Förbud mot djurförsök riskerar att skjutas upp

Ska EU få sabba det viktiga försäljningsförbudet mot djurtestad kosmetika? Kommer regeringen verka för att förbudet verkligen träder ikraft den 1 januari 2013? Man får hoppas det, men mycket är oklart. Därför skriver jag och Sara Karlsson (S) om detta i Svenska Dagbladet idag. Läs nedan eller hos SvD.

SvD 2011-02-11
Förbud mot djurförsök riskerar att skjutas upp
2013 skulle EUs förbud mot att sälja djurtestade produkter träda i kraft. Enligt det sista steget i EU:s kosmetikatestförbud ska ett totalförbud mot försäljning av djurtestade produkter, inklusive tester av råvaror, träda i kraft i hela EU den 1 januari 2013. Men om EU-kommissionen anser att det inte kommer att finns tillräckliga alternativ färdiga kan de föreslå att försäljningsförbudet skjuts upp. Kommissionen anger i sin senaste rapport att det kommer att ta ytterligare 5-10 år innan djurförsöksfria testmetoder är godkända. Därmed riskerar förbudet att skjutas upp av kommissionen.

Förbud mot djurtester av kosmetika har skjutits upp gång på gång sedan 1990-talet med hänvisning till att alternativ inte finns att tillgå. Detta har lett till att industrin inte gjort de satsningar på alternativ som krävs. EU och dess medlemsländer har inte anslagit tillräckliga resurser för att ta fram alternativ till djurförsök.

Ytterligare ett uppskjutande av förbudet skulle ge helt fel signaler till industrin och skulle försvåra framtagandet av alternativ till djurförsök. Om förbudet istället införs kommer utvecklingen av etiskt och vetenskapligt bättre testmetoder att skyndas på. Utöver den etiska aspekten finns det redan i dag så många preparat som behövs, samt alternativa testmetoder, för att garantera säkerheten. Sveriges riksdag har vid flera tillfällen slagit fast att kosmetikatester på djur bör förbjudas av etiska skäl och att Sverige bör vara pådrivande för att ett sådant EU-förbud införs.

Vi hoppas innerligt att detta fortfarande är den svenska linjen. Kommer den svenska regeringen verka för att förbudet mot att sälja djurtestad kosmetika verkligen träder i kraft 2013? Eller ska EU-kommissionen återigen kunna stoppa en viktig lag för djuren och Europas konsumenter?

 Jens Holm (V), ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Sara Karlsson (S), ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Förbud mot djurförsök riskerar att skjutas upp”

  1. Profilbild för Johanna
    Johanna

    Det får inte ske. Om regeringen och EU sviker är det oacceptabelt!