TTIP och tvångströjan på progressiv lagstiftning

Kritiken mot handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA har hittills främst handlat om möjligheterna för storföretag att stämma stater genom det s k investeringsskyddet (ISDS-klausulen). Men ett så här omfattande handelsavtal medför också stor press på ländernas lagstiftning att successivt närma sig varandra.

För att underlätta den processen har den under förhandlingarnas gång diskuterats huruvida tillnärmning av lagarna verkligen kommer att skrivas in i TTIP eller ej. För några dagar sedan läckte ett förhandlingsdokument som föreskriver just detta genom s k regulatory cooperation (se också CEOs analys). Genom detta lagstiftningssamarbete åtar sig EU och USA att informera varandra kring den kommande lagstiftningen och vilken ”potential impact” den kommer att ha på ”trade and investment” (artikel 5). Större lagstiftningsprogram måste undergå en konsekvensanalys där man särskilt tittar på konsekvenserna för handel och investeringar (artikel 7). Man lovar också att sätta samman en ”Regulatory cooperation body” som ska ha till syfte att övervaka lagstiftningsprocesserna på båda sidor av Atlanten och då med särskilt fokus på hur det påverkar handeln och investeringarna, alltså företagen (artikel 8). Företagen lovas hela tiden stort inflytande (det gör visserligen andra ”stakeholders” också, men frågan är vem som kommer att kunna påverka mest när hela fokuset är att se till att nya lagar inte försvårar handel och investeringar).

För närvarande är det lagstiftning på EU-nivå samt på USA federal nivå som omfattas, men man skriver också inledningsvis att man kommer att komma med konkreta förslag på hur även delstater i USA och länderna i EU ska inbegripas i detta lagstiftningssamarbete.

I artikel 1.2 står det att man ska kunna ha kvar nuvarande ambitionsnivå på lagstiftningen. Det kan ju låta betryggande, men läser man noggrant vad det står så handlar det om att man ska kunna vidta åtgärder för ”achieve legitimate public policy objectives…”. Legitima lagstiftningsändamål… Nej, inte glasklart.

Är detta då en del av en hemlig nyliberal plan att bygga nattväktarstaten där allt vad miljölagstiftning,m fackliga rättigheter, konsumentskydd m m successivt avskaffas i TTIP-harmoniseringsprocesser? Nej, och jag tror inte heller att Cecilia Malmström och de andra som förhandlar TTIP vill rasera allt vad lagstiftning heter. MEN det går inte att komma från att ett så här omfattande handels- och investeringsavtal förutsätter lagharmonisering och detta läckta dokument är ännu en bekräftelse på detta. Och om det uppenbara syftet är att underlätta för handeln och investeringar kan vi räkna med att ambitionsnivån på lagstiftningen hela tiden kommer att pressas nedåt. Det blir att sätta en tvångströja på progressiv lagstiftning.

Nej, det här måste avfärdas men kraft.

Vad säger förresten miljö- och klimatminister Åsa Romson? Hennes avhandling handlade väl just om utrymmet för nationell lagstiftning i internationella handelsavtal. Och hon var inte direkt positiv till handelsavtalens påverkan på miljölagstiftning och annat. Nu måste hon och hennes regering sätta ned fötterna innan det är för sent.

Missa inte heller denna film som förklarar det hela på ett pedagogiskt sätt.


Publicerat

i

av

Etiketter: