Debatt om hållbar infrastruktur

Jag har idag debatterat utgiftsområde 22 i statsbudgeten, det som rör kommunikationer. Här finns frågor som järnvägsunderhåll, nya järnvägar, vägunderhåll, sjöfart, bredband, stöd till kollektivtrafiken etc. Totalt sett omsluter utgiftsområdet 77 miljarder kronor. Vi i Vänsterpartiet satsar mest av alla partier på området, 13,5 miljarder kronor utöver regeringens budget. Pengarna kommer gå till järnvägsunderhåll, ny järnväg, cykelinfrastruktur, IT, konvertering av fossilbilar, stöd till kollektivtrafiken, kort och och omställning till ett mer jämlikt och hållbart transportsystem.

Här kan du läsa vår motion till budget för utgiftsområde 22.

Här kan du se dagens debatt.


Publicerat

i

av