Ont om vårtecken i budgeten

Finansminister Anders Borg har presenterat regeringens vårbudget. För alla oss som sysslar med politik är en budget alltid lite av en högtidsstund. Nu måste regeringen bekänna färg och berätta hur de tänker lösa vår tids stora utmaningar. Men den här budgeten var ännu tunnare än väntat. En vårbudget ska främst innehålla kompletteringar till den budget som redan har lagts (i höstas). Och nog kan man tycka att det finns skäl till att göra en del kompletteringar.

1. Vi ser att arbetslösheten fortsätter att öka. Tidigare har Anders Borg talat om att arbetslösheten skulle minska nu i år. Så blir det inte, den fortsätter att öka. Var finns de stora investeringarna som knyter ihop att rädda klimatet och att också skapa nya jobb? Inte i den här budgeten iallafall. Är det inte märkligt att ha en regeringen som menar att lösa arbetslösheten är deras viktigaste fråga så händer det ändå så otroligt lite?

2. Förra veckan debatterade jag de missade miljömålen med miljöminister Lena Ek. Sverige har 16 s k miljökvalitetsmål. De ska vara uppnådda fram till 2020. I praktiken kan man säga att miljömålen omfattar hela vår miljöpolitik (även om jag skulle vilja ha haft med ett mål om vår miljöpåverkan i andra länder, för den är betydande), allt från skogen, till havet, kemokalier, biologisk mångfald och att rädda klimatet. Naturvårdsverket har konstaterat att med gällande beslut och styrmedel kommer inte 14 av de 16 miljömålen att nås till 2020. Det innebär i praktiken att verket säger att miljön inte kommer att kunna räddas. Naturvårdsverket kom dessutom med en liknande rapport redan förra året, med samma budskap: miljömålen nås inte! Detta borde förstås få regeringen på tåna och föreslå en mängd nya åtgärder för miljön. Vad skulle kunna vara ett bättre tillfällen än i vårbudgen?
     Men när jag söker i vårbudgeten hittar jag en riktigt ny satsning på miljöområdet och det är de 700 miljoner kronor som regeringen anslår extra till underhåll och drift av järnvägen. Det är bra. Men allt det andra då? Ingenting.

Det är tyvärr ont om vårtecken i budgeten.


Publicerat

i

av