Etikett: EU-nämnden

 • Stå upp mot klimatförnekare och dinosaurier

  Jag skriver med Malin Björk (V) om att regeringen måste driva högre klimatmål på EUs toppmöte imorgon samt på miljörådet den 23 oktober. Läs hos Altinget eller nedan. Stå upp mot klimatförnekare och dinosaurierAltinget, 2020-10-13Som ett svar på den enorma folkliga mobiliseringen, inte minst av unga människor, runtom i Europa har EU-kommissionen utlovat krafttag för…

 • Brexit

  Storbritannien har begärt en förlängning för sitt utträde från EU. Frågan kommer diskuteras ikväll på ett EU-toppmöte där bl a Stefan Löfven kommer att delta. Jag hoppas att det blir en förlängning. Det finns ingen anledning att straffa britterna för deras beslut att lämna EU.… Läs hela inlägget “Brexit”

 • Hög tid att avskaffa storbolagens investerarskydd

  EU har äntligen beslutat att investeraravtal mellan EU-länder ska avskaffas. Det är mycket glädjande. Det är investeraravtalen (även kallat ISDS) som gör att bolag kan stämma stater. Progressiv politik på t ex miljö- och folkhälsoområdet hotas när storbolag kan hota med massböter.… Läs hela inlägget “Hög tid att avskaffa storbolagens investerarskydd”

 • Kommer Sverige verka för avskaffat investerarskydd?

  Den här debatten ser jag fram emot (se min interpellation). EU-domstolen har dömt ut investerarskydd (ISDS) mellan EU-länder och nu ska de avtalen upphävas. Mycket bra! Bolag ska inte ges möjlighet att stämma stater i tribunaler utanför det ordinarie rättsväsendet.… Läs hela inlägget “Kommer Sverige verka för avskaffat investerarskydd?”

 • Agerar Sverige i EU för minskade flygutsläpp?

  Nederländerna har lagt fram ett intressant förslag om att minska flygbranschens snabbt växande utsläpp. Nederländerna pekade på det självklara att EU:s medlemsländer måste vidta skyndsamma åtgärder för att minska flygets utsläpp av växthusgaser och nämnde flygskatt eller skatt på flygbränsle som alternativ.… Läs hela inlägget “Agerar Sverige i EU för minskade flygutsläpp?”

 • Ett rättvist och hållbart Europa

  Idag hade jag förmånen att berätta om Vänsterpartiets EUpolitik. Nedan mitt anförande. Mitt anförande med efterföljande diskussion (ca en tim) går att se här (sök rätt på videoklipp). Du kan också ladda ned mitt anförande som pdf här: RättvistHållbartEuropa2018-05-24_JensHolm Ett rättvist och hållbart Europa Europahuset, Jens Holm (V) Ensam är inte stark.… Läs hela inlägget “Ett…