Etikett: Trafikutskottet

 • Omställningen av transportsektorn

  Idag arrangerade trafikutskottet en utfrågning om hur transportsektorn ska uppnå målet om minskade utsläpp med 70 procent till senast 2030. Mycket mer måste göras för att vi ska uppnå det målet. Du kan se hela utfrågningen här. Nedan och som pdf mitt inledningsanförande. 2022-06-09 Klimatmålet måste nåsOffentlig utfrågning om transportsektorns klimatmålJens Holm (V), ordförande trafikutskottetHjärtligt…

 • Ompröva dyra motorvägsprojekt

  Regering och Trafikverket måste bli öppnare med att redovisa eventuella kostnadsökningar i infrastrukturplaneringen. Regeringen måste också vara beredd att ompröva planer på storskaliga kostnadsdrivande och klimatskadliga infrastrukturprojekt, som i exemplet motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Det är en del av innehållet ni vår motion 2021/22: 4375, som svar på regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning om den bristande…

 • Debatt om hållbar infrastruktur

  Jag har idag debatterat utgiftsområde 22 i statsbudgeten, det som rör kommunikationer. Här finns frågor som järnvägsunderhåll, nya järnvägar, vägunderhåll, sjöfart, bredband, stöd till kollektivtrafiken etc. Totalt sett omsluter utgiftsområdet 77 miljarder kronor. Vi i Vänsterpartiet satsar mest av alla partier på området, 13,5 miljarder kronor utöver regeringens budget. Pengarna kommer gå till järnvägsunderhåll, ny…

 • Nu räddas 100 000 chaufförer

  Vi har idag debatterat förlängning av yrkeskompetensbevis. Se mitt anförande nedan. 2021-01-20 Nu räddas 100 000 chaufförer Sedan ungefär tio år tillbaka krävs förutom körkort ett en särskild behörighet för att köra person- och godstransporter med buss och lastbil, ett s k yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbevisen måste förnyas vart femte år i form av en särskild utbildning och…

 • Trafikutskottet underlättar för cykelvägar

  Mycket positiv nyhet! Trafikutskottet har idag beslutat att underlätta utbyggnaden av cykelinfrastruktur. Cykelväg ska kunna anläggas oberoende av bilväg. Dagens väglag från 1971 behöver därför ändras så att cykelvägar inte ses som ett bihang till bilväg. Det här innebär att Trafikutskottet ställer sig bakom en motion bl a från Vänsterpartiet. I mitten av januari ska…

 • Anförande om hållbara transporter

  Ikväll har vi debatterat statsbudgeten, och utgiftsområdet 22, som rör kommunikationer. Här kan du läsa mitt anförande. Här kan du se debatten. 2020-12-10 Anförande UO22, KommunikationerJens HolmVi debatterar nu utgiftsområde 22, Kommunikationer, i förslaget till statsbudget. Jag vill börja med att konstatera att vi i Vänsterpartiet har lagt fram vårt eget budgetförslag ”Vägen ut ur…