CIAs danska förbindelser

För cirka ett år sedan blev vi i det s k CIA-utskottet klara med vår rapport om CIAs fångprogram och hur CIA använt flera europeiska länder för att genomföra detta. Danmark var då ett land som endast nämndes med en mening i rapporten:

”Europaparlamentet välkomnar de danska myndigheternas samarbetsvillighet men beklagar att ingen företrädare för regeringen ansåg det lämpligt att träffa det tillfälliga utskottet.”

Med andra ord: Danmark var ett land som vi iallafall inte kunde bevisa hade samarbetat med CIA eller hade utnyttjas av CIA för att jaga påstådda terrorister som sedan skulle föras till fångläger. Efter ikväll vet vi att det inte längre stämmer. Iallafall om man man tittar på den omskakande en timme långa dokumentären ”CIAs danska förbindelser” (se den! Läs också en sammanfattning här) på Danmarks Radio.

Där framgår att ett mycket stort antal CIA-plan (eller egentligen privata företag som ägts av CIA, eller agerat helt på uppdrag av CIA – bevisen för detta är mycket starka i filmen) har landat på flygplatsen Narsarsuaq, på Grönlands sydkust (Grönland är ju danskt territorium). Planen har tankat eller uträttat andra ärenden, varpå de flygit vidare till Uzbekistan, Afghanistan, Egypten och andra platser som har hemliga fångläger dit USA för påstådda terrorister. Danmarks regering har tidigare avfärdat alla påståenden om att Danmarks luftrum eller flygplatser skulle ha använts i USAs krig mot terror. Nu vet vi att det är fel. Frågan är bara om statsminister Anders Fogh Rasmussen har ljugit eller om han helt enkelt inte har vetat något om CIA-planen. Det är en fråga för danska journalister och oppositionspolitiker att kräva svar på.

Jag ska se om jag kan ta upp frågan med EU-kommissionen. Detta är ju anmärkningsvärda uppgifter!

Intressant är också att Fogh Rasmusen tidigare kategoriskt har avfärdat oppositionens krav på oberoende undersökningar om Danmarks roll i USAs fångprogram (Enhedslisten aktiverar nu kravet på undersökning). Att Sverige har spelat en helt aktiv roll i detta framgick med tydlighet i vår CIA-rapport, där Sverige kritiserades för avvisningen av Ahmed Agiza och Muhammed Alzery. Två personer som fortfarande lider p g a Sveriges undfallenhet inför USA; den ene fortfarande i egyptiskt fängelse och den andre utan inresetillstånd till Sverige och utan möjlighet att träffa familj och anhöriga.

Förhoppningsvis kommer trycket bli så hårt på den danska regeringen att de måste tillsätta en oberoende undersökning. Det vore ett första steg framåt.

För ett konkret exempel på hur en enskild oskyldig har drabbats av USAs terrorkrig, läs intervjun idag i Svenska Dagbladet med Murat Kurnaz, som varit på besök i Sverige. Jag träffade honom som hastigast på ABF-huset där han pratade om vad han gått igenom. En fruktansvärd historia! Har Kurnaz eller någon annan drabbat fått en ursäkt från USA? Upprättelse? Skadestånd? Nej.


Publicerat

i

av

Etiketter: