Så här ställer vi om Sthlm

Ser fram emot att tala om Ställ om Sthlm ikväll för Vänsterpartiet Storstockholm tillsammans med Lina Hjorth, föreslagen som kandidat till riksdagen för V. Stockholm skulle verkligen kunna bli en föregångare i klimatarbetet. Vi i Vänsterpartiet tog inför förra valet fram rapporten Slipp 850 000 ton från dina axlar – tio steg för ett bättre klimat i Stockholm. Det är en rapport som jag fortfarande tycker hållet måttet väldigt väl. Läs den här: klimatprogram_sthlm

Våra tio steg mot ett bättre klimat i Stockholm
minskningen i ton CO2e
1. Bioeldad fjärrvärme   410 000 ton
2. Kommunalt biobränslevärmeverk   (täcks av ovan)
3. Energieffektivisera miljonprogrammet 10 000 ton
4. Vegetariskt Stockholm   152 000 ton
5. Bilfri innerstad   115 000 ton
6. Gigantiskt kollektivtrafiksatsning 130 000 ton
7. Stockholm – cykelstaden 13 000 ton
8. Minska avfallet 8 000 ton
9. Ekostad Bromma 12 500 ton
10. Gränslös koldioxid

Summa: 850 000 ton CO2e


Publicerat

i

av