Styr upp handelssystemet

Martin Ådahl och Daniel Engström Stenson från tankesmedjan Fores skriver idag på DN-debatt bra om EUs utsläppshandelssystem, EU ETS. Systemet ska omfatta 40 procent av alla EUs utsläppsminskningar. Men idag håller det på att kollapsa. Priset på en utsläppsrätt är idag på rekordlåg nivå, cirka 50 kronor. Priset borde vara det fyrdubbla för att systemet överhuvudtaget ska fungera och högre än så för att det ska leverera optimalt.

Skälet till detta är en övertilldelning av utsläppsrätter samt att den största delen har delats ut gratis. Den ekonomiska krisen gör också att företagens produktion går ned, därmed minskar utsläppen samt behovet av att använda utsläppsrätterna ->det finns helt enkelt för mycket utsläppsrätter.

När jag satt i EU-parlamentet och förhandlade om EU ETS varnade vi för just detta. Vi krävde en 100 procentig aktionering av alla utsläppsrätter samt att den totala mängden utsläppsrätter successivt skulle minska (det ska ske nu, men alldeles för sakta).

Krisen inom EU ETS visar också på det vanskliga med ett marknadssystem. Ibland kan en marknad fungera, ibland inte. När den inte fungerar måste vi politiker in där och rätta till den. Vips!, så blir det politisk styrning trots allt.

Där är vi idag. Ska handelssystemet leverera måste den totala mängden utsläppsrätter minska. Storbritannien har föreslagit att en viss mängd av utsläppsrätterna bruk, en s k set aside. Ett bra förslag. En annan idé hade kunnat varit ett minsta acceptabla pris för att handla med utsläppsrätter, ett s k golvpris.

Dessa förslag har jag drivit gentemot den svenska regeringen. Enligt debattartikeln är det moderaterna som motarbetar det brittiska förslaget. Men tragiskt nog driver inte heller miljöminister Lena Ek på för en reform av systemet. När jag debatterade detta i april i år i riksdagen har hon bara svarat mig att hon inte vill föreslå några ändringar av EU ETS. ETS är ju ett handelssystem, då ska det klara sig själv, tycks hon resonera. Rätt allvarligt för att komma från en miljöminister som bör förstå handelssystemet ganska väl. Jag och Lena Ek förhandlade ju som EU-parlamentariker tillsammans under om själva handelssystemet.

Är det verkligen så att en fri marknad är ett viktigare ändamål än att rädda klimatet? Så kan det väl inte vara. En uppstramning av EUs handelssystem för utsläppsrätter krävs för att rädda klimatet. Det brittiska förslaget borde därför bejakas, inte motarbetas.


Publicerat

i

av