Klimatomställning på riktigt – fem vägar framåt

Skriver i Aktuell Hållbarhet om klimatet och valet. Läs där eller nedan.

Aktuell Hållbarhet, 2018-09-07
Klimatomställning på riktigt – fem vägar framåt
Regeringen har gjort mycket bra för klimatomställningen. Klimatlagen, flygskatten och fördubblingarna av anslagen till miljö och klimat i statsbudgeten inger respekt och en del hopp. Men när det handlar om att styra med politiska beslut återstår det mesta att göra. Här är fem förslag som skulle skapa en grön omställning på riktigt.

Bilen
Inrikes transporter är den enda sektorn som har ett tydligt etappmål i det klimatpolitiska ramverket, med målet om minus 70 procent till 2030. Vi i Vänsterpartiet vill dessutom, i linje med tidigare statliga utredningar minska med 80 procent. Bonus malus, bränslebytet, laddstolparna, ursprungsmärkning av drivmedel i all ära, men det räcker inte. Jag instämmer fullt ut med klimatpolitiska rådets vice-ordförande Johan Kuylenstiernas: “Det blir svårt att nå målet om man inte sätter ett stopp för försäljning av fossildrivna fordon.” Exakt så! Det är därför vi i Vänsterpartiet vill ha ett nybilsförsäljningsstopp för fossilt drivna bilar senast 2025. På så sätt kan vi driva på det teknikskifte som vi behöver och lägger ansvaret på industrin att ta fram bilar utan utsläpp.

Flyget
Flygsektorns utsläpp av växthusgaser är de snabbast växande utsläppen i Sverige. Utrikesflyget står för ca 90 procent av flygsektorns klimatbelastning och har ökat utsläppen med 70 procent sedan 1990. Fortsätter vi att flyga som nu kan enbart klimatpåverkan från flyget om ett par decennier vara lika stor som Sveriges idag samlade utsläpp. Flygskatten är ett bra första steg mot minskade utsläpp, men vi i Vänsterpartiet anser att mer behöver göras. Det fina i det hela är att det finns många styrmedel av använda sig av. Några exempel; höjd flygskatt, att flyget får betala moms för sina resor, avskaffad skattebefrielse på bränsle, stopp till subventioner av flygplatser och framför allt kraftiga investeringar i det som är alternativet till flyget; tåget. Det är några förslag på vägar framåt.

Köttet
Även utsläppen från vår köttkonsumtion har ökat kraftigt, men det konstiga är att det idag inte finns några politiska beslut för en minskad köttkonsumtion. När jag har debatterat frågan både med borgerliga och S/MP-ministrar får jag svaret att politiken inte ska lägga sig i köttkonsumtionen. Tvärt om; vi har ett politiskt ansvar att minska utsläppen från animaliekonsumtionen, som nu släpper ut lika mycket som alla Sveriges personbilar tillsammans. Vi i Vänsterpartiet vill ha ett mål för minskad köttkonsumtion och en handlingsplan för att uppnå det. Vi vill ha mer vegetarisk mat i våra skolor och särskilt stöd till växtbaserad mat.

Pensionerna
Trots att våra pensioner ska ge oss en trygg ålderdom inger AP-fondernas miljardplaceringar i bolag som Gazprom, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron och Lundin Petroleum allt annat känslan av en hållbar framtid. Även detta är en politisk fråga. Vi vill ha nya placeringsregler för AP-fonderna som ska bygga på att alla fossila innehav ska fasas ut och ersättas med hållbara placeringar. Ibland får jag höra av MP-företrädare att detta redan är gjort, men hur kommer det sig då att AP-fonderna fortsätter sina innehav i några av världens absolut värsta fossilbolag?

Myndigheterna
Trots att vi har en klimatlag och klimatpolitiskt ramverk har vi myndigheter som agerar som inget hade hänt. Försvarsmakten motarbetar målet om 100 procent förnybar genom att motsätta sig vindkraftsutbyggnad så ofta de kan. Trafikverket föreslår nya motorvägar trots att de leder till ökade utsläpp och slukar resurser från kollektivtrafiken. Och statliga Swedavia talar om att trefaldiga (!) flygandet från Arlanda. Och allt sker med S/MP-regeringens goda minne. Vi måste självklart ha myndigheter som går i takt med våra klimatmål. Regeringen skulle lätt kunna lösa problemet genom nya myndighetsinstruktioner. Dessvärre har det inte skett och verkar inte heller vara på gång. Hög tid uppdatera myndighetsinstruktionerna i linje med klimatramverket.

Ibland framställs klimatutmaningen som övermäktig, att det är omöjligt att ställa om i den takt vi behöver. Men vi har lyckats lösa stora utmaningar tidigare, och det är klart att det går nu också. Men då behöver vi ett mycket kraftfullare offentligt agerande än hittills. Politik med andra ord. Vi i Vänsterpartiet är redo för klimatomställning på riktigt.

Jens Holm (V), miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot


Publicerat

i

av

Etiketter: