EU-parlamentets miljöutskott kräver koldioxidskatt

Bra beslut tidigare idag. Se nedan.

EU-parlamentets miljöutskott kräver koldioxidskatt 
Idag röstade EU-parlamentets miljöutskott för en koldioxidskatt på EU-nivå. Förslaget kom från Jens Holm (v), EU-parlamentariker.
 – En CO2-skatt är troligen den enskilt effektivaste åtgärden mot den globala uppvärmningen. Det är fantastiskt kul att få gehör för det i utskottet, säger Jens Holm.

 envi2008-01-29.jpg

Holm föreslår att skatten ska vara en minimiskatt, så att varje medlemsland har en möjlighet att ställa högre krav. Beslutet togs i samband med behandlingen av rapporten om ”marknadsbaserade styrmedel för miljön” (rapportör Ferreira). Jens Holm fick även igen sitt krav på hårdare krav på flygindustrin genom flygbränsleskatt och avgifter på flygets kväveutsläpp.
 
Frågan ska nu avgöras i hela EU-parlamentet, troligen under sessionen i mars.
 
 
För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328. Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79


Publicerat

i

av

Etiketter: