Skattebefria elbussarna

Elbussar har inga utsläpp lokalt eller av växthusgaser. De är dessutom tysta och lämpar sig väl för kollektivtrafik i våra tätorter. Dessvärre tvingas de betala energiskatt för sin förbrukning medan andra eldrivna kollektivtrafikfordon på räls inte behöver göra det. Låt oss skattebefria elbussarna så att de kan bli ännu fler! Vad tycker finansministern? Läs min skriftliga fråga till Magdalena Andersson (S) nedan.

Skattebefriade elbussar
I dag undantas i Sverige eldrivna kollektivfordon såsom tåg, tunnelbana och spårvagn från energiskatt. Elektrifierade bussar omfattas däremot inte av denna skattebefrielse. Möjligheterna för regeringen att låta elbussar omfattas av samma befrielse från energiskatt som elfordon på räls finns redan i Energiskattedirektivet (2003/96/EG). EU-kommissionen har bekräftat detta och godkänner att medlemsstater inför skattebefrielse för elbussar.

Trots detta har regeringen inte agerat för att skattebefria elbussar utan hävdar att elbussar redan stöds genom den s.k. elbusspremien. Det är en välkommen satsning, men Vänsterpartiet vill påminna om att den dels är tidsbegränsad (till 2023) samt att det är ett stöd endast för inköp av bussar, inte för driften.

På samma sätt som annan eldriven kollektivtrafik på räls är undantagen energibeskattning anser vi att även elbussarna ska vara det.
Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:
Avser ministern ta initiativ till att elbussar kan befrias från energiskatt?

Jens Holm (V)


Publicerat

i

av