Blir det ett förbud mot djurtester 2013?

År 2013 skulle EUs förbud mot att sälja djurtestade produkter träda i kraft. Det är ett förbud som har skjutits på hur många gånger som helst. Nu kommer signaler om att EU-kommissionen återigen vill skjuta på förbudet. Det vore en katastrof för djuren och ett hån mot alla konsumenter som vill ha ett totalförbud mot djurförsök till kosmetika.

Hur kommer vår svenska regering att agera? Jag har ställt en fråga om detta. Svar nästa vecka. Läs den här Försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika eller nedan.

Missa inte heller min debattartikel från dagens Sydöstran: Varför offrar Moderaterna djuren?

Till Andreas Carlgren

Enligt det sista steget i EU:s kosmetikatestförbud (2003) ska ett totalförbud mot försäljning av djurtestade produkter, inkl. tester av råvaror, införas i medlemsländernas lagstiftning fr.o.m. den 1 januari 2013. Däremot finns en risk att försäljningsförbudet skjuts upp om kommissionen rapporterar att det inte kommer att finns tillräckliga alternativ till 2013.

I kommissionens preliminära rapport anges att det kommer att ta ytterligare 5-10 år innan djurförsöksfria testmetoder är validerade. Förbudet riskerar således att skjutas upp. Förbud mot djurtester av kosmetika har skjutits upp gång på gång sedan 1990-talet med hänvisning till att alternativ inte finns att tillgå. Detta har lett till att industrin inte gjort de satsningar på alternativ som krävs. Ytterligare ett uppskjutande av förbudet ger alltså helt fel signaler till industrin vilket kan leda till betydande ambitionsnivåförsämringar vad gäller att hitta nya alternativ. Ett införande av förbudet skulle i stället påskynda utvecklingen av etiskt och vetenskapligt bättre testmetoder. Sveriges riksdag har vid flera tillfällen slagit fast att kosmetikatester på djur bör förbjudas av etiska skäl och att Sverige bör vara pådrivande för att ett sådant EU-förbud införs.

I miljö – och jordbruksutskottets betänkande (1997/98:JOU12) anges följande: ”På förslag av utskottet har riksdagen tidigare, som sin principiella uppfattning, uttalat att djurförsök inte bör få förekomma vid framställning och testning av kosmetika […] utskottet vidhåller sin inställning när det gäller test av kosmetika på djur och förutsätter att regeringen aktivt verkar för att EU:s förbud ska genomföras år 2000”. Utöver den etiska aspekten finns det redan i dag så många preparat som behövs, samt alternativa testmetoder, för att garantera säkerheten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern: Avser ministern att verka för att beslutet om ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika inte återigen skjuts upp?

Jens Holm


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Blir det ett förbud mot djurtester 2013?”

  1. […] Min fråga om försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika. […]