Tunt från elektrifieringskommissionen

Regeringens elektrifieringskommission har presenterade i slutet av året sin handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Äntligen får vi konkreta förslag på hur en storskalig och systematiserad utrullning av laddinfrastrukturen ska gå till i Sverige, hoppades jag och många andra. Men tji fick vi. Däremot ett fortsatt tugg om att alla aktörer måste ta sitt ansvar, att en marknad ska byggas upp för laddstolpar etc. Tror regeringen själv på detta? Det finns ingen större affärsvinst i att sätta upp laddstolpar för att sedan ta betalt för den konsumerade elen. Den största delen av laddningen kommer trots allt att göras vid hemmet och vid depåer (för tunga fordon).

Däremot finns det en enorm samhällsvinst att bygga ut en laddinfrastruktur i hela landet med en ett enkelt och standardiserat laddsystem som fungerar för alla. En välfungerande laddinfrastruktur skulle snabbt kunna bidra till att klimatmålet om att minska utsläppen med 70 procent till senast 2030 skulle kunna nås. Därutöver skulle denna elektrifiering bidra till en mäng andra miljömässiga och folkhälsomässiga vinster.

Och pengarna finns, men de används fel. Redan idag går staten in med stora belopp för att stödja marknaden i att göra detta. 65 000 laddstolpar, publika och privata, har redan fått statligt stöd genom det s k Klimatklivet. Men regeringen ställer inga motkrav på var stolparna ska installeras och att de ska anslutas till ett nationellt enkelt betalningssystem. Detta trots att regeringen lovade för drygt ett år sedan att Sverige skulle få ett enkelt betalningssystem för laddinfrastrukturen. Så har det inte blivit. Resultatet har istället blivit ett osammanhängande plotter av laddstolpar utan nationellt betalningsystem.

Gör om gör rätt! Låt Trafikverket få i uppdrag att bygga ut laddinfrastrukturen vid våra statliga vägar. Se till att vi får ett heltäckande och sammanhängande nät av laddstolpar i hela landet. Se till att systemet är öppet för alla användare och enkelt att använda. Betalningssystemet skulle kunna fungera i likhet med hur trängselskatten tas ut idag.

Dagens laddkrångel måste komma till en ände. Det ska vara lätt att göra rätt.


Publicerat

i

av

Etiketter: