Etikett: flyget

 • Debatt om flyget och biobränsle

  Idag har vi debatterat regeringens förslag om reduktionsplikt för flygfotogen. Varifrån ska allt biobränsle tas undrar vi? Läs mitt anförande nedan. Hela debatten, inklusive repliker kommer att läggas upp på riksdagen webb-TV inom kort (hoppas jag). 2021-05-20 Reduktionsplikt för flygets bränsle, anförande I propositionen föreslås att ett en reduktionsplikt införs för flygfotogen för att minska…

 • Biobränsle för flyget?

  Regeringen har lagt fram ett förslag om obligatorisk inblandning av biodrivmedel i flygbränsle, s k reduktionsplikt. Till 2030 ska ungefär en tredjedel av bränslet vara biobaserat, och därmed ska utsläppen minska. Vi är rädda för att det här förslaget, kombinerat med reduktionsplikten för vägfordon, kommer att leda till en så kraftigt ökad efterfrågan av biodrivmedel…

 • Bromma måste läggas ner utan en utbyggnad av Arlanda

  Vi skriver i tidningen Syre om att Bromma flygplats måste läggas ned, och det finns inget behov av att bygga ut Arlanda. Läs vår artikel här eller nedan. Bromma måste läggas ner utan en utbyggnad av ArlandaSyre, 2021-05-02I förra veckan kom beskedet att Bromma flygplats kan läggas ner. Tyvärr så verkar det som att regeringen…

 • Kom till skott om Bromma, nu!

  Regeringen, kom till skott; lägg ned Bromma flygplats nu. Alla väntar på ett besked, vilket blev extra tydligt när BRAs ägare Per G. Braathen meddelade att Bromma flygplats inte längre behövs. BRA står för 97 procent av flygningarna till och från Bromma. Läs min skriftliga fråga här eller nedan. Bromma flygplatsSkriftlig fråga 2020/21:1358 av Jens…

 • En avveckling av Bromma flygplats

  Ser mycket fram emot att debattera en skyndsam nedläggning av Bromma flygplats med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Debatten blir av i riksdagen ti 13/10, efter kl 13.00. Läs min interpellation här eller nedan. En avveckling av Bromma flygplatsInterpellation 2020/21:32, 2020-10-01 Av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)På regeringens uppdrag har Swedavia tagit fram…

 • Rädda järnvägen

  Regeringen har strösslat miljarder till flyget, men järnvägen har inte fått liknande uppbackning. Vi vet att resandet har rasat med 70-80 procent för persontrafiken på järnväg. Det är näst intill en bransch i fritt fall. Samtidigt tycker regeringen att det är rimligt att järnvägsbolagen ska betala över två miljarder kronor till staten i form av…