Försöksdjuren räddade?

Idag hade jag interpellationsdebatt med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Jag tog upp förslaget till ny djurskyddslag, med anledning av den omfattande utredningen som just blivit klar (över 1000 sidor text). Det finns flera viktiga saker att lyfta upp från den utredningen (flera saker är bra), men i debatten tryckte jag särskilt på det faktum att utredningen föreslår att svensk definition av djurförsök ska anpassas till EUs definition. Den svenska definitionen är mycket mer omfattande varför en sådan anpassning skulle vara till stort förfång för djuren.

Enligt den senaste statistiken utnyttjas ungefär 500 000 djur i djurförsök varje år i Sverige enligt EUs definition. Enligt den svenska definitionen blir antalet en dryg miljon, alltså dubbelt så mycket. Alla djurförsök måste i Sverige genomgå en s k etisk prövning innan de kan bli godkända i Sverige. Om djurförsöksdefinitonen skulle EU-anpassas skulle alltså en halv miljon djur inte omfattas av den djuretiska prövningen. En halv miljon djur skulle alltså kunna dödas i djurförsök utan att vi ens får en möjlighet att protestera eller ändra utformningen på försöken. Mycket allvarligt isåfall.

Jag VET att den svenska regeringen har förberett en EU-anpassning av djurförsöksdefinitionen (det framkom på ett seminarium i december hos Vetenskapsrådet). Nu krävde jag ett svar från Erlandsson. Och trot eller ej, men han bedyrade att han inte planerar någon EU-anpassning. Det ska inte bli sämre för försöksdjuren. Så här sa han:

Fru talman! Den fråga som framställs omfattas enligt min uppfattning inte av den interpellation som är föremål för debatt i dag. Men jag vill ändå säga att i den departementsskrivelse som är utarbetad på departementet finns det inget förslag till ändring av den definition som vi använder i Sverige i dag.

Jag undrar om vi verkligen skulle fått detta besked från Eskil Erlandsson utan denna debatt? I vart fall, ett bra besked. Nu får vi se till att Erlandsson inte smiter från sitt löfte. Svik inte 500 000 försöksdjur!


Publicerat

i

av

Etiketter: