Uppehåll till april

Hej

Det blir inget bloggande för mig fram till i början av april. Jag har just fått ett barn till (jättekul) och har ledigt i två veckor. Ser att det finns massa spännande att kommentera: bonusar, förfärliga EPA-avtal (godkända av EU), fortsatt hemlighetsmakeri om Acta m m. Det är bra, då har jag något att skriva om om två veckor. Återkommer då.

Jens

Actafilerna läcker ut

Dagens Nyheter avslöjar idag delar av innehållet i det hemligstämplade s k förhandlingsmandatet om handelsavtalet Acta. Innehållet i detta bekräftar mina farhågor. Acta är inte bara ett enkelt handelsavtal, utan det omfattar områden som går långt utöver det vanliga.

I förhandlingsmandatet – som godkänts av alla EU-regeringar, även den svenska – står det att Acta ska omfatta:

* Civila och straffrättsliga åtgärder (man ska alltså förhandla om straffsatser, som jag tolkar det).
* Särskilda åtgärder rörande distribution via Internet (det är just det Pirate Bay-rättegången handlar om).
* Läkemedel
* Överträdelser av immaterialrätten över lag
* Informationsteknologi (är det mjukvarupatentet som ska baxas igenom?)
* Bestämmelser för tvistelösning
* Befogenheter vid gränsövergångar (det visste vi sedan förut)

Man undrar, vad är det som inte ska omfattas av Acta. Med så många områden kan ju vad som helst inkluderas, och i slutändan bli straffbart.

Nytt är också att det är långt fler länder som är involverade i förhandlingarna än vad man tidigare vetat. Det handlar inte bara om ett avtal mellan USA, EU och Japan, utan i den ”andra fasen” av förhandlingar (där man befinner sig nu) ska en mängd andra länder inkluderas, bland annat Mexiko, Sydkorea, Nya Zeeland, Uruguay, Marocko och Singapore. Varför detta sätt att förhandla? Först en hård kärna av länder, sedan går man vidare till andra, avslutningsvis ska andra länder ställas inför fullbordat faktum.

I dokumentet nämns också olika konsultationsgrupper. Man undrar, vilka är dessa? Finns det expertgrupper med företrädare för industrin som får ta del av Acta-materialet utan att vi politiker får det? Det verkar vara fallet i USA. Är det även så i EU är det skandal. Jag ska fråga kommissionen om detta.

Riktigt upprörande är att jag och andra folkvalda fortfarande inte får ta del av några dokument kring Acta. Detta trots att ministerrådet meddelat att vi i EU-parlamentet ska vara med och fatta beslut om Acta. Handelsminister Ewa Björling har inte ens svarat på min begäran att få ta del av Actafilerna, trots att det gått nu nästan en vecka.

Reinfeldt och bluffen kring koldioxidskatten

Man undrar hur länge till den borgerliga regeringen ska kunna fortsätta att bluffa om sina klimatåtaganden. Nyligen försökte Fredrik Reinfeldt påstå att det var den tidigare borgerliga regeringen som införde koldioxidskatten. Att det inte stämmer – den infördes 1991 under miljöminister Birigitta Dahls (S) ledning – skriver Aftonbladet om idag.

Vad som är sant, och upprörande är att det kommer att vara Reinfeldt som avskaffar koldioxidskatten. Om ingen stoppar honom.

Motståndet störst hos vänstern mot fildelningslagen

Idag har rapporterar Svenska Dagbladet om att motståndet är stort bland svenskarna mot EUs fildelningslag, Ipred. 48 procent är motståndare till lagen, endast 32 procent tycker den är bra. Vad som är intressant, och för mig som vänsterpartist smickrande, är att Vänsterpartiets väljare är de som är mest kritiska mot Ipred. 59 procent av vänsterns väljare säger Nej, endast 24 procent Ja.

Vänsterpartiet gör alltså rätt att fortsätta kampen mot Ipred, Acta och andra liknande förslag från storföretagen.

Så här tycker partiernas väljare om Ipred:

M:
Rätt: 36%
Fel: 46%
Tveksam: 18%

Fp:
Rätt: 49%
Fel: 37%
Tveksam: 13%

Centern:
Rätt: 53%
Fel: 27%
Tveksam: 20%

Kd:
Rätt: 30%
Fel: 41%
Tveksam: 29%

S:
Rätt: 28%
Fel: 53%
Tveksam: 19%

V:
Rätt: 24%
Fel: 59%
Tveksam: 18%

Mp:
Rätt: 30%
Fel: 49%
Tveksam: 21%

Acta, EU svarar

Jag har nu fått ordförandeskapets och ministerrådets svar om handelsavtalet Acta.

Läs min fråga: Acta_fr.doc
Läs svaret: Acta_svar.doc

Det intressanta är att rådet skriver att vi i EU-parlamentet ska vara med och fatta beslutet om Acta. Vi har alltså chansen att stoppa Acta om det blir så dåligt som det verkar. De skriver:

Ledamoten kan vara säker på att parlamentet kommer att delta i slutandet av avtalet i enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget, såsom är fallet med alla internationella avtal. Eftersom en slutlig överenskommelse ännu inte har nåtts om den rättsliga grunden kan rådet inte i detalj svara på ledamotens frågor rörande förfarandena.

I ljuset av detta är det minst sagt en skandal att EU vägrar att lämna ut information om Acta. Hur ska vi EU-parlamentariker kunna fatta ett välavvägt beslut om något som vi inte vet något om?

Som intressant parantes kan nämnas att mötet den 14 april, som rådet/ordförandeskapet hänvisar till, då ministerrådet gav mandat till kommissionen att förhandla i Actafrågan var ett jordbruks- och fiskeriministermöte (!). Vad kan jordbruksminister Eskil Erlandsson om varumärkesförfalskning och immaterialrätt kan man fråga… Tillräckligt mycket för att ge sitt stöd till Acta uppenbarligen.

Om inte EU via ordförandeskapet och ministerrådet kan lämna ut information får väl vår regering ta och göra det. Jag har därför skickat brevet nedan till handelsministger Ewa Björling.

13/3-09
Hej Ewa,
Jag träffade Maud Olofsson i Strasbourg i tisdags. Hon berättade att det numera var ditt departement som handlade frågan om Acta, Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

EUs ordförandeskap har just meddelat mig att vi i EU-parlamentet kommer att vara med och fatta beslut om Acta. För att vi ska kunna fatta ett så välavvägt beslut som möjligt i denna viktiga fråga är jag, och andra EU-parlamentariker, mycket angelägna om att få läsa allt relevant material om Acta, snarast möjligt. Jag hänvisar till ändringsförslag nr 109 i den s k Cashmanrapporten som parlamentet röstade för i onsdags (där vi kräver att få ut Actamaterialet).

Därför skulle jag vilja få ut allt material som rör Actaförhandlingarna: det mandat som ni i rådet har sänt till kommissionen, själva utkastet till handelsavtal (alltså Acta), kommissionens rapporter om hur förhandlingarna går, tidsplan m m.
Skicka detta elektroniskt till mig eller hem till mig: Jens Holm, Babordsgatan 9, 120 64 Stockholm.

Om det är något som inte kan lämnas ut vänligen skicka beslut med besvärshänvisning.

Bästa hälsningar
Jens Holm, EU-parlamentariker (v)

Gör Acta-materialet offentligt

En liten seger i kampen mot Acta. Idag röstade EU-parlamentet för vårt ändringsförslag att offentliggöra alla dokument om förhandlingarna. Så här lyder det:

Acting in accordance with Article 255(1) of the EC Treaty, the European Commission should immediately make all documents related to the ongoing international negotiations on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) publicly available.

Stort tack till min kollega Eva-Britt Svensson som var den som lade ändringsförslaget (nr 109).

Sämre gick det med min debatt med ministerrådet om Acta. Min fråga hade placerats som nummer 19 på utfrågningslistan. Utfrågningen började 20 minuter försent och min fråga kunde inte tas upp. Inom kort får jag ett skriftligt svar, men en debatt hade varit mycket bättre.

EU-parlamentets så kallade granskningsfunktion av de andra institutionerna är ett skämt.

Debatt om Acta ikväll?

Det är många som skriver om ACTA, nu senast igår intervjuade SvD min kollega Eva-Britt Svensson. Själv hoppas jag på att få en debatt med ministerrådet utifrån min fråga som jag sickat in till dem. Debatten är schemalagd till melan 18.00-19.00 ikväll. Jag vill veta om ACTA kommer att offentliggöras innan det görs en politisk överenskommelse i rådet. Det är jätteviktigt. Begreppet ”politisk överenskommelse” är nämligen ett formellt begrepp, alltså ett bestämt steg i beslutsprocessen i EU. Det är bara innan  den ”politiska överenskommelsen” som Sveriges riksdag kan påverka innehållet i texten.

ACTA har skapat om inte en bloggbävning, så iallafall ett bloggskalv i Sverige. Vi får hoppas att intresset för frågan, och för demokratin i EU, når ut i hela Europa.

Mer om bloggskalvet

Idag förbjuds kosmetikatester

Från och med idag, den 11 mars, blir det förbjudet att sälja kosmetika- och hygienprodukter som är testade på djur. Både slutprodukterna och ingredienserna omfattas av förbudet. Hundratusentals djurförsök ersätts med djurfria metoder. Mycket bra!

Som som vanligt i EU är förbudet förenat med en del undantag. Djurförsök som rör allergi, cancer och reproduktion kommer att vara undertagna. Det kommer innebära att tusentals djurförsök kommer att fortsätta att göras. Men dessa ska vara utfasade till 2013, även om det inte är helt klart.

Trots detta är det ett stort steg framåt för djuren och alla vi som kämpar mot djurförsök. Om någon skulle hittar smink ute i handeln som ändå är djurtestat uppmanas anmäla detta.

Borgarna vill avskaffa koldioxidskatten – klimatbluffen växer

Idag på DN-debatt presenterar den borgerliga regeringen (Maud Olofsson, Andreas Carlgren och Anders Borg) delar av den s k klimatpropositionen. Det är uppenbart att den borgerliga regeringen fortsätter att bluffa och mörklägga i klimatfrågan.

1. Regeringen skriver att man tänker ta bort koldioxidskatten för den tunga industrin i Sverige. I debattartikeln skriver man: ”Dagens nedsättning av koldioxidskatten för energiintensiva företag (den s.k. 0,8 procentregeln) föreslås fasas ut i två steg.” CO2-skatten introducerades 1991 och var den första i sitt slag i världen. Den har rönt internationell ryktbarhet och de flesta är nog överens om att det är att av det absolut mest effektiva verktygen för att få ned utsläppen (jämför t ex Sverige, med CO2-skatt och Finland, utan. Hos oss minskar CO2-utsläppen och i de senare ökar de kraftigt). Jag blev paff över formuleringen och frågade Maud Olofsson idag (vid en lunch med oss EU-parlamentariker). Då berättade hon öppet att planen var att ta bort koldioxidskatten för alla industriföretag som kommer att omfattas av EUs handelssystem med utsläppsrätter, trots att det är fullt möjligt att använda sig av två parallella styrmedel.

maudolofsson.jpg
Maud Olofsson träffar EU-parlamentariker i Strasbourg.

2. Nästa bluff är när när regeringsledamöterna försöker göra EUs utsläppskrav för personbilar till sitt eget initiativ. Man skriver:
”Samtidigt tar vi nästa steg mot att öka beskattningen av utsläppen genom att öka koldioxidrelateringen i fordonsskatten. Koldioxidbeloppet i den koldioxidbaserade fordonsskatten höjs från 15 till 20 kronor per gram koldioxid som överstiger 120 gram koldioxid per kilometer. Vilket innebär att skatten från och med 2011 höjs med 5 kronor för varje gram koldioxid en bil släpper ut.”
Men, det var ju precis vad EU-parlamentet och ministerrådet beslutade förra året som en del av det s k klimatpaketet. Biltillverkare som sätter ut bilar på marknaden som släpper ut mer än 120 gram kommer successivt att bötläggas. Det skiljer  ett år mellan regeringens (2011) och EUs förslag (2012) och regeringen kallar det höjd skatt, medan EU kallar det böter. Men i praktiken är det samma sak. Nytt vin i gamla läglar, helt enkelt.

3. Det som också är märkligt och upprörande är regeringens sätt att presentera klimatpropositionen. Regeringen lanserar alltså det som ska bli en av den här mandatperiodens viktigaste lagstiftningsdokument på DN-debatt. Det är förstås inte fel att gå ut i media, men när man väl gör det borde man vara beredd att visa hela propositionen så att vi i oppositionen och frivilligorganisationer kan läsa den i dess helhet. När jag frågade Maud Olosson när klimatpropositionen kunde hon inte ens berätta när den skulle presenteras. Det är ett effektivt, men oärligt, sätt att stänga ute oppositionen och folkrörelserna.