Klimatet och marknaden

Miljöminister Lena Ek tycker att hon är pådrivande för klimatet när hon i elfte timmen går med på EU-kommissionens förslag om att undanta ett antal utsläppsrätter för att på det sättet få upp priset på koldioxid. Man undrar också, är detta ett av Eks vanliga soloutspel eller har hon hela regeringen med sig? Man får hoppas på det senare.

EUs handelssystem med utsläppsrätter, EU ETS, ska vara EUs främsta verktyg att minska utsläppen av växthusgaser. Det omfattar 40 procent av utsläppen inom EU. Systemet har länge varit nära en kollaps. Idag har priset på en utsläppsrätt rasat till att vara så lågt som 30 kronor per utsläppsrätt (ett ton CO2). De flesta är överens om att priset måste vara ungefär det tiodubbla för att systemet verkligen ska göra det mycket dyrare att släppa ut.

EU-kommissionens förslag om att tillfälligt undanta 900 miljoner ton utsläppsrätter från handelssystemet är välkommet, men långt från tillräckligt. Långt fler utsläppsrätter borde undantas. Kommissionen har också lagt fram flera andra åtgärder, som exempelvis minska köpen av billiga utsläppskrediter eller att införa ett minimipris för utsläppsrätter. Viktiga förslag som Lena Ek inte bemöter. Det är synd.

Jag har debatterat denna fråga ett flertal tillfällen med Lena Ek (se DN, Miljöaktuellt, debatt i kammaren). Jag har då hela tiden fått svaret att vi ska avvakta med att göra ändringar i handelssystemet. Vi får hoppas att dagens utspel är ett försiktigt tecken på tillnyktring. Vi får också hoppas att insikten om att marknaden inte är mycket att hålla i handen när det gäller att rädda klimatet. EU-kommissionens förslag är just ett exempel på detta. EU ETS har funnits sedan 2005 och har sedan dess inte lyckats leverera att tillräckligt högt pris på CO2.

Nu måste politikerna gå in och styra upp det. Marknaden levererar inte, helt enkelt.


Publicerat

i

av

Etiketter: