Bra med plastförbud

EU-parlamentet har idag röstat igenom förbud mot ett antal engångsplastartiklar. Det handlar om plastsugrör, tops, tallrikar, drinkpinnar och ballongpinnar. Dessutom kommer insamlingskraven att skärpas för ytterligare en handfull olika plastartiklar som plastpåsar, flaskor och snabbmatsförpackningar.  EU-parlamentet lade också till plast i sanitetsprodukter på listan över plastprodukter som ska begränsas. De rena förbuden ska gälla from 2021, om jag förstått saken rätt.

Det här är ett välkommet beslut, och bättre än väntat för att komma från EU. De tiotalet plastartiklar som nu regleras utgör 70 procent av det marina plastskräpet (å andra sidan är det bara en liten del av plastskräpet i Europa som blir skräp i haven, men vi lämnar den frågan därhän). Självklart kan man tycka att det är att sila mygg och svälja kameler. Varför görs inget åt ALLA plastförpackningar och alla andra tusentals plastprodukter? Och varför inga tydligare producentkrav på den plast som sätts ut på den europeiska marknaden, där endast återvinningsbart material borde få finnas kvar?

Men det är ändå ett välkommet beslut för det börjar i rätt ände, nämligen där plasten produceras. Genom att reglera bort vissa onödiga artiklar från marknaden visar Europas lagstiftare att det går att ställa krav på industrin. Och att detta är en metod som är långt mycket effektivare än att vädja till en förment konsumentmakt. Fungerar detta hoppas jag att man kan gå vidare och reglera alla andra engångsartiklar. Alltså att detta bara är början. Syftet borde vara att endast sådant som går att reparera, rekonditionera, återanvända och, slutligen, materialåtervinna ska få sättas ut på marknaden. Produkter med engångsanvändning som syfte borde per definition regleras bort (med utrymme för viktiga undantag för t ex vården).

Det är viktigt att agera mot slit- och slängsamhället nu. Plastförbrukningen i världen har ökat i en närmast exponentiell takt. Vi använder idag 20 gånger mer plast än för 50 år sedan. Om inget görs kommer den plastproduktionen i världen fördubblas ytterligare de kommande 20 åren. Endast en mindre del av den plast som produceras återvinns eller återanvänds. Det är helt enkelt billigare att endast producera nytt istället för att hushålla med det vi har. Det här skapar mängder av plastavfall, bara i EU 26 miljoner ton årligen (mer än hälften av detta är förpackningar). Snart finns det mer plastskräp i haven än det finns levande djur. Det är en motbjudande tanke. Ytterst är detta också en klimatfråga. Enligt EUs s k plaststrategi leder endast plastproduktionen till utsläpp på 400 miljoner ton CO2 varje år.

Så, om detta är början på en stenhård reglering av EUs inre marknad där miljön överordnas kortsiktiga vinstintressen då börjar det hända saker. Låt oss åtminstone idag få hoppas att det är just det som sker nu.


Publicerat

i

av

Etiketter: