CIAs danska förbindelser

För cirka ett år sedan blev vi i det s k CIA-utskottet klara med vår rapport om CIAs fångprogram och hur CIA använt flera europeiska länder för att genomföra detta. Danmark var då ett land som endast nämndes med en mening i rapporten:

”Europaparlamentet välkomnar de danska myndigheternas samarbetsvillighet men beklagar att ingen företrädare för regeringen ansåg det lämpligt att träffa det tillfälliga utskottet.”

Med andra ord: Danmark var ett land som vi iallafall inte kunde bevisa hade samarbetat med CIA eller hade utnyttjas av CIA för att jaga påstådda terrorister som sedan skulle föras till fångläger. Efter ikväll vet vi att det inte längre stämmer. Iallafall om man man tittar på den omskakande en timme långa dokumentären ”CIAs danska förbindelser” (se den! Läs också en sammanfattning här) på Danmarks Radio.

Där framgår att ett mycket stort antal CIA-plan (eller egentligen privata företag som ägts av CIA, eller agerat helt på uppdrag av CIA – bevisen för detta är mycket starka i filmen) har landat på flygplatsen Narsarsuaq, på Grönlands sydkust (Grönland är ju danskt territorium). Planen har tankat eller uträttat andra ärenden, varpå de flygit vidare till Uzbekistan, Afghanistan, Egypten och andra platser som har hemliga fångläger dit USA för påstådda terrorister. Danmarks regering har tidigare avfärdat alla påståenden om att Danmarks luftrum eller flygplatser skulle ha använts i USAs krig mot terror. Nu vet vi att det är fel. Frågan är bara om statsminister Anders Fogh Rasmussen har ljugit eller om han helt enkelt inte har vetat något om CIA-planen. Det är en fråga för danska journalister och oppositionspolitiker att kräva svar på.

Jag ska se om jag kan ta upp frågan med EU-kommissionen. Detta är ju anmärkningsvärda uppgifter!

Intressant är också att Fogh Rasmusen tidigare kategoriskt har avfärdat oppositionens krav på oberoende undersökningar om Danmarks roll i USAs fångprogram (Enhedslisten aktiverar nu kravet på undersökning). Att Sverige har spelat en helt aktiv roll i detta framgick med tydlighet i vår CIA-rapport, där Sverige kritiserades för avvisningen av Ahmed Agiza och Muhammed Alzery. Två personer som fortfarande lider p g a Sveriges undfallenhet inför USA; den ene fortfarande i egyptiskt fängelse och den andre utan inresetillstånd till Sverige och utan möjlighet att träffa familj och anhöriga.

Förhoppningsvis kommer trycket bli så hårt på den danska regeringen att de måste tillsätta en oberoende undersökning. Det vore ett första steg framåt.

För ett konkret exempel på hur en enskild oskyldig har drabbats av USAs terrorkrig, läs intervjun idag i Svenska Dagbladet med Murat Kurnaz, som varit på besök i Sverige. Jag träffade honom som hastigast på ABF-huset där han pratade om vad han gått igenom. En fruktansvärd historia! Har Kurnaz eller någon annan drabbat fått en ursäkt från USA? Upprättelse? Skadestånd? Nej.

Köttstopp från Brasilien, sopa rent framför egen dörr

Från och med imorgon är det stopp för import av brasilianskt nötkött. Brasiliansk köttindustri uppfyller inte kraven på hur kontroll av djurskydd och livsmedelssäkerhet ska skötas. Det är helt rätt att ställa etiska krav på livsmedelsproduktion, på kött i synnerhet. Men är det inte ett mått av hyckleri att man stoppar det som kommer från länder utanför EU när vi vet att europeisk köttindustri är full av långa djurtransporter, slaktplågeri och uppfödning på minimala utrymmen och i torftiga miljöer? När EU-kommissionen nu underkänner den brasilianska köttproduktionen, är det då inte dags att sopa rent framför egen dörr?

Förhoppningsvis får köttstoppet påverkan på köttpriserna överlag och gör nötkött dyrare. Då skulle vi äntligen få en välbehövlig dipp i konsumtionen. Sedan gäller det att fortsätta att verka för att köttätandet minskar. Köttskatt helt enkelt.

Die Linke progress in regional elections in Germany

My german colleagues in Die Linke have written an excellent analysis on the recent elections in Hesse and Lower Saxony in Germany. They write:

DIE LINKE emerged successful from the regional elections on Sunday 27th January in the German Federal states of Hesse and Lower Saxony. After the state of Bremen, where the party in May 2007 for the first time entered a West German Federal state parliament, DIE LINKE will have Parliamentarians in two further West German states. In Lower Saxony (capital: Hannover), the party got 7,1% of the votes, while in Hesse (capital: Wiesbaden) it just overstepped the 5% threshold with 5.1%. In both countries, the big parties had tried to prevent DIE LINKE entering the Parliament by anticommunist campaigning.

Read the rest of their report: DIE LINKE Election results 27 01 2008.doc

EU-parlamentets miljöutskott kräver koldioxidskatt

Bra beslut tidigare idag. Se nedan.

EU-parlamentets miljöutskott kräver koldioxidskatt 
Idag röstade EU-parlamentets miljöutskott för en koldioxidskatt på EU-nivå. Förslaget kom från Jens Holm (v), EU-parlamentariker.
 – En CO2-skatt är troligen den enskilt effektivaste åtgärden mot den globala uppvärmningen. Det är fantastiskt kul att få gehör för det i utskottet, säger Jens Holm.

 envi2008-01-29.jpg

Holm föreslår att skatten ska vara en minimiskatt, så att varje medlemsland har en möjlighet att ställa högre krav. Beslutet togs i samband med behandlingen av rapporten om ”marknadsbaserade styrmedel för miljön” (rapportör Ferreira). Jens Holm fick även igen sitt krav på hårdare krav på flygindustrin genom flygbränsleskatt och avgifter på flygets kväveutsläpp.
 
Frågan ska nu avgöras i hela EU-parlamentet, troligen under sessionen i mars.
 
 
För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328. Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79

Frivilligt avtal om lågenergibelysning

Europeiska branschorganisationer för lamptillverkare, elproducenter och detaljhandel slöt på måndagen ett avtal om att uppmuntra konsumenter att köpa energieffektiva lampor för att bidra till minskade utsläpp inom EU.

Det är bra med branschöverenskommelser, det kan skynda på utfasningsprocessen av energislösaktig beslysning. Men det får inte ersätta konkret lagstiftning med syfte att underlätta övergången till lågenergibelsyning. Branschorganisationerna tror inte att man kan fasa ut de konventionella glödlamporna förrän 2015. Det tycker jag låter väl sent.

Fiskestopp – helt rätt

Fiskeriverket totalsågar idag EUs gemensamma fiskeripolitik. Och detta på goda grunder: miljarder i subventioner till hänsynslös utfiskning gör egentligen ingen glad. Man undrar: Varför inte ändra på det hela? Det är just det som är kruxet; EUs fiskepolitik är ett – av flera – exempel på hur EU ligger som en våt filt över progressiv, eller åtminstone, rimlig, nationell politik. Den är mycket svårt att ändra på om man inte är beredd att ta strid, och det är faktiskt vad vårt verk har gjort.

Det är endast EU-kommissionen som får komma med förslag på fiskekvoter, subventioner och andra delar av fiskepolitiken. Och EU-kommissionen fortsätter att föreslå en fiskeripolitik baserat på rovfiske och pengarullning. Det är mycket svårt för EUs fiskeministrar  – som i slutändan ska godkänna förslagen – att göra ändringar på detta. Men vad värre är, det är faktiskt omöjligt för ett enskilt medlemsland att föra en ambitiösare/hållbarare politik. Fiskeripolitiken är nämligen en helt harmoniserad angelägenhet.

Därför är debattartikelns krav på ett nationellt fiskestopp i Sverige intressant. Det är nämligen i strid med EU-bestämmelserna, men helt i linje med de ledande forskarnas uppmaningar och en ansvarsfull politik. På frågan om var lojaliteten ligger: Hos EU-systemet eller fiskarna och det marina ekosystemet, har Fiskeriverket valt det senare.

Det är strongt och helt rätt!

Vaxholm -> social dumpning

Jag är ingen expert på arbetsrättsfrågor – min kollega Eva-Britt brukar ta hand om dem. Men gårdagens inslag i Studio Ett förtjänar att lyssnas på. En serie svenska experter säger en och samma sak: Vaxholmsdomen för en dryg månad sedan öppnar för social dumpning. EG-domstolen anklagade ju Byggnadsfacket för att ha vidtagit stridsåtgärder mot det lettiska företaget Laval, som inte följde de svenska nivåerna.

Professor Ronnie Eklund vid Stockholms universitet säger kort och gott i inslaget: ”Det här är social dumpning.” Han menar att domen visar att EUs s k utstationeringsdirektiv är en harmoniseringslag, vilket innebär att det finns vissa miniminivåer som ska följas, men att man sedan inte har rätt att ha högre krav i något enskilt land. Det kommer möjliggöra för utländska företag att strunta i svenska kollektivavtal – och vi har inte rätt att protestera mot detta.

Birgitta Nyström, professor Lunds universitet tolkar EU-domen så här: ”I valet mellan det ekonomiska och det sociala ger man övervikt till det ekonomiska. Man tolkar hela tiden den fria rörligheten framför skyddet av arbetstagarna. Det blir som det ursprungliga förslaget till tjänstedirektivet.”

Ruggigt!

Läs också LO-tidningens ledare: EU-dom öppnar för lönedumping. De är inne på samma tolkningsspår. Dessvärre.

Klimatpaket i industrikostym

Idag presenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso förslaget till EUs klimatpaket. Egentligen handlar det om flera direktiv och förslag som har klumpats ihop i ett dokument. Det var en rejäl besvikelse att höra att EU inte kommer fortsätta sitt åtagande från Balikonferensen, då man lovade att verka för minskningar mellan 25 till 40 procent, helt i linje med IPCCCs senaste rapport.

 barroso2008-01-23.jpg
Barroso har talat färdigt.

Jag blev också orolig över hur Barroso försökte sälja in klimatpaketet. En mängd gånger upprepade han att det var bra för europeisk industri att verka för klimatvänlighet, det stärker vår konkurrenskraft, ekonomin kommer stärkas av detta etc, var några exempel på hur han uttryckte sig. Även om det verkligen kan vara en boost i vissa sektorer (förnyelsebar energi, alternativa transporter, koldioxidlagring etc) måste man ändå våga säga som det är: Vi måste i grunden ändra vår livsstil och det kommer kräva uppoffringar. Men vilken politiker vågar stå upp och säga det?

I vanlig ordning fick vi inte kommissionens dokument till mötet. Direkt efter Barrosos anförande skulle vi debattera dess innehåll. Alltså: debatt om något som ingen egentligen sett. Det är knappast bra för en öppen och förutsättningslös diskussion. Jag hade läst en del dokument som trots allt läckt ut innan. Dessvärre ser definitionen av biobränsle ut att bli så bristfällig som jag anat. EU kommer ju satsa massivt på förnyelsebar energi och biobränsle i framtiden. Det är bra. Men ett krav för biobränslesatsningarna har varit att vi har en hållbarhetsdefinition som går ut på att vi verkligen får miljövinster av bioproduktionen.

Dessutom har vi i EU-parlamentet, civilsamhället m fl krävt att produktionen måste ske på ett socialt acceptabelt sätt. Dessvärre blev det inga sociala krav överhuvudtaget på produktionen. Kommissionen skyller på WTO-regler som påstås förhindra oss att ställa krav. En del miljökrav finns, som förhoppningsvis kommer leda till att den värsta formen av biobränsle kommer försvinna (t ex från f d regnskogsmark och där man får ut alltför lågt energivärde som etanol framställt från vete). Detta är bra. Men det lämnar tyvärr en hel del övrigt att önska. Får t ex ett enskilt medlemsland gå före och ställa högre krav?  Tyvärr inte, som jag tolkar de nya bestämmelserna. Och det är riktigt, riktigt illa!

Hur som helst, nu ska detta tröskas i både EU-parlamamentet och ministerrådet, så förhoppningsvis kan jag bidra till en del förbättringar.

Förresten, miljökommissionär Stavros Dimas satt bredvid Barroso, men han sa inte ett ord under den en och en halv timme långa debatten. Jag kan inte heller säga att han såg direkt road ut. Min feltolkning? Kanske det, men något säger mig att han inte var nöjd med vare sig paketets innehåll eller Barrosos sätt att kläda det i en industrikostym…

Imorgon blir det mer debatt när EU-kommissionen arrangerar ett lunchseminarium om detta kl 12.00 på Riddargatan i Sthlm. Dessutom är jag med och arrangerar ”Samtal om mat, klimat och mänskliga rättigheter” på Abf-huset i Sthlm på lördag. Bland annat kommer Justina Ines Cima, Rörelsen för lantarbetarkvinnor i Braslien, att berätta om biobränsleproduktionen där.

EU-kommissionen glömmer löftena från Bali

Se vårt pressmeddelande nedan om EU-kommissionens klimatpaket. Nu ska detta behandlas i EU-parlamentet och i ministerrådet, så förhoppningsvis kan vi göra en del förbättringar. 

2008-01-23
 
Vänsterpartiet:
EU-kommissionen glömmer löftena från Bali

EU-kommissionen presenterade idag sitt klimatpaket för EU-parlamentet. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso lade fram förslag om:
 
* Uppdatering av EUs utsläppshandelssystem för perioden 2013-2020.
* Bördan av utsläppsminskningen ska fördelas mellan medlemsländerna efter BNP per capita.
* Hur EU ska nå målet att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor och 10 procent från biobränslen
* Koldioxidlagring – att koldioxid ska pumpas ned under jord, exempelvis i berggrund.
 
Förslagen syftar till att klara målet på 20 procent mindre utsläpp av koldioxid fram till 2020, som EU:s medlemsländer beslutade om i mars 2007. Däremot kommer de inte att räcka för att leva upp till EU:s löften vid klimatmötet på Bali i december 2007. På Bali lovade EU att minska sina utsläpp av koldioxid med 25-40 procent, för att hålla uppvärmningen under två grader celsius.
 
– Det är bra att kommissionen tar initiativ om klimatet, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker och ledamot i parlamentets klimatutskott. Men EU sviker tyvärr sitt löfte om minskningar upp till 40 procent. Det är helt oacceptabelt. Om inte EU står för sina utfästelser på Bali, hur ska vi då kunna begära att USA, Japan, Kina och Indien gör det?

– Det ser också ut som att EUs biobränsledefinition förhindrar att medlemsländerna ställer högre krav på produktionen. Det kan vi inte gå med på.
 
– Det är rättvist att Sverige får krav på sig att minska sina utsläpp rejält, medan länder med låg BNP per capita kommer att få mindre krav på sig, säger Wiwi-Anne Johansson (v), riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.
 

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79

Fattiga betalar rikas miljöförstöring

Mycket intressant inslag på Ekot idag:

”Fattiga länder som orsakar i storleksordningen 10 -13 procent av växthusgasutsläpp tar någonstans 30 procent av kostnaden”, säger Johan Rockström från Stockholm Resilience Center om en ny studie från University of California om rika och fattiga länders miljöpåverkan.

Klimatbistånd som (v)i kräver kan vara en del av lösningen.

Förresten, förra året blev det femte varmaste någonsin sedan mätningarna började 1880. Vi kockas långsamt…