Digitala bibliotek

Musik och film har en enorm potential att spridas till breda lager. Konstskaparna kan också via Internet nå ut på ett helt nytt revolutionerande sätt, utan mellanhänder som tar hem storkovan.  Vänsterpartiet kräver inte bara att Ipred och FRA ska rivas upp samt att datalagringsdirektivet och Acta inte ska implementeras. Vi har också ett förslag för hur nedladdning ska kunna bli legal, hur kultur ska kunna spridas och hur kulturproducenter ska kunna få bra ersättning. Det kallas digitala bibliotek.

Läs mitt och Mikael von Knorrings inlägg i Netopia eller nedan. Se också Digitalabibliotek.se

Digitala bibliotek, framtiden för kulturen på nätet
Är kärnfrågan i fildelningsdebatten hur vi ska kunna ge bra villkor till produktionen av film, musik, spel och annat, då finns det betydligt bättre vägar framåt än förbudsspåret.

Vi har tio års erfarenhet av fildelning vid det här laget. Hittills har scenariot där alla inkomster försvinner visat sig helt hypotetiskt. Tvärtom ser vi förvånansvärt stabila inkomster för filmare, spelproducenter och för musiklivet som helhet.

Med det inte sagt att allt är frid och fröjd: vi hade gärna sett att kulturekonomin växte tydligt. Allt eftersom reallönerna ökar är det rimligt att vi lägger en större del av ekonomin på kultur, både i absoluta och i relativa tal. Men även om vi har det som utgångspunkt är det inte särskilt stora summor som fattas för att nå det målet: med en snabb överslagsräkning får vi det till att handla om, högt räknat, i storleksordningen en miljard kronor.

Är det en fråga att riva upp nätet för? Staten sänkte bokmomsen med en miljard i ett svep för inte så länge sedan. Den debatten var betydligt mindre än de senaste årens fildelningsdebatter.

De totala kulturutgifterna var ungefär 22 miljarder kronor år 2007. Hushållens egna kulturutgifter låg omkring 34 miljarder kronor. De totala skatteinkomsterna är i storleksordningen 1500 miljarder kronor, och de senaste fyra åren har vi sett skattesänkningar för ungefär 100 miljarder kronor.

Mot den bakgrunden, varför är fildelningsfrågan så låst? Det naturliga vore att partierna gick direkt på kärnfrågan om ekonomiska möjligheter, och duckade förbudskraven. De partier som gillar biblioteken skulle kunna stödja vårt förslag, och det stora partiet på högerkanten skulle kunna diskutera riktade skattesänkningar.

Det förslag vi har lagt om att bygga upp digitala bibliotek är inte lösningen med stort L på alla frågor. Däremot är förslaget konkret, politiskt realistiskt och möjligt att genomföra också inom ramen för dagens upphovsrätt. Det skulle ge en stadig och långsiktig förstärkning av inkomsterna, till skillnad från Ipred

Vi föreslår att staten tar initiativ till att bygga upp ett digitalt bibliotek på nätet för i första hand film och musik. Givet dagens upphovsrätt deltar de upphovsrättsinnehavare som vill, med de verk de vill. Vi vill inte försöka reproducera utlåningsbegreppet digitalt med DRM, utan ser tvärtom gärna ett standardavtal som bygger på att verket CC-licensieras.

Till det kopplas en biblioteksersättning efter samma principer som på folkbiblioteken. Vi har föreslagit en budget på 300 miljoner tills vidare. Erfarenheterna från Danmark visar att det allra mesta av det kan gå till biblioteksersättning. För att undvika fusk behöver det vara fördelaktigt att registrera sig som på ett vanligt bibliotek, så att det finns ett rättvisande stort urval av användare att basera statistiken på.

Den enda konkreta kritik vi hittills sett mot förslaget är att en del andra distributionstjänster kanske skulle bli överflödiga. Vi ser inte det som ett problem. Poängen med nätet är inte att fler ska arbeta med distribution, utan tvärtom att färre ska göra det. De tjänster som betyder något för användarna utöver själva distributionen, skulle just därför kunna fortsätta som vanligt.

Digitala bibliotek är ett svar på den tekniska utvecklingen som på punkt efter punkt följer debatten på 30-talet. Samma argument som författarförbundet reste då, reser branschföreträdare idag. Då hette det att biblioteken måste avgiftsfinansieras, att folk måste lära sig betala för kultur, att författarna inte respekterades. Hela det tankesättet var en återvändsgränd

Bibliotek breddar utbudet och höjer kvaliteten för användarna, samtidigt som de fungerar som en stabil inkomstkälla med stark legitimitet. Det är ett mycket bättre spår än förbud.

Jens Holm, riksdagskandidat (V)
Mikael von Knorring, riksdagskandidat (V)


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

4 svar till ”Digitala bibliotek”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Bloggvänstern, Jöran Fagerlund. Jöran Fagerlund said: RT @holmjens: Från jensholm.se: Digitala bibliotek http://jensholm.se/2010/09/19/digitala-bibliotek/ […]

  2. Profilbild för Rasmus

    Förstår bara inte varför ni väljer att låta er publiceras just på Netopia.

  3. […] Jens Holm, Jonas Sjöstedt, […]

  4. Profilbild för Micke vK

    Rasmus: Vi räknade med att det inte fanns plats hos vare sig DN eller nån av de andra lobbyorganisationerna 🙂