Miljösvar till Reinfeldt

Idag svarar jag på Fredrik Reinfeldts mfls ”miljö”inlägg på DN-debatt igår. Läs det där eller nedan. Ser att MP också har skrivit ett bra svar. Djurens Rätt har förresten skrvit en mycket bra slutreplik i DN angående hästarnas lidande inom travet.

Använd handelspolitiken för progressiv miljöpolitik
DN-debatt, 2012-06-21
Det var ett välvilligt anslag i Fredrik Reinfeldts, Lena Eks och Gunilla Carlssons inlägg. Vårt kortsiktiga konsumtionssamhälle är inte hållbart. Något måste göras, och det är bråttom. Men vad det gäller lösningar står tyvärr ministrarna tomhänta.

Reinfeldt, Ek och Carlsson målar exempelvis upp frihandel som ett av de viktigaste redskapen för att lösa de globala miljöproblemen. Den borgerliga regeringen tar upp frihandeln som ett mantra i nästan alla internationella sammanhang. Det är ungefär lika banalt som att säga att ekonomi är viktigt för utveckling. Handel kan vara ett fantastiskt sätt att sprida kunskap, innovationer och ny teknik som kan hjälpa oss att lösa vår tids ödesfrågor. Men handeln – om den inte fylls med rätt innehåll – kan också få motsatt effekt; ökade utsläpp och ökade spänningar i världen.

I dagsläget ser vi tyvärr mer av det senare, och den borgerliga regeringen bidrar inte till förbättringar. Låt mig ta två aktuella exempel.

En av knäckfrågorna i Rio är överföring av ny miljöteknik till utvecklingsländerna. Den rika världen står ju för den absoluta merparten av all ny miljöteknik. Och den rika världen har sedan många miljö- och klimattoppmöten åtagit sig att föra över ny miljöteknik till utvecklingsländerna. Men det verkar inte gälla längre. I förhandlingarna inför Rio har EU och andra rika länder försökt urvattna skrivningarna om tekniköverföring. Man vill istället ha allmänna skrivningar om innovation och forskning – viktigt i sig – istället för det mer förpliktigande tekniköverföring. Många länder i Syd vill att de rika länderna ska lätta på patent- och immaterialrättsliga regler för att underlätta tekniköverföringen. Men det är något som Sverige och EU motarbetar.

Ett annat aktuellt exempel är det frihandelsavtal som EU just nu håller på att förhandla med Indien. I EUs egen konsekvensbeskrivning konstateras det att avtalet kan leda till försämringar för miljön. Man talar exempelvis om ökade växthusgasutsläpp som en följd av ökad flygtrafik samt mer kontaminering från jordbruket när ökad användning av bekämpningsmedel är att vänta som en följd av frihandelsavtalet. I handelsavtalet driver EU också för ett underlättande av export av avfall till Indien. Går det igenom kan det få helt förödande effekter på det avfallsarbete inom Europa som idag pågår som handlar om att minska den totala avfallsmängden och underlätta återvinning istället för avfallsdumpning.

Det är hög tid att den borgerliga regeringen släpper sin fundamentalistiska frihandelslinje och istället sätter miljön först. Först då blir man trovärdig i användandet av handelspolitiken som ett redskap för progressiv miljöpolitik.

Jens Holm (V), miljöpolitisk talesperson och tidigare ledamot i EU-parlamentets handelsutskott


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Miljösvar till Reinfeldt”

 1. Profilbild för Henrik Renström
  Henrik Renström

  Dina utspel när det kommer till travsporten börjar tära lite på ditt fötroendekapital minst sagt.

  Först sätter du ditt namn under en artikel som uppenbarligen innehåoll ett flertal brister med bl.a rent ljug. (Annars skulle du väl bemödad svara på den enda fråga jag ställde till den artikeln? Kanske inte gick…)

  Sen går du ut och försvarar nästa artikel som innehåller ytterliga medvetna vantolkningar av tillgänglig information. Ett tips, sluta beblanda dig i saker du inte kan någonting om. Men det kanske ingår i ditt jobb? Beskyddet från odugliga människor är för litet i detta landet.

  ”Det är ingen hemlighet hur många hästar som dör inom travet. Peter Forssberg, chefsveterinär har flera ggr gått ut och sagt att den handlar om 5-6 individer/år i snitt på de 100000 starter som görs årligen av de 20000 aktiva hästarna.

  Därför kan man ju undra vad ni har för underlag när ni ert första debattinlägg på DN basunerar ut: ”Påfrestningarna är av den omfattningen att många hästar skadas svårt och får avlivas akut efter att ha deltagit travlopp.”

  ”Många” i det här fallet är ett fåtal, de hästar som dör gör det nämligen pga större blödningar då förtunnade blodkärl spricker. Dvs samma orsak som 1000personer i Sverige dör utav.

  Kom gärna med mer info om dessa ”många” akuta avlivningar på våra travbanor! Annars kan man väl kalla det osanningar från er sida.

  När det gäller drivningar så har travsporten verkligen gjort framsteg de senare åren:

  https://www.travsport.se/nyheter/1.3161;jsessionid=jWRVNWQD2gsk4dPHZ1gvjMtrhgsl07dMzBNL2Fl80bDdnSXzLn77!100301312

  Sen är det ju märkligt att både DR och utredare förvånas över att så få polisanmäls. ST har dock svaret på detta. STs reglement är nämligen mycket hårdare än djurskyddlagen när det kommer till drivningar. Detta bevisas av de 10 mycket grova överträdelser som skett de senaste 10 åren och senare gått till domstolså har endast två slutat med fällande dom i civil domstol. Påföljderna har varit böter.”