Acta, interpellation

Har nu skickat in en interpellation om Acta till justitieminister Beatrice Ask. Debatt inom ca två veckor. Ser fram emot det. Nedan eller bifogat: Acta_IP2012-02-02

Den 26 januari 2012 undertecknade EU och den svenska regeringen avtalet mot varumärkesförfalskning, Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Acta har drivits fram av regeringarna i de rika länderna. Den absoluta merparten av världens länder, i synnerhet utvecklingsländerna, står utanför Acta. Vissa storföretag har ofta haft större insyn i förhandlingarna än folkvalda politiker. Processen har medvetet utformats för att hålla kritiska röster ute, vare sig det handlar om nätentusiaster, konsumentorganisationer eller regeringar i fattiga länder.

Även om det nu existerande förslaget till Acta-avtal har modifierats till att vara mindre dåligt kvarstår en uppenbar risk för att friheten på nätet kan inskränkas. En av de bärande idéerna i Acta är att internetleverantörerna ska samarbeta med rättighetsinnehavare inom medieindustrin om innehållet på internet (jag tänker särskilt på artiklarna 27.3 och 27.4). Grundprincipen är densamma som Ipred-lagen (i svensk lag: Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område). Rättighetsinnehavare, oftast stora mediebolag, kan få hjälp att spåra personer som gör överträdelser på internet. Detta handlar ofta om fildelning av upphovsrättsskyddat material. Som Beatrice Ask svarat mig i tidigare interpellationsdebatt (21/10 2010) kommer Acta leda till förändring av svensk rätt, genom en ändring av varumärkeslagen. Acta kommer att ge polis och åklagare större möjligheter att agera mot påstådda varumärkesintrång. Alla som motsatte sig Ipred då det begav sig borde också motsätta sig Acta nu. Om en framtida regering i Sverige skulle vilja upphäva Ipred kommer det försvåras eller t.o.m. omöjliggöras ifall Sverige har infört Acta.

Jag ställer mig också frågande till vilka effekter de ökade kraven på kontroll av immaterialrätten kan få för produktionen av och handeln med s.k. generiska läkemedel (läkemedel där patent löpt ut). Redan i dag stoppas stora försändelser av läkemedel från exempelvis Indien till andra utvecklingsländer. Det finns en uppenbar risk för att Acta – exempelvis med avsnittet om ”gränskontroller” – kommer att leda till fler felaktiga genomsökningar, tillslag, stämningsansökningar och andra former av verkställighet mot leverantörer av lagliga generiska läkemedel. Precis som organisationen Läkare utan gränser är vi rädda för att Acta ytterligare kommer att försvåra spridningen av billiga och bra läkemedel till utvecklingsländerna.

Immaterialrätt och varumärkesintrång är viktiga frågor som kan behöva regleras. Men det måste ske på ett öppet och demokratiskt sätt. Om det hade funnits ett verkligt intresse av att lösa dessa komplicerade frågor borde detta i stället ha lyfts till förhandlingar inom FN, WTO eller Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Detta har inte skett. I stället har de rika länderna valt ställa merparten av världens länder inför fullbordat faktum. Det är inte ett acceptabelt förfarande.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till justitieministern Beatrice Ask:

1. När kommer riksdagen att ha möjlighet att behandla Acta?

2. Hur kommer Sverige att agera för att friheten på internet inte ska påverkas med anledning av Acta?

3. Hur påverkas möjligheterna att förändra eller upphäva Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (Ipred) av ett eventuellt införande av Acta?

4. Hur har Sverige agerat för att inom ramen för Acta underlätta spridandet av billiga och bra läkemedel till utvecklingsländerna?

5. Varför behandlas inte Acta inom ramen för globala organisationer, exempelvis FN, WTO eller Wipo?

4 reaktioner på ”Acta, interpellation

  1. Ping: ACTA-bloggen » Massiva protester mot ACTA igår, men fortsatt tyst från regeringen

  2. Ping: ACTA-bloggen » Interpellationsdebatt om ACTA i Riksdagen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s