Varför sviker regeringen solenergin?

Chalmersforskaren Christian Azar har idag en stor poäng när han på DN-debatt idag pläderar för solen som en helt avgörande energikälla. Ett fastprissystem, likt det i Tyskland, skulle vara en väg fram. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit det vid upprepade tillfällen, men regeringen vill inte lyssna på det örat. Tyvärr har vi en regering som tror att marknaden ska kunna fixa klimatet. Det är därför vi fått den passivitet och fantasilöshet som svensk klimatpolitik idag präglas av.

Ja, regeringen har till och med avskaffat de tidigare direkta stöden till solenergi, som Sverige tidigare hade. Detta, trots att man i valrörelsen 2010 lovade att ”ytterligare insatser”. Så här skrev man i det s k Jobbmanifestet:

”Ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme.” (Jobbmanifestet, s. 37)

Nu är detta avskaffat. Vilket klimathyckleri!

Hoppas Christian Azar och andra drivna forskare kan få regeringen på bättre tankar.

Se gärna mina interpellationsdebatter (10/11-11 och 9/3-11) på temat.


Publicerat

i

av

Kommentarer

2 svar till ”Varför sviker regeringen solenergin?”

  1. Profilbild för jeppen
    jeppen

    Sverige har haft koldioxidfri elproduktion i decennier, vilket kan förklara ”passivitet och fantasilöshet” på området. Det behövs helt enkelt ingen åtgärd, tack vare svenska socialisters historiska framsynthet, miljötänkande, investeringsvilja och teknikbejakande.

    Dessutom är det så att sol-el är fem gånger så dyrt att producera som vind-el i Tyskland, som har relativt sett dåliga vindresurser och bra solresurser. Vi har tvärtom bra vindresurser och dåliga solresurser, så skillnaden är ännu större för oss. Det är därför dubbelt obegripligt att vänsterpartiet vill slösa pengar på solceller.

    Förväxlar ni kapital-förstöring med kapitalism-förstöring?

  2. […] Jens Holm: Varför sviker regeringen solenergin? […]