Det svenska IT-undret stoppas med datalagringen

Jag har ett inlägg idag på Newsmill. Hur går det med det svenska IT-undret, med alla databaser, operatörer m m som kommer tvingas lämna ut information om datalagringsdirektivet går igenom? Vi får hoppas på ett nej eller bordläggning av datalagringen när vi röstar imorgon. Läs mitt inlägg nedan.

Newsmill 2011-03-15
Hur går det med det svenska IT-undret om datalagring införs?
Sverige har under många år förknippats med en framgångsrik politik och utveckling vad gäller IT och telekomindustri. Det har varit och är viktigt för den Svenska industrin och för tjänsteutvecklingen. Samtidigt är det ett faktum att dessa industrier är en del av en global miljö. Företag samverkar över gränser och vare sig mjuk- eller hårdvara känner några gränser.

För många företag är kommunikation och tillgången till bästa möjliga service när det gäller IT avgörande för framgång. Samtidigt är kostnaden stor för att själv köpa in och handha all utrustning som krävs. Därför är det fler och fler företag som använder sig av så kallade Moln-tjänster. Det betyder att företagen slipper investera i dyr utrustning och kompetens samtidigt som man slipper krångel med datalagring. Inte minst för mindre företag kan detta vara en räddning.

I det så kallade Molnet kan företagen placera sin e-post, sin internettrafik och mycket annat som hänger ihop med kommunikation och IT-service. Dessa tjänster är inte sällan just internationella företag som har servrar och annan utrustning placerade i ett land samtidigt som de driver verksamhet i flera länder. Den svenska lagstiftningen innehåller regler som innebär att personuppgifter inte får föras över till tredje land om detta land inte har adekvata skyddsregler. Alla EU/ESS-länder är dock godkända länder för överföring.

 

Detta innebär att uppgifter som lagras i Molnet kan finnas var som helst inom EU. Dom servrar som svenska företag använder finns till exempel inte sällan i Finland eller de baltiska länderna. Det är själva poängen med tjänsterna.

I ljuset av detta är det mycket intressant att höra Beatrice Ask i radio berätta att det när datalagringsdirektivet införs i princip kommer att vara förbjudet att lagra trafikdata utanför Sverige. Jag tycker att alla företag som idag köper Moln-tjänster behöver ta sig en funderare över vad detta kommer att innebära för dem. De företag som idag tillhandahåller tjänster som innebär att man lagrar trafikdata på servrar utanför Sverige kommer alltså i princip att beläggas med näringsförbud om jag tolkar Beatrice Ask rätt.

I samtal med IT och telekomföretagen uppger man att man försökt förklara för regeringen vilka konsekvenser man ser framför sig om datalagringsdirektivet införs. Det är uppenbart att många av de cirka 500 internetleverantörer som idag verkar i Sverige kommer att få svårt att leva upp till lagens krav vad gäller säkerhet. När nu nästa dråpslag kommer mot företag som levererar Moln-tjänster tycker jag att man får börja fundera över regeringens syn på svenskt företagande och på svensk IT-industris framtid. Detta är ytterligare ett argument till varför datalagringsdirektivet måste stoppas.

Jens Holm (V), riksdagsledamot


Publicerat

i

av

Etiketter: