Sverige har allt att vinna på att gör före

 Läs gärna mitt och Jonas Sjöstedts inlägg på Brännpunkt idag.

Sverige har allt att vinna på att gör före
Svenska Dagbladet, 2013-09-27
Idag presenterar FN:s klimatpanel i Stockholm en av delrapporterna till sin stora vetenskapliga rapport om klimatförändringarna. Den senaste kom 2007 och väckte mycket stor uppmärksamhet. Vi får hoppas på detsamma och att det denna gång kan leda till en massiv folkopinion för klimatet och att rädda vår sargade värld. Vi vet redan nu att IPCC kommer att understryka resultaten från 2007. Denna gång kan de göra det med större noggrannhet och säkerhet: Vi människor förändrar klimatet genom våra utsläpp, det brådskar om vi vill göra något åt detta.

Det är hög tid för ett större politiskt ansvarstagande i klimatfrågan. Med all respekt för konsumenter och enskildas (viktiga) insatser, men inget kommer att hända på allvar förrän parlament och regeringar beslutar om kraftfulla åtgärder för att få ned våra utsläpp. Men världens ledare behandlar klimatfrågan som en Svarte Petter, man lägger ansvaret så fort man kan i någon annans knä. Sverige skulle här kunna agera annorlunda och ansvarsfullt. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 20 procent sedan 1990. Detta bland annat genom införandet av världens första koldioxidskatt, utbyggd fjärrvärme med biobränsle till våra bostäder, satsningar på förnybar energi och klimatinvesteringar i främst kommuner och landsting.

Men det går inte att leva på gamla meriter längre. Vi är synnerligen oroade över den budget som finansminister Anders Borg just lagt fram. Samtidigt som regeringen föreslår ytterligare skattesänkningar utlovas inga nya tag på klimatområdet. Det mest konkreta vi hittar är ett antal fortsatta utredningar och att Sverige ska köpa upp ännu fler billiga och osäkra utsläppskrediter i andra länder – åtgärder som inte minskar utsläppen i Sverige

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg brukar understryka att Sverige står för en förhållandevis liten del av världens utsläpp. I absoluta siffror är det rätt, men inte om vi räknar per invånare, där lever vi i Sverige – precis som i de andra i-länderna – långt över vad som är hållbart. Men förutom det moraliska skälet att Sverige måste ta ett större ansvar finns också vår möjlighet att vara pådrivande och på så sätt påverka andra. Vi kan idag alla dra nytta av Tyskland framsynta beslut att avveckla kärnkraften och satsa på det förnybara. Tack vare landets stora satsningar på solenergi kan vi alla dra nytta av sjunkande priser på solceller. Nu när allt fler kommuner inser värdet av att fler cyklar gör kommunchefer och politiker studieresor till Amsterdam och Köpenhamn för att se hur man kan öka cyklandet. Idag är vi många som inspireras av Storbritanniens klimatlag som sätter ett tak för utsläppen och som alla regeringsdepartement måste anpassa sig till, även finansdepartementet. På samma sätt finns det länder som idag inspireras av vår koldioxidskatt, den första i världen. Den framhålls ofta – med rätta – som det enskilt mest effektiva sättet att få ned utsläppen.

Men koldioxidskatten infördes 1991. En hel del andra bra beslut har också tagits sedan dess, men de blir allt färre. Vi har en regering som hellre sitter still i båten istället för att ro framåt. Det är inte hållbart.

Förutom att detta är pinsamt nu när världens klimatforskarelit är på besök i vår huvudstad är Anders Borgs politik oansvarig och direkt livsfarlig för kommande generationer och alla de människor som lever i den fattiga delen av världen, de som idag drabbas av våra utsläpp. Kanske är det så att det inte finns något parti som gör det som verkligen krävs för att rädda klimatet, men Vänsterpartiet är i alla fall beredd att göra så mycket vi kan. Vi föreslår därför helt nya klimatmål för Sverige. Vi tror att de är de mest långtgående kraven som föreslås av partierna i Sverige.

Vänsterpartiet föreslår att de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska till 39,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2020. Det innebär en minskning med 52 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Regeringens målsättning är 40 procent, varav en tredjedel ska göras genom uppköp av osäkra utsläppskrediter.

Vi föreslår också ett helt nytt klimatbistånd, finansierat med nya additionella medel för att hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp och anpassa sig till ett förändrat klimat. Vår princip är att förorenaren betalar och finansierar på så sätt en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken, cykling och järnvägen.

Vi avsätter en miljard kronor varje år för klimatinvesteringar i våra kommuner och landsting. Vi satsar på stärkta möjligheter för människor att göra hållbar val och ökad konsumtion av vegetarisk mat. Vi satsar på energieffektivisering av våra bostäder. Vi vill ha en upprustning av våra skolor och andra offentliga lokaler, för minskade utsläpp och bättre inomhusmiljö och vi ställer krav på hållbar upphandling. Vi föreslår 100 procent förnybar energi samt en avveckling av kärnkraften. Vi kommer att verka för att vi får Sveriges första klimatminister någonsin och ett separat klimatdepartement för att ytterligare skynda på omställningen av Sverige. Vi vill ha en koldioxidbudget likt den i Storbritannien för bättre ordning i klimatarbetet.

Vi drivs av en lika stark iver i att ställa om Sverige som oro för vilken en framtida värld kan bli för våra barn. Våra krav på skarpare klimatmål med tillhörande investeringar och nya åtgärder är inte orealistiska, utan det vårt samhälle behöver. Så kan Sverige återigen bli ett land som inspirerar och driver på.

JONAS SJÖSTEDT (V)
partiordförande

JENS HOLM (V)
klimatpolitisk talesperson


Publicerat

i

av