Höjd åldersgräns för vattenskoter

Bra med körkort för vattenskoter, men höj också åldersgränsen till 18 år. En lätt åtgärd för bättre ordning på sjön. Läs min skriftliga fråga till inframinister Tomas Eneroth (S) här eller nedan.

Höjd åldersgräns för vattenskoter
Skriftlig fråga 2020/21:236, 2020-10-16
Av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

För några veckor sedan presenterade Transportstyrelsen utredningsuppdraget om förarbevis för vattenskoter. Jag välkomnar att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill ha körkortskrav för vattenskoter redan till sommaren 2021, och inte först 2022 som utredningen föreslår. Man kan också fråga sig om en kurs på 1–2 dagar som utredningen föreslår är tillräckligt för att uppfylla kraven på ett förarbevis.

Utredningen lämnar inget konkret förslag avseende höjd åldersgräns för vattenskoter utan anser endast att åldersfrågan bör utredas vidare.

I dag är åldersgränsen 15 år för att framföra vattenskoter. Vattenskotrar är vattnets motorcyklar med topphastigheter på över 100 kilometer i timmen och en motorprestanda på nivå med en mellanstor bil. Det kan inte vara rimligt att barn ska få köra sådana fordon. Åldersgränsen borde höjas till den gräns som gäller för att köra motsvarande fordon på land, det vill säga 18 år.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att, förutom att lägga fram förslag om förarbevis för vattenskoter, även höja åldersgränsen till 18 år?


Publicerat

i

av