Vänsterpartiet kräver öppna möten i EU-nämnden

Nu är äntligen vårt betänkande färdigt. Ett och ett halvt år av utredande och förhandlande är över. Men synd att kommittén inte kom i mål med öppna EU-nämndssammanträden, det borde vi ha. Se mitt pressmeddelande nedan.

Vänsterpartiet kräver öppna möten i EU-nämnden
Riksdagens parlamentariska EU-kommitté är idag färdig med sitt arbete att se över riksdagens arbete med EU-frågor. Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att hålla EU-nämndens möten stängda för allmänheten.

Arbetet har pågått i 1,5 års tid under vice talman Tobias Billströms ledning. Vänsterpartiet har ingått i kommittén. I stort välkomnar Vänsterpartiet att betänkandet nu är justerat, men reserverar sig mot att EU-kommittén inte föreslår att EU-nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.
– Människor kritiserar med rätta EU för brist på demokrati och insyn. Därför hade öppna EU-nämndsammanträden kunnat vara ett sätt att göra EU-arbetet lite öppnare för allmänheten, säger Jens Holm (V) ledamot i riksdagens EU-kommitté.

I dagsläget är det endast möjligt att följa EU-nämndens möten under de öppna sammanträdena med statsministern och inför EU:s toppmöten. Vänsterpartiets bedömning är att dessa möten fungerar väl och att intresset från allmänhet och journalister är stort.
– Kan vi ha öppna sammanträden med statsministern kan de vara öppna i alla andra sammanhang också. I Danmark är motsvarande sammanträden öppna för allmänheten och media och det har enligt uppgift fungerat mycket bra. Varför kan vi inte göra likadant i Sverige? säger Jens Holm.
– Genom att ha öppna sammanträden i EU-nämnden tror vi att intresset för EU-frågor skulle kunna öka i Sverige. Det skulle bli lättare för medborgarna att följa vad som sägs i riksdagen och om de besluten sedan följs upp i Bryssel, säger Jens Holm.

Den parlamentariska EU-kommitténs betänkande går nu vidare för fortsatt behandling i riksdagen och väntas slutligen klubbas i riksdagen i slutet av 2018.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64


Publicerat

i

av

Etiketter: