Miljöutskottet försämrar om djurförsök

Vi har just röstat i miljöutskottet om förslaget till ett nytt djurförsöksdirektiv. Det var nu vi skulle skärpa EU-kommissionens förslag och införa en utfasningsplan för djurförsök på primater, ha årliga minskningskrav för djurförsök (djurförsöken ökar ju i EU, över 12 miljoner djur dödas varje år), ställa högre krav på industrin att dela med sig av forskningsresultat (för att minimera antalet djurförsök), ha hårdare inspektioner m m. Men a l l t detta föll. Miljöutskottet röstade igenom ett resultat som är långt sämre än det – i mycket – bristfälliga som kommissionen har lagt fram.

Himla trist.

Frågan kommer avgöras slutgiltigt i hela EU-parlamentet längre fram under våren.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

9 svar till ”Miljöutskottet försämrar om djurförsök”

 1. Profilbild för Anders
  Anders

  Som forskare inom bl.a. cancerdiagnos och behandling bli jag dels lättad över att dina förslag inte gick igenom och dels skäms jag som vänsterväljare och VSF-medlem att tillhöra en rörelse som representeras av en ledamot som har så tvivelaktig människosyn. Att sätta kvoter för antalet djurförsök eller förbjuda vissa djurmodeller är givetvis vansinne. Hade du tänkt dig att när ett medicinskt genombrott görs så ska de patienterna och deras anhöriga snällt vänta eftersom man inte tillåts testa om behandlingen är säker i djurförsök då årets kvot redan är fylld? Eller att bl.a. HIV och AIDS-sjuka ska vänta tills någon hittar en djurmodell för dessa sjukdomar som inte är primater?

  Djurförsök måste alltid vara etiskt motiverade och det är sannerligen inget man gör i onödan, men i många fall är det enda sättet att testa ett läkemedel/terapi på en hel organism, något som aldrig kan återskapas i cellodlingar. Det är så klart inte så häftigt eller TV-mässigt att tala om de miljontals människor som lider av svåra och kroniska sjukdomar som att vifta plakat med en ledsen kanin men det är dessa människor, riktiga människor, och inte någon propagandistiskt betitlad

 2. Profilbild för Anders
  Anders

  Texten blev kapad, här är slutet:

  …och inte någon propagandistiskt betitlad ”industri” som skulle drabbas om den radikalistiska ”djurrättsrörelsen” fick igenom sina krav.

  Vad sägs om att ägna lite mer tid åt att bekämpa integritetskränkande åtgärder som ACTA istället?

 3. Profilbild för Hanna
  Hanna

  Hej Jens!
  Jag håller helt med dig! Det är jätte tråkigt!Sjukdom rättfärdigar inte allt!

 4. Profilbild för Jens Holm
  Jens Holm

  Hej Anders,
  Tycker du målar upp en omödig motsättning mellan djur och människor. Faktum är att de moderna och effektiva testmetoderna idag allt oftare kommer från djurfria modeller. Sätter man inte press på industrin kommer många fortsätta rutinmässigt med djurförsök. Än absurdare blir det när läkemedel måste testas på djur för att släppas ut på marknaden, trots att man skulle kunna undvika detta.
  Jag verkar mot ACTA också se min fråga till kommissionen nyligen.

 5. Profilbild för Apse
  Apse

  Byt ut alla parlamentariker vid varje val och tillåt inga omval!

 6. Profilbild för Nathalie

  hej. Jag hörde ifrån en tjej att de skulle bli förbjudet från och med 2010 att ha kossor uppbundna så som de är idag. vet du hur det ligger till med detta ?

 7. Profilbild för Pelle
  Pelle

  Att vara vänster innebär bland annat att försvara dem som inte kan försvara sig själva, bland dem de varelser som plågas i forskningslaboratorier.
  Här är ett exempel på djurförsök som äger rum i Sverige just nu:

  Fler råttor hängs upp i svansen i djurförsök som görs vid Linköpings universitet. I försöken skärs hälsenan av på ett bakben. Två dagar därefter hängs råttan upp i svansen så att den bara kan stödja mot burgolvet med framben och framkropp. Så ska den hänga tills den dödas 14 dagar efter att hälsenan skars av.
  Läs mer på:
  http://www.djurensratt.se/portal/page?_pageid=33,8156256&_dad=portal&_schema=PORTAL

 8. Profilbild för Therese
  Therese

  Kommentar till Anders som skriver:

 9. Profilbild för Therese
  Therese

  Ursäkta mig texten föll bort i förra kommentar:

  Kommentar till Anders som skriver: ”Djurförsök måste alltid vara etiskt motiverade och det är sannerligen inget man gör i onödan”.

  Det är enbart att se efter i det etiska rådets protokoll för djurförsök. Jag skulle inte säga att det finns något som helst fog för att säga att inte onödiga djurförsök godkänns. Det finns mängder med försök som fått klartecken, utan en tillstymmelse till etisk motivering. Det etiska rådet är ett skämt och heter således också: ”Etiska rådet för djurförsök”.

  Det finns klokare människor som har sagt att människan speglas i sitt sätt att se på och behandla djuren (och här ska jag förtydliga att det INTE menas, såsom Anders kan frestas att tolka det som, att det är människans rätt till djurplågeri och övergrepp på djur för egen vinnings skull, som ger människan större människovärde, utan tvärtom)!