Miljökonsekvenser av krig

Att krig har fruktansvärda effekter på människor är en självklarhet, men en mer bortglömd aspekt är hur miljön drabbas. Jag har fått två rapporter från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som båda tar upp miljöaspekter från krig samt från försvarsmakten i sig. Genom att synliggöra hur miljön drabbas negativt kan vi få ännu ett argument mot upprustning och vapenskrammel.

I rapporten ”Miljökonsekvenser av krig” konstateras att det tyvärr finns få studier där man studerat miljökonsekvenserna av krig samt att det är svårt rent metodologiskt att påvisa dessa (då är det hög tid för skarpare analysmetoder, kan jag tycka). Men det är uppenbart att naturen har blivit rejält sargad i de två krig som RUT tittat närmare på, Irakkriget (2003) och det pågående kriget i Syrien. Läs mer: Miljökonsekvenser av krig_RUT2017-09-29

Den andra rapporten från RUT Försvarsmaktens miljöpåverkan kan vi konstatera att försvaret aldrig gjort någon heltäckande miljöanalys av sin verksamhet och att de också till stor del flyger under radarn avseende miljö- och klimatåtaganden. Här finns utrymme för förbättringspotential, minst sagt. Läs rapporten här: FörsvarsmaktensMiljöpåverkan2015-06-11


Publicerat

i

av

Etiketter: