Låt vinster från vindkraft stanna i kommunerna

Vi skriver om vikten av att bygga ut vindkraften och att delar av intäkterna måste stanna i lokalsamhället. Läs vårt inlägg nedan el hos NSD om du är prenumerant.

Låt vinster från vindkraft stanna i kommunerna
Norrländska Socialdemokraten, 2022-03-17
Vänsterpartiet verkar aktivt för fortsatt utbyggnad av vindkraft i Norrbotten. Vi verkar också för en lagreglerad ersättning av vindkraftsföretagens vinster till kommuner och lokalsamhällen. Vindkraftsutbyggnaden ska gå hand i hand med utveckling av bygden.

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Den kommande elektrifieringen i norra Sverige kräver stora mängder vindkraft, som kan byggas ut snabbt och till en mycket låg kostnad. Rysslands krig i Ukraina visar på det osäkra i att vara beroende av olja, gas och uran från Ryssland. En snabb satsning på svensk förnybar energi är det bästa för både klimatomställningen och för att bryta beroendet från öst.

Högerpartierna förespråkar ny kärnkraft, men det är för dyrt, tar alldeles för lång tid och har allvarliga risker när det gäller olyckor, terrorangrepp, radioaktivt avfall och uranbrytning. Det ger också fortsatt beroende av Ryssland. Istället krävs en snabbare utbyggnad av vind- och solkraft.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten angav för ett år sedan att vindkraften i Norrbotten behöver tredubblas, från 3,3 terawattimmar (TWh) år 2020 till 10 TWh om året. Det räcker med effektiva vindkraftverk på cirka en halv procent av länets yta för att producera denna el. Sedan dess har prognoserna för elanvändningen i norr ökat betydligt. Enbart LKAB kommer att behöva 55 terawattimmar el för sin produktion av koldioxidfri järnsvamp.

Det är provocerande att kommuner i södra Sverige nu stoppar vindkraft i sina egna kommuner och förlitar sig på att norra Sverige ska fortsätta förse dem med el. Vårt budskap till dessa kommuner är: Sluta med det! Producera er egen el, exempelvis från havsbaserad vindkraft.

Det är oroväckande att även kommuner i norra Sverige använder sig av vetot och stoppar vindkraft.

Den landbaserade vindkraften har en rad fördelar som vi inte kan blunda för:
Den kan byggas snabbt och kraftigt reducera vår klimatpåverkan. Ytterligare 5 terrawattimmar vindkraft i Västerbotten kan minska klimatutsläppen med cirka 3 miljoner ton, motsvarande drygt sex procent av Sveriges territoriella utsläpp.
Den blir en gäst i landskapet i 25-30 år. Om det i framtiden finns bättre metoder för att producera el så kan den bytas ut.
Den efterfrågas av industrin. LKAB, Holmen, Ovako och SCA skrev nyligen att ”vindkraften är en avgörande bit i pusslet för att bygga industrins, Norrlands och Sveriges framtid”.
Med svensk vindkraft bryter vi fossilberoendet från Ryssland. Sverige importerar betydande mängder olja, gas och, fram tills nyligen, uran från Ryssland. Handeln med rysk energi göder Putins krig.

Vänsterpartiet tar människors oro på allvar och det är viktigt att noga granska vindkraftens påverkan före beslut om tillstånd. Det kommunala vetot ska vara rättssäkert och kommunerna behöver komma in tidigt i beslutsprocessen.

Birger Lahti (V), riksdagsledamot Pajala och energipolitisk talesperson
Jens Holm (V), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson
Nina Berggård, distriktsordförande Vänsterpartiet Norrbotten


Publicerat

i

av