Vill Ek rädda Ojnareskogen?

Jag ställer idag en fråga till miljöminister Lena Ek. Jag vill att hon ska göra Ojnareskogen till ett Natura 2000-område. Det finns ett gammalt förslag om detta. Ek skulle enkelt kunna ta upp detta på nästa regeringsmöte och fatta beslut. Kommer hon att göra det och att rädda Ojnareskogen?

Hör för övrigt Lena Ek just nu på Studio ett. Hon låtsas som hon inget kan göra. Men det kan hon alltså.

Se min fråga här eller nedan: ojnareskogen_fråga_Holm_Ek

2012-08-31
Till miljöminister Lena Ek (C)

Kalkbrytningen i Ojnareskogen
En stor miljötragedi pågår för tillfället i Bunge på norra Gotland.
Avverkning har inletts av Ojnareskogen för kalkbrytning. Området
är hemvist för unika växt- och djurarter och ingår i en mosaik av
värdefulla kalkhällmarker, våtmarker och skog. I direkt anslutning till
området ligger värdefulla Natura 2000–områden som riskeras negativ
påverkan av exploateringen. Ett kalkbrott innebär dessutom risk för
påverkan på Gotlands största dricksvattenreserv.

Tiden är nu knapp för att värna detta världsunika område. Enligt
uppgift finns redan ett gammalt beslutsförslag för att även ombilda
Ojnareskogen till ett Natura 2000- område. Detta har behandlats av
den förra regeringen, men avslagits. Min bedömning är att då det
redan finns ett befintligt beslutsförlag skulle regeringen inom kort
kunna föreslå även Ojnareskogen till ett Natura 2000-område och
därmed säkra ett världsunikt naturområde.

Avser ministern att på regeringsnivå lyfta frågan om att föreslå att
området Ojnaremyr och Bunge Ducker 1:64 blir ett Natura 2000-
område?

………………………………………

Jens Holm (V)


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Vill Ek rädda Ojnareskogen?”

  1. Profilbild för Karl Johannesson
    Karl Johannesson

    Väl skrivet och rutet Jens!!!

    Jag lyssnade på Lena ”live” i Studio 1 och hon var som vanligt undflyende och vägrade att ge konkreta besked. Det är hennes stil och känns igen från hennes EU-period.

    Det känns bedrövligt för mig som värnar om miljön så otroligt mycket att vi har en miljöminister som i fråga efter fråga VÄGRAR ta strid för just miljön!!!

  2. […] Jens Holm – Vill Ek rädda Ojnareskogen?, Åsa Romson (MP) – Att ta sitt ministeransvar är inte något förbjudet ministerstyre, […]