Klimattal

Mitt anförande från dagens klimatdebatt i riksdagen. Här finns ex vis Vänsterpartiets nya klimatmål med: Klimatanförande_kammaren2013-03-20

Klimatanförande, riksdagen
Samtidigt som klimattoppmötet i Doha i slutet av förra året svepte tyfonen Bopha över ön Mindanao, södra Filippinerna. Över 100 000 personer blev hemlösa, tusen personer dog. Dessutom förstördes vägar, jordbruk, skolor och annan samhällsbärande verksamhet.Jag har tagit upp detta tidigare och gör det igen för att varna för de extrema väder av den här typen om kommer att bli allt vanligare i takt med att klimatet blir varmare.

Djup ironi: Vi släpper ut här och nu.
Andra får betala notan. Det är våra barn och de som idag lever i den fattiga delen av världen som exemplet med tyfonen över Filippinerna.

Det är inte acceptabelt. Sverige måste ta vårt ansvar för våra utsläpp.

Därför kräver Vänsterpartiet att Sverige gör mer. I detta betänkande lägger vi därför fram konkreta förslag på hur vi ska kunna skärpa de svenska klimatmålen. Våra förslag torde vara de mest långtgående av alla partier i denna kammare. Vänsterpartiet föreslår att det svenska klimatmålet skärps till att Sveriges utsläpp ska minska med 45 procent till 2020. För den icke handlande sektorn (alltså EUs utsläppshandel), blir vårt klimatmål minskningar med 52 procent i Sverige jämfört med 1990. Dessutom har vi föreslagit en förbättring av EUs målsättning, från dagens – 20 procent till minskningar med 40 procent samt ett helt nytt additionellt klimatbistånd för att hjälpa utvecklingsländerna att hantera klimatförändringen.

Jag ber om ursäkt för att det blir en hel del procent och siffror, men så får det bli. Det är viktigt att vi är noggranna med Sveriges klimatåtaganden. I ton räknat handlar Vänsterpartiets klimatmål om att minska utsläppen med drygt 32 miljoner ton i Sverige, från 72 miljoner ton 1990 till knappt 40 miljoner ton 2020.

Vad föreslår då regeringen? Jo, regeringen vill minska utsläppen med 40 procent till 2020. Men en tredjedel av detta ska göras med uppköp av osäkra utsläppskrediter. Räknar vi bort uppköpen av krediter blir det endast kvar 13 miljoner ton att minska för regeringen. Detta kan jämföras med Vänsterpartiets förslag om att minska utsläppen med drygt 32 miljoner ton. Regeringens klimatmål räcker inte. Därför föreslår vi nya. Bifall reservation 18 där våra nya klimatmål förtydligas.

 

Att lägga fram riksdagens mest långtgående klimatmål förpliktigar. Det är därför som vi i Vänsterpartiet har lagt fram ett helt batteri av åtgärder för att snabbt kunna minska Sveriges utsläpp. Det handlar om att ställa om samhället i grunden. Och att här ensidigt förlita sig på s k marknadsmekanismer är en synnerligen riskabel strategi. Jag instämmer med den brittiske ekonomen och författaren till den s k Sternrapporten 2007, Nicholas Stern, att klimatförändringarna visar på marknadsekonomins största misslyckande. Därför behöver vi riktiga åtgärder som kan minska utsläppen på riktigt. Vissa saker tas upp i detta betänkande, andra på andra områden. Några exempel: Höjd CO2-skatt, skatt på långtradartransporter, flygskatt, dessa skatter bidrar till finansiering av kraftfull utbyggnad av järnvägen och kollektivtrafiken. Vi vill också ha ett klimatprogram för Sveriges troligen mest omfattande klimatinvesteringar i våra kommuner och landsting. Vi vill också ha ökat stöd till förnybar energi, klimatrenoveringar av Miljonprogrammet, investeringar i grön teknik, ökade satsningar på miljö- och klimatforskning och en handlingsplan för minskad köttkonsumtion.

Jag skulle vilja utveckla det sistnämnda. Animaliekonsumtionen bidrar med ungefär lika stora utsläpp som våra fyra miljoner privatbilar. Nästan en tredjedel av hushållens utsläpp kommer från det vi äter, och där är kött helt klart den mest dominerande faktorn. På så gott som alla andra sektorer har styrmedel för minskade utsläpp. Det finns styrmedel. Men inte på det vi äter. Nu har den svenska köttkonsumtionen ökat med nästan 50 procent sedan 1990. Det är inte hållbart. Vi lägger oss inte i vad människor har på tallriken, men även animaliesektorn måste ta sitt klimatansvar. Det är därför som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en gemensam reservation, reservation nummer 23, där vi föreslår ett nationellt mål om minskad köttkonsumtion och satsningar på god, näringsrik och klimatvänlig vegetarisk mat.

För att underlätta arbetet med att minska utsläppen föreslår vi rödgröna ett klimatpolitiskt ramverk. Vi har hämtat inspiration från Storbritannien där man infört en koldioxidbudget och har periodvisa avstämningar för att kontrollera att man är på rätt väg. Ett oberoende råd följer utvecklingen och ger rekommendationer på åtgärder. Danmark är nu i full färd på att införa ett liknande system. Det ska vara ordning och reda i klimatpolitiken, därför bifall till reservation 19 om ett klimatpolitiskt ramverk.

Jag har citerat honom tidigare i denna kammare och jag vill göra det igen. Vid FNs klimattoppmöte i Doha i fjol sa Filippinernas chefsförhandlare Naderev Saño apropå vikten av att agera nu för klimatet:

Om inte vi – vem?
Om inte nu – när?
Om inte här – var?

Tack.


Publicerat

i

av