Försämra inte för djuren

Regeringen tänker väl inte försämra kornas möjlighet till utevistelse och bete och kan framtida s k kontrollprogram för djurskydd försämra för djuren? Det ville jag ha svar på från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Nu har jag fått svaren. Det är bra att ministern säger att regeringen inte vill försämra för djuren, men han hänskjuter sedan ett stort ansvar till Jordbruksverket. Tyvärr är det inte alltid säkert att myndigheten gör samma bedömning som regeringen.

Det här måste följas noggrant. Läs mina frågor till Bucht, där hittar ni också hans svar: Kontrollprogram och djurskyddet. Beteskrav för mjölkkor.


Publicerat

i

av

Etiketter: