Motioner: forskning och hållbara transporter

Tre motioner som jag på lite olika sätt varit med och skrivit. Motionerna har skrivits med anledning av propositioner från regeringen. Läs gärna!

Motion om hållbara transporter: Stora satsningar på kollektivtrafik, järnväg och annat hållbart resande – ingen förbifart Stockholm, kilometerskatt på långtradartransporter m m: transportmotion_V11

Motion om energiforskning: Stora satsningar på förnybar energi, bland annat solenergi: Forskningenergi_V_9

Motion om forskning över lag: I sista stycket (Kap 12) lyfter vi upp behovet av forskning kring hur vi kan uppnå mer hållbar livsstil, inte minst vad det gäller hållbar livsmedelskonsumtion som vegetarisk mat, minskad köttkonsumtion och odlat kött: Forskning_V_10


Publicerat

i

av

Etiketter: