Värsta klimatmålen

Vänsterpartiet föreslår nu att Sverige skärper klimatmålen. Vi gör det i det betänkande som just har behandlats av Miljö- och jordbruksutskottet. Regeringens målsättning för den svenska klimatpolitiken är att våra utsläpp ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Men en tredjedel av detta ska kunna göras genom uppköp av billiga utsläppskrediter i andra länder. Vi i Vänsterpartiet föreslår istället att det svenska klimatmålet skärps till 45 procent till 2020 och att allt ska göras på hemmaplan, utan uppköp alltså.

Om man räknar bort den handlande sektorn (EUs utsläppshandel), vilket man ofta gör, blir vårt klimatmål 52 procent i Sverige. Detta vill vi sedan komplettera med ett nytt klimatbistånd för att hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp och anpassa sig till ett förändrat klimat.

I ton räknat handlar Vänsterpartiets klimatmål om att minska utsläppen med totalt 32,5 miljoner ton i Sverige, från 72 miljoner ton 1990 till 39,8 miljoner ton 2020 (idag ligger Sveriges utsläpp på ungefär 60 miljoner ton). Detta kan jämföras med regeringens mål om att minska med 20 miljoner ton, varav 6,7 miljoner ton handlar om uppköp av utsläppskrediter. Dessutom har vi föreslagit en förbättring av EUs målsättning, från dagens – 20 procent till – 40 procent. Vi vill dessutom att effekten av vår import ska bokföras i den svenska utsläppsstatistiken.

Jämför man med de andra partierna har Vänsterpartiet de i särklass skarpaste klimatmålen. Det känns fint. Men det är också förpliktigande. Vi måste se till att ha en politik som verkligen kan leverera så stora minskningar. Det tycker jag att vi har. Några exempel på detta är: Höjd CO2-skatt, skatt på långtradartransporter, klimatprogram för klimatinvesteringar i våra kommuner och landsting, satsningar på vegetarisk mat, de största investeringarna i kollektivtrafiken av alla partier, ökat stöd till förnybar energi, flygskatt (intäkterna till järnvägen), klimatrenoveringar av Miljonprogrammet, investeringar i grön teknik och ökade satsningar på miljö- och klimatforskning. Detta bara som några exempel.

Värsta klimatmålen, helt enkelt!

Läs gärna mer om våra klimatmål på Supermiljöbloggen.


Publicerat

i

av