ABB

På väg tillbaka från ett besök hos ABB i Västerås. Spännande med ABB, detta företag som förr i tiden i egenskap av Asea byggde kärnkraftsverk i Sverige men idag inte ser någon framtid i denna verksamhet. Istället läggs en stor del av investeringarna på direkt förnybar energiteknik som vinkraft, sol och vågenergi. Ett tecken i tiden om något…

ABB ser också en stor framtid i s k smarta elnät, något som kan underlätta för att vi alla ska kunna konsumera energi på ett annorlunda sätt (t ex så att vi laddar våra bilar och kör tvättmaskinerna när det produceras mycket (förnybar) el och att vi använder mindre när vi har en lägre produktion) så att vi alla är med och bidrar till en minskad konsumtion.

Det är kul att höra på presentationer som handlar om att det rent teknikskt är fullt möjligt att kraftigt spara på energi samt att göra oss oberende av den energiproduktion som drabbar planeten. Då är det väl bara att sätta igång…

Och det finns en del saker som vi politiker borde göra för att underlätta den gröna energiomställningen. Några saker av det som behövs:
1. En bred energiöverenskommelse som tydligt pekar ut den förnybara energin som framtidens energikälla och som avvecklar kärnkraften.
2. Ökade anslag till stöd till förnybar energi, ex vis en höjning av ambitionen i elcertifikatssystemet, särskilt stöd till solenergi (alltså en höjning och inte den minskning som regeringen nu genomför).
3. Nettodebitering. Inte en tredje utredning som regeringen nu sysslar med, utan ett klart och enkelt system som säger att alla som producerar sin egen el ska kunna tanka ut den på nätet och kunna kvitta det mot sina elkostnader.
4. En satsning på elbilar som framtidens miljöbilar. Självklart ska vi resa mer kollektivt och cykla mer, men i den mån vi ska åka bil (vilket folk kommer att fortsätta göra) bör det främst ske med elbilar. Då behöver vi ett nät av laddstationer och en allmän uppbackning av elbilar. Här har länder som Danmark och Norge kommit mycket längre än vi.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”ABB”

  1. Profilbild för Micke vK

    Vi kan ju inte rimligen avveckla kärnkraft så länge den konkurrerar ut kol på marknaden, och givet Tysklands planer på fortsatt kolkraft kommer det problemet finnas med oss länge till?

    Med den teknik vi har verkar också kombinationen vind-/solkraft och elbilar knepig: det kräver ju ett rejält genombrott i energilagring. Elbilarna verkar också förutsätta kärnkraft.

    Det går inte ihop, åtminstone vad jag kan se, att å ena sidan se att klimatfrågan kräver en omställning av krigsekonomityp och å andra sidan att nu sjösätta ett sidoprojekt att avveckla stora delar av den klimatkompatibla energin. Hur man än vrider och vänder på det är ju farorna inte i samma liga, minst sagt, och de två målsättningar krockar.