Europadagen

Idag är det sen s k Europadagen, högtidighållandet av freden efter andra världskriget. Något som är väl värt att komma ihåg. För många har dock den 9 maj blivit synonymt med EUs ”nationaldag”. Jag ser exempelvis att bussarna här i Stockholm kör omkring med EU-flaggan. Vi som ser Europarådet och andra bredare europeiska samarbeten som ett alternativ till EU borde kanske gaska upp oss en sådan här dag.

Mitt bidrag blir att debattera EUs handelspolitik på Abf-huset i Stockholm, nu kl 10.00. Min poäng är att EU skulle ha alla möjligheter i världen att kunna verka för slut på förtryck, respekt för mänskliga rättigheter och ett bättre klimat om man bara använde handelspolitiken till vad den delvis är tänkt att syfta till: en bättre värld. I alla EUs frihandelsavtal finns en s k människorättsklausul, artikel 2. Kränks mänskliga rättigheter ska avtalet kunna suspenderas. Det är precis vad EU gjort mot exempelvis Uzbekistan, Burma och Vitryssland. Men varför får Israel fortsätta förtrycket mot palestinerna, eller Marocko ockupera Västsahara eller varför fortsätter oppositionen att förföljas i Colombia? Därför att omvärlden inte gör något. EU skulle här kunna sätta press bakom sina fina formuleringar i handelsavtalen. Hittills har man inte gjort det. Hög tid att det händer något. Det kommer typ att bli mitt anförande idag.

Den som är intresserad kan läsa kapitlet ”Handel och vandel” från min bok EU inifrån.
Texten finns här (som pdf): Handel och vandel


Publicerat

i

av