Hopp om datalagringen

Idag har Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommit överens om att gemensamt driva kravet om s k minoritetsbordläggning av datalagringsdirektivet. Vi motsätter ju oss att staten ska kräva av teleoperatörerna att lagra uppgifter om vår datatrafik. Troligen är detta i strid med Europakonventionens artikel 8, där integriteten och brevhemligheten stadgas. Datalgringsdirektivet har aldrig ställts mot Europakonventionen. Vi vill att den svenska regeringen ska föra frågan dit. Därför är det så viktigt att Datalagringsdirektivet inte implementeras nästa år.

Kommer vi att lyckas? Minoritetsbordläggningar har lyckats förr. FRA och buggningslagen (hemligrumsavlyssningen) är två exempel på detta. Vi hoppas nu att Datalagringsdirektivet går samma väg. Under ett år hinner vi samla mycket fakta för att direktivet inte ska behöva införas i Sverige. beslut troligen nån gång i slutet av januari nästa år.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Hopp om datalagringen”

  1. Profilbild för Aldo

    Jag ke4nner meningslf6sheten ta f6ver var och vrananan dag. Vad e4r meningen med allt det he4r egentligen? Kanske ge5r det att te4nka bort , ff6rmodligen inte. Det e4r inte roligt, men de flesta dagar kan jag leva med det. Det jobbigaste e4r ne4r saker och ting e4r f6verve4gande bra och det e4nde5 letar sig fram. De5 ke4nns det extra hopplf6st.