Nej till Acta

Får några dagar sedan undertecknade Sverige och EU det internationella avtalet mot varumärkesförfalskning, Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Vänsterpartiet beklagar detta djupt. Vi är motståndare till Acta.  Acta har drivits fram av regeringarna i de rika länderna, och som utformats helt utanför institutioner som FN eller WTO. Länder som Kina, Brasilien och Indien har ställts helt utanför processen. Storföretag som Time Warner, Pfizer och lobbyorganet IFPI har haft större insyn i förhandlingarna än folkvalda politiker i de länder där avtalet kommer att gälla. Processen har medvetet utformats för att hålla kritiska röster ute, vare sig det handlar om nätentusiaster, konsumentorganisationer eller regeringar i fattiga länder.

Acta inskränker friheten på nätet. En av grundprinciperna i Acta är att internetleverantörerna ska samarbeta med statsmakterna om innehållet i internet. De undertecknande länderna måste vidta straffrättsliga åtgärder för att garantera att immaterialrättsintrång inte utförs. Acta är tillsammans med datalagringsdirektivet och en mängd nationella repressiva initiativ en del av en trend mot att kontrollera internet och garantera storföretagens informationsövertag. Det är oacceptabelt. För Vänsterpartiet handlar internet om allas rätt till information.

Stora delar av avtalet handlar om hur bolagen ska kunna behålla sitt informationsövertag, i en teknisk verklighet som demokratiserat spelreglerna. Det vi behöver är något helt annat: en öppen diskussion om hur vi bygger en värld där mänsklighetens samlade kunskap kan användas mycket friare än i dag.

Vi ställer oss också frågande till de ökade krav på kontroll av patent och immaterialrätt kan få för produktionen av och handeln med s k generiska läkemedel (läkemedel där patent löpt ut). Redan idag stoppas då och då stora försändelser av läkemedel från exempelvis Indien till andra utvecklingsländer. Precis som Läkare utan gränser är vi rädda för att Acta ytterligare kommer att försvåra spridningen av billiga och bra läkemedel till utvecklingsländerna.

Patent, immaterialrätt och varumärkesintrång är viktiga frågor som kan behöva regleras. Men det måste ske på ett öppet och demokratiskt sätt. Om det hade funnits ett verkligt intresse av att lösa dessa komplicerade frågor borde detta istället ha lyfts till förhandlingar inom FN, WTO eller Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

Vänsterpartiet har agerat mot Acta både i riksdagen och i EU-parlamentet. Det kommer vi fortsätta att göra. För att Acta ska kunna träda i kraft måste det godkännas i riksdagen och i EU-parlamentet. Vi ska göra allt vi kan för att så inte blir fallet. Vi uppmanar alla som vill ha ett fritt internet och underlätta utvecklingsländernas tillgång till läkemedel att kämpa mot Acta. Tillsammans kan vi stoppa Acta!

Stefan Löfven

Röken har stigit upp upp från Sveavägen 68. Efter dagar av vånda har Socialdemokraternas ledning beslutat att Stefan Löfvén ska vara det namn som ska torna upp på himlen. För mig är det obegripligt att S inte väljer att ha en öppen process och välja en person som får bredast möjliga förankring. Men S är inte mitt parti, och jag får hoppas att Löfvén blir bra. Stefan Löfvén är mest av allt ett stabilt namn, en person som inte har några lik i garderoben. Han står för integritet och trovärdighet när det handlar om Socialdemokraternas politik. Vi får hoppas att det här blir bra.

Men Stefan Löfvéns starka tilltro till kärnkraften oroar mig. Nu har visserligen Socialdemokraterna beslut om att kärnkraften ska avvecklas. Men en partiordförande har förstås stor makt. Så här sa Löfven till Miljöaktuellt i höstas:

”Vår industri har en viktig uppgift att bidra till finansieringen av vår välfärd. En bred energiöverenskommelse är därför viktig för Sverige och i en sådan måste kärnkraften finnas med som en viktig del i vårt elproduktionssystem.”

Illavarslande.

Annars känns Stefan Löfven som ett oskrivet ark när det handlar om miljö- och klimatfrågor. Man får hoppas att han ser möjligheterna i att t ex binda samman en politik för nya jobb med progressiva investeringar i förnybar energi, miljöteknik och hållbara transporter. Sverige behöver en New Green Deal och ett grönt folkhem. Stefan Löfven skulle kunna åta sig att lansera detta.

Det faktum att Löfven inte sitter i riksdagen kan vara både bra och dåligt. Det är fantastiskt att han har den fackliga basen som han har. All erfarenhet från arbetsgolvet och hur det ser ut i verkligheten.

Men det kan också vara ett problem. Tyvärr. Utan riksdags- eller regeringserfarenhet kan lätt  ge honom ett mindervärdskomplex i debatter med ministrar som Reinfeldt och Borg. Då måste han visa att han är ”ansvarstagande” och kan han lätt hoppa i galen tunna och gå med på dåliga regeringsuppgörelser. Att S nu svängt till ett stöd för Europakten är mycket illa och kan vara ett symptom på just detta. Låt oss hoppas att detta är en engångsföreteelse, även om sveket i frågan är gigantiskt. S och Stefan Löfven sviker svenska folkets Nej från 2003! Här kommer kritiken från oss vara stenhård. Var så säkra.

Europakten

Vi har just haft EU-nämndssamanträde om den s k europakten (finanspakten), förslaget om att ytterligare detaljstyra medlemsländernas ekonomier. Några av Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs närmaste medarbetare var på plats och informerade. Allt är hemligt, så jag får inte avslöja några detaljer. Men vad det handlar om är ju redan rätt väl känt.

Att Europa befinner sig i en stor kris är det inte tu tal om, men vad är då lösningen? Man måste självklart ta itu med de ekonomiska problem som finns i flera länder. Det skulle vara fint om ex vis Grekland och Italien såg till att beskatta sina högkomsttagare, höjer de miljöskatter man så kraftigt har sänkt samt kraftigt drar ned på utgifterna till försvaret. Men på sikt – och europakten handlar om vad man ska göra på sikt – handlar det om att bygga upp en helt ny ekonomisk modell. En modell där vi investerar oss ur krisen. Där vi finner hållbara lösningar med investeringar i förnybar energi och kollektivtransporter. Där kultur och välfärdsverksamheter får florera, men där kortsiktig konsumtion minskas.

Tyvärr finns inget av detta med i europakten. Här finns inget mål om full sysselsättning, ingen ambition om ökade investeringar, ingenting om att bygga ett hållbart samhälle. Kort och gott inget svar på framtidens avgörande frågor. Europakten är baserad på en dogmatisk syn på ekonomi. EU-kommissionen och domstolen får ännu mer makt över medlemsstaternas ekonomier. I grunden är europakten dåligt för EU. Pakten kommer leda till ännu större nedskärningar, minskat folkligt inflytande och brist på gröna investeringar.

Europakten, tillsammans med en del andra omfattande lagtexter från Bryssel (t ex det s k Sexpacket), skapas för att EMU är ett projekt som inte fungerar utan en gemensam ekonomisk politik. Just det som vi på Nej-sidan varnade för hela tiden. Just det som svenska folket sade nej till vid EMU-omröstningen 2003. Nu kommer styrningen av våra ekonomier successivt ändå. Anders Borg och regeringen försöker sälja in europakten med att Sverige inte kommer att omfattas av dess krav förrän vi går med i EMU (vilket vi får hoppas aldrig sker). Det kan visserligen vara sant. Men då blir den logiska följdfrågan, varför ska vi då gå med?

Man får hoppas att MP och S håller huvudet kallt och säger nej till europakten. De vill väl inte bidra till att vi smygansluts till EMU?

LO-tidningen1, LO-tidningen2, Jonas Sjöstedt, Europaportalen

Försöksdjuren räddade?

Idag hade jag interpellationsdebatt med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Jag tog upp förslaget till ny djurskyddslag, med anledning av den omfattande utredningen som just blivit klar (över 1000 sidor text). Det finns flera viktiga saker att lyfta upp från den utredningen (flera saker är bra), men i debatten tryckte jag särskilt på det faktum att utredningen föreslår att svensk definition av djurförsök ska anpassas till EUs definition. Den svenska definitionen är mycket mer omfattande varför en sådan anpassning skulle vara till stort förfång för djuren.

Enligt den senaste statistiken utnyttjas ungefär 500 000 djur i djurförsök varje år i Sverige enligt EUs definition. Enligt den svenska definitionen blir antalet en dryg miljon, alltså dubbelt så mycket. Alla djurförsök måste i Sverige genomgå en s k etisk prövning innan de kan bli godkända i Sverige. Om djurförsöksdefinitonen skulle EU-anpassas skulle alltså en halv miljon djur inte omfattas av den djuretiska prövningen. En halv miljon djur skulle alltså kunna dödas i djurförsök utan att vi ens får en möjlighet att protestera eller ändra utformningen på försöken. Mycket allvarligt isåfall.

Jag VET att den svenska regeringen har förberett en EU-anpassning av djurförsöksdefinitionen (det framkom på ett seminarium i december hos Vetenskapsrådet). Nu krävde jag ett svar från Erlandsson. Och trot eller ej, men han bedyrade att han inte planerar någon EU-anpassning. Det ska inte bli sämre för försöksdjuren. Så här sa han:

Fru talman! Den fråga som framställs omfattas enligt min uppfattning inte av den interpellation som är föremål för debatt i dag. Men jag vill ändå säga att i den departementsskrivelse som är utarbetad på departementet finns det inget förslag till ändring av den definition som vi använder i Sverige i dag.

Jag undrar om vi verkligen skulle fått detta besked från Eskil Erlandsson utan denna debatt? I vart fall, ett bra besked. Nu får vi se till att Erlandsson inte smiter från sitt löfte. Svik inte 500 000 försöksdjur!

Sveriges 13e miljömäktigaste

Igår utsågs Sveriges 100 miljömäktigaste personer. Stort grattis till Johan Rockström som tog hem förstaplatsen! Mycket välförtjänt. Själv blev jag rankad som Sveriges 13e miljömäktigaste. Vad roligt! Som parantes kan nämnas att miljöminister Lena Ek hamnade först på plats 50.

Nej, en rankning är inte allt. Nästan ingenting, men det är kul. Och lite peppad blir man att jobba ännu hårdare för miljön och klimatet. Fåfängan som drivkraft ska kanske inte underskattas…

Men annars är det som avgör förstås  politikens innehåll. Därför är det så roligt att vi i Vänsterpartiet kommer att prioritera klimat ännu mer än vad vi gjort tidigare. När de svenska utsläppen ökar med över tio procent och vi har en regering som inte gör något är det dags att öka takten i klimatarbetet. Inom kort kommer Vänsterpartiet att presentera en handlingsplan för hur vi vill göra Sverige till ett land där utsläppen kraftigt minskar.

Jag har förresten ett inlägg om Vänstern och klimatet i senaste Arbetaren. Läs det där eller nedan.

Vänsterns svar på klimatkrisen
Arbetaren 2012-01-19

Nej, det blev ingen skidåkning över julhelgen. Ingen pulkåkning eller snöbollskrig med barnen heller. Förutom några minusgrader på nyårsnatten har december gått i duggregn och plusgrader. Ja, fjolårets december var en av de absolut mildaste under de senaste 250 åren, enligt metrologerna. Egentligen borde vi inte bli så förvånade. Klimatförändringarna innebär ju att det blir varmare, och det är en förändring som redan påbörjats. I Stockholm kan vi som gillar vinteraktiviteter sucka över en utebliven vinter. Hade vi levt på den södra halvan av jordklotet hade klimatförändringarna redan nu lämnat ett mycket tydligare besked.

Små önationer i Indiska oceanen och Stilla havet vittnar om snabbt stigande havsnivåer som äventyrar hela deras existens. ”Vårt land håller på att försvinna”, sa Marshallöarnas regeringsrepresentant i sitt anförande till toppmötet i Durban för några veckor sedan. ”Vi är endast några centimeter från ett läge utan återvändo”, anförde Tuvalus utrikesminister. Jag var själv på plats i Durban och slogs av den klyfta mellan Nord och Syd som nu är cementerad i de globala klimatförhandlingarna. Utvecklingsländernas företrädare hänvisar till att Klimatkonventionen slår fast att det är främst de rika länderna som ska minska sina utsläpp samt att de ska föra över ny teknik och kapital till de fattiga. Detta som en form av skadestånd för de 75 procent av de historiska utsläppen av växthusgaser som den rika världen står för.

Vem som helst som läser detta ser att det borde finnas en rätt uppenbar rättvisedimension i den globala klimatpolitiken. Men hittills har lösningarna stavats mer av marknad och mer ansvar på enskilda individer. Och det har ju inte gått så bra. Låt mig påminna om att även i fjol slogs det rekord i globala utsläpp. Även de svenska utsläppen ökar, under år 2010 med hela 11 procent jämfört med året innan.

Det är dags för oss som är aktiva inom vänstern att presentera en politik som på allvar kommer tillrätta med de direkt livshotande utsläppen av växthusgaser. I grunden handlar det om att bygga ett helt annat samhälle. Myten om evig tillväxt måste överges. Vissa ser kanske framför sig ett samhälle som är grått och trist. Det tror inte jag. Ett låg- eller nolltillväxtsamhälle kan vara ett samhälle där det finns fler lärare i skolan, fler förskolepedagoger, bättre sjukvård, en kollektivtrafik som fungerar, parker och gator som är rena och prydliga samt ett sprudlande kulturliv. Detta är ju verksamheter som tär minimalt på våra ändliga resurser och belastar klimatet mycket mindre i jämförelse med det upptrissade konsumtionssamhälle som krävs för att hålla kapitalismen över ytan.

Den brittiske ekonomen och klimatutredaren Nicholas Stern menar att klimatförändringarna är marknadsekonomins största misslyckande. Jag tror han har helt rätt. Att successivt avlägsna oss från det kortsiktiga kapitalistiska samhället i riktning mot ett som är baserat på principer om hållbarhet och rättvisa borde vara en grundläggande komponent för alla som vill bromsa den globala uppvärmningen av klotet.

Jens Holm (V), riksdagsledamot och klimattalesperson

Regeringen sviker Västsahara

Imorse hade vi överläggningar i miljö- och jordbruksutskottet med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Trots att EU-parlamentet i fjol sa nej till fiskeavtalet med Marocko (som ju ockuperar Västsahara) vill EU-kommissionen förhandla fram ett nytt avtal. Sverige har alltid varit motståndare till detta, men vänder den borgerliga regeringen på kuttingen. Eskil Erlandsson meddelade nämligen imorse att han ger sitt stöd till att kommissionen ska förhandla fram ett nytt avtal med Marocko.

En brutal ockupationsmakt ska alltså belönas av EU, tycker svenska regeringen. Skandal! Jag tror även flera borgerliga ledamöter var upprörda över Erlandssons hållning. Vi kommer nu fortsätta förhandlingarna på tisdag nästa vecka. Formellt beslut blir i EU-nämnden, fredag nästa vecka. Alla rödgröna partier säger nej. Jag hoppas verkligen att vi kan stoppa detta. Snälla hjälp till. Gör din röst hörd till Eskil Erlandsson. Är detta verkligen Centerpartiets politik? Har inte C alltid tidigare stått upp för Västsaharas folk? Varför sviker ni nu?

Se vårt rödgröna pressmeddelande nedan.

PRESSMEDDELANDE, 2012-01-19

Regeringen sviker Västsahara

Efter att EU-parlamentet den 14 december stoppat det provisoriska fiskepartnerskapsavtalet med Marocko vädjar nu EU-kommissionen om ett mandat att inleda nya förhandlingar. Och landsbygdsminister Eskil Erlandsson meddelade idag på möte med riksdagens miljö- och jordbruksutskott, att han är beredd att ge kommissionen ett sådant mandat trots att det innefattar vattnen utanför Västsahara.

– Motståndet mot fiskepartnerskapsavtalet mellan EU och Marocko har varit starkt från svensk sida, vi är därför chockade över att regeringen nu är beredd att ge mandat till förhandlingar som inkluderar fisket utanför Västsahara. Avtalen bygger på folkrättsvidriga grunder, det är inget som Sverige ska ställa sig bakom, säger Jan-Olof Larsson (S), Sara Karlsson (S), Kew Nordqvist (MP) och Jens Holm (V), alla ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Kritiken mot EU:s fiskeavtal med Marocko har varit stark eftersom det ger fartyg från EU rätt att fiske på vatten som tillhör det ockuperade Västsahara, vilket strider mot folkrätten. Flera medlemsländer har varit kritiska till avtalen och en majoritet i EU-parlamentet stoppade alltså ett nytt avtal den 14 december. Men när kommissionen på möte med ministerrådet bad de länder som var emot att förklara sitt motstånd valde Eskil Erlandsson (C) att inte yttra sig.

Sverige var det första land som protesterade mot avtalen när den svenska jordbruks- och fiskeministern Ann-Christin Nykvist (S) 2006 som enda land röstade nej till avtalet.

Ledamöterna Sara Karlsson (S) och Jens Holm (V) har båda nyligen besökt området och kunnat konstatera, att övervakningen inte fungerar och att västsaharierna inte fått del av det ekonomiska stödet från EU.

Överläggningen med regeringen bordlades vid morgonens utskottssammanträde och ska återupptas på utskottets sammanträde på tisdag 24 januari. Slutlig svensk ståndpunkt antas senare av EU-nämnden.

Kontaktuppgifter:
Jens Holm (V) 070-825 08 89
Sara Karlsson (S) 070-824 80 53
KewNordqvist (MP) 070-825 07 87
Jan-Olof Larsson (S) 070-658 30 24

Systemkritisk klimatpolitik

Vänsterpartiets kongress var ett lyft på många sätt, inte minst för klimatfrågan. Jag har en debattartikel i senaste ETC som tar upp hur vi vill utveckla klimatpolitiken. Läs den där eller nedan.

V vill utmana kortsiktig konsumtion
ETC 2012-01-17

Klimatpolitiken har alltför länge handlat om att hitta enkla tekniska lösningar och att lägga över ansvaret på enskilda konsumenter. Det är inte fel på vare sig ny teknik eller konsumentmakt. Problemet är bara att det inte räcker. Långt ifrån. Det vittnar den senaste utsläppsstatistiken om. Under 2010 ökade de svenska utsläppen till 66,2 miljoner ton, en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

Ska vi på allvar komma tillrätta med de skenade utsläppen måste vi våga utmana det kortsiktiga konsumtionssamhället. Det är allmänt vedertaget att privat konsumtion i samhället belastar klimatet mycket mer den offentlig konsumtion. Enligt forskaren Christer Sanne kan det handla om en klimatpåverkan som är så mycket som tio gånger större för den privata konsumtionens räkning.

Samtidigt har vi en borgerlig regering som har sänkt skatterna med ungefär 120 miljarder kronor sedan de kom till makten 2006. Det innebär att det är 120 miljarder kronor som har förflyttats från offentlig konsumtion till privat. Konsekvensen blir fler köpta bilar och fler tv-apparater, men allt mindre resurser till offentlig verksamhet. Konsumtionen ökar, liksom utsläppen. Vill man vara verkligt trovärdig i klimatfrågor måste man våga säga att den gemensamma sektorn ska få växa på bekostnad av den privata. Det kanske inte blir en platt-tv till, däremot ett rikt kulturliv och mer resurser till ungdomsidrotten.

Arbetstidsförkortning är ett annat exempel på en åtgärd som utmanar det rådande konsumtionssamhället och ger förutsättningar för en verklig klimatomställning. Genom att dela på arbetstillfällena arbetar vi totalt sett mindre. Vi får tid till att göra annat, till exempel umgås med dem vi gillar och engagera oss i planetens överlevnad. Men ytterst få driver arbetstidsförkortning som den utmanande fråga som det är för det rådande konsumtionssamhället. Det är dags att det blir ändring på detta.

Att stoppa de skenande utsläppen av växthusgaser är troligen mänsklighetens största utmaning någonsin. Ibland framställs detta som något vi ska ta itu med någon gång i framtiden. Men på den södra delen av halvklotet är detta en högst påtaglig realitet. Exempelvis vittnar små önationer i Indiska oceanen och Stilla havet om snabbt stigande havsnivåer som äventyrar hela deras existens. ”Vårt land håller på att försvinna”, sa Marshallöarnas regeringsrepresentant i sitt anförande när jag var på klimattoppmötet i Durban för några veckor sedan.

Klimatutmaningen och arbetstidsförkortningen var troligen de två enskilda frågorna som fick störst utrymme på Vänsterpartiets nyligen avslutade kongress. Väldigt många bra beslut fattades som ger Vänsterpartiet bättre möjligheter än någonsin att utveckla vår systemkritiska klimatpolitik. Valet av Jonas Sjöstedt som partiordförande blir en extra hjälp i den processen. För Vänsterpartiets del har det arbetet precis börjat. Systemkritisk klimatpolitik, räkna med att få höra mer om detta till framöver.

Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson

Från spekulationsekonomi till hållbarhet

Äntligen konkreta förslag på hur spekulationskapitalismen ska kunna regleras. Det är Jonas Sjöstedt tillsammans med de andra nordiska partiledarna (alla ministrar i sina respektive länder) som skriver på DN-debatt idag. De kräver skärpt banklagstiftning till förmån för mindre aktörer, Tobinskatt, förbud mot de värsta formerna av spekulation och en mer reglerad finansiell handel. Detta som några exempel.

Det är märkligt att det bara är Vänsterpartiet av de rödgröna partierna som tycks ha konstruktiva förslag på Eurokrisen. Från Miljöpartiet hörs väldigt lite. Socialdemokraternas Håkan Juholt diskuterar med Fredrik Reinfeldt hur Sverige ska smyganslutas till EMU genom den s k Europakten. Är någon förvånad över att progresiva socialdemokrater hellre röstar på Vänsterpartiet? Nej, knappast. Jag hoppas på bättring från både MP och S.

Finanskrisen är egentligen världens chans att ställa om Europa. Just nu ligger konkreta förslag på bordet om en skatt på internationella transaktioner, en Tobinskatt. Det ska vi ta tillvara på. Det torde också vara allt mer uppenbart att den nuvarande ekonomiska modellen inte är hållbar. Låt oss då fylla den med framtid. Förutom att reglera finansmarknaden borde vi se till att miljöskadliga subventioner fasas ut, att alla energiinvesteringar endast sker i förnybar energi, att offentlig konsumtion tillåts öka på bekostnad av privat, att kulturlivet kan få blomstra men prylsamhället får stå tillbaka. Detta borde vara komponenter i en framtida Svensk, nordisk och europeisk strategi för omställning.

Vi växer

Tillbaka efter jul- och nyårsuppehållet. Gläds idag särskilt åt kraftigt ökande opinionssiffror för Vänsterpartiet. 7,9 procent är vår högsta nivå sedan april 2009. Jag tror uppmärksamheten inför och under kongressen och valet av Jonas Sjöstedt som partiordförande spelar en viktig roll. Du som inte var på kongressen, missa inte Sjöstedts fantastiska installationstal. Systemkritiskt och konkreta vänsterförslag på vår tids stora utmaningar. Klimat och ekonomisk politik vävdes ihop. Så kommer vår politik se ut framöver.

Jag skrev ett inlägg om kongressen och vår framtida klimatpolitik i senaste ETC. Lägger ut det när jag hittar länken. Tills dess en annan ETC-artikel om kongressen.

Ser annars fram emot partiledardebatten nu på onsdag. Ska bli spännande att se Sjöstedt pressa de borgerliga partiledarna. Igår på Agenda fick vi kanske en försmak. Cs Annie Lööf vägrade konsekvent att svara på Sjöstedts frågor kring hennes och de borgerligas ansvar för privatiseringen av äldreomsorgen. Varför ska exempelvis alla kommuner tvingas privatisera äldreomsorgen? Varför lägger Lööf och de andra borgerliga partierna fram ett tvångs-LOV (Lagen om valfrihet)? Men hur länge till kommer det funka?

På torsdagkväll är det dags för Miljöaktuellts årliga rankning över Sveriges 100 miljömäktigaste personer. Förra året hamnade jag på plats 34, tror jag att det var. Vi får se om det bär uppåt eller nedåt. Hur det än går är det ju politikens resultat som är det väsentliga.

På fredag har jag interpellationsdebatt med landsbygdsminister Eskil Erlandsson om förslaget till ny djurskyddslag. Erlandsson tänker väl inte lägga fram förslag som försämrar för djuren? På fredag får vi besked.

Grattis Jonas

Vänsterpartiets kongress har just valt Jonas Sjöstedt som ordförande för Vänsterpartiet. Fantastiskt! Jag tror precis som Elise Norberg Pilhem, valberedningen, att vi nu har valt en valvinnare. Men än viktigare är att med Sjöstedt kommer Vänsterpartiet att kunna driva miljö- och klimatfrågorna med ännu större emfas och trovärdighet. Det här känns som en nystart. Det kommer bli kanon!

Grattis Jonas Sjöstedt.

Grattis Vänsterpartiet.

Grattis Sverige.

DN1, DN2, AB1, AB2, SvD1, SvD2, SRETC