Finanskrisens män utreder sig själva

Idag har EU-kommissionen presenterat sina förslag för hur framtida finanskriser ska kunna undvikas. De 30 förslagen från den s k De Larosière-rapporten kommer att diskuteras på vårtoppmötet samt vid G20-mötet i London i april i år. Visst är det bra med förslag på åtgärder, men – ärligt talat – kommer detta att lösa någonting i det långa loppet? Med undantag för en del varningsmekanismer och bättre övervakning kommer finansmarknaden i princip kunna fortsätta att sätta världsekonomin i schack även i fortsättningen.

Egentligen är det väntat. De Larosière-arbetsgruppen har bestått av åtta s k vice män för finanspolitik. Ordföranden för arbetsgruppen, bankmannen och tidigare en av IMFs toppchefer är Jacques de Larosière. De Larosière själv och åtminstone tre till av de de åtta ledamöterna har själva direkta kopplinga till finansbolag som spätt på finanskrisen. Finanskrisens män har alltså fått utreda sig själva. Det avslöjar Corporate Europe Observatory i rapport Would You Bank on Them? idag.

De pekar särskilt ut (namn och till vilket finansbolag de är kopplade):
Rainer Masera, Lehman Brothers
Otmar Issing, Goldman Sachs 
Jacques de Larosière, Paribas
Onno Ruding, CitiGroup

Callum McCarthy, tidigare finanspolitisk rådgivare i Storbritannien och kritiserad för att inte har vidtagit åtgärder och Leszek Balcerowicz, känd för sin starka tilltro till avregleringar och som tidigare finansminister i Polen arkitekten bakom landets ekonomiska chock terapi under tidigt 1990-tal. Svensken Lars Nyberg (riksbanken) får nog ses som den moderate ledamoten i sammanhanget.

Varför hänga upp sig på ledamöterna i en s k Högnivågrupp utsedd av EU-kommissionen? Jo, därför att det är symptomatiskt. I så gott som alla expertgrupper som kommissionen tillsätter har industrin och storföretagen en kraftig övervikt. Det är upprörande och resultatet blir som det blir. Mer av marknadsfundamentalism. Tyvärr.

De åtta vise männen är:
Jacques de Larosière: Co-chair of the financial sector lobby organization, Eurofi and until recently, adviser to the French bank BNP Paribas for a decade
Rainer Masera: Former Managing Director of a European branch of Lehman Brothers, which went bankrupt after heavy losses on subprime loans
Onno Ruding: An adviser to Citigroup, owners of Citibank that received billions of US
dollars in a bail-out
Otmar Issing: Adviser to the financial giant Goldman Sachs
Callum McCarthy: Former head of the UK Financial Services Authority, accused of
systematically failing in its duty over bust British bank, Northern Rock
Leszek Balcerowicz: A strident advocate of deregulation
José Pérez Fernández: Works for a financial market intelligence company, which counts big banks as clients
Lars Nyberg: A career banker, now vice chair of the Swedish National Bank.

Källa: Would You Bank on Them?

Jordens Vänner publicerade nyligen rapporten Whose Views Count? som pekade på samma problem, att storföretagen är kraftigt överrepresenterade i kommissionens expertgrupper.


Publicerat

i

av

Etiketter: