Oslo

Ær på væg hem från Nordiska rådets årsmøte i Oslo (ursækta norska tecken). Detta har hænt idag:

1. Lyssnade på den utrikespolitiska debatten. Carl Bildt krævde ett avståndstagande från PKK från Lars Ohly. Ohly hade næmligen kritiserat USAs och Turkiets krigspolitik i Mellanøstern. Men Bildt tyckte inte han behøvde ta avstånd från USAs och Israels krigsføring. Låg Bildt-nivå på den debatten.

nordiskaradet.jpg
Nordiska rådet, i Stortinget, Oslo.

2. Vår miljøminister, Andreas Carlgren, sa att han ville ha mer av internationell handel. Detta på min fråga i det (o)rimliga i værldens handelsfløden och hur negativt alla transporter påverkar miljøn. Handel tycks vara ett sjælvændamål før Carlgren, oavsett klimatpriset. Måste sæga att jag blev førvånad øver det tydliga stællningstagandet.

3. Annars mycket miljødebatt i Oslo och stor – faktiskt – medvetenhet om den akuta avsmæltningskrisen på Grønland och Arktis (læs DN idag, Nordpolen kan vara isfritt redan om tio år!). Bra.

4. Stor norsk oro før att EU – p g a EES-avtalet – ska stoppa deras kanske størsta klimatinvestering någonsin, den dær miljontals CO2 ska tas omhand i Mongstad, utanfør Bergen. Problemet ær att det tros strida mot EUs nyliberala statsstødsregler. Suck!

5. Har ætit min dyraste lunch någonsin – 184 norska kr (+ 20 procent) før en vegrisotto och lættøl. Hær kan inte ens en EU-parlamentariker øverleva.

6. Ær alla som jobbar i tjænstesektorn hær svenskar? Ja, på restaurangen, flygplatsen, tåget. Øverallt!

7. Går trøgt att skriva med gipsad vænsterarm. Måste sluta hær.

Stödjer EU opium?

Igår röstade vi om en av de märkligare resolutionerna; om opiumproduktion i Afghanistan. Resolutioner kräver bland annat att EU ska stödja opiumprodktion i landet! Men tilläggas ska att syftet kan betraktas som vällovligt; det ska vara opiumproduktion för ”medicinskt bruk” (vad det nu är) och man vill på det sättet bekämpa vallmoodlingar för opium- och heroinproduktion.

Jag röstade mot reoslutionen: EU ska inte stödja opiumproduktion. Vem ska garantera att pengarna inte hamnar fel? Och vi borde istället stödja alternativ produktion; ex vis odling av livsmedel.

Sydsvenskan har en artikel om detta idag. Bra att det uppmärksammas. 

De svenskar som röstade emot var: Jag, Eva-Britt Svensson, Helene Goudin, Nils Lundgren. Carl Schlyter lade ned sin röst. Alla andra närvarande svenskar röstade tyvärr för.

Klimatutskottet kritiserar köttindustrin

I måndags röstade klimatutskottet igenom EUs ståndpunkter (den s k Hassi-resolutionen) inför det stora klimattoppmötet i Bali i december. Glädjande var att a l l a mina och vänstergruppens elva ändringsförslag gick igenom. Det innebär att klimatutskottet kräver åtgärder mot köttindustrin. Se ändringsförslaget nedan. Det är inte världens radikalaste, men ett stort steg framåt.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio,Jens Holm,Dimitrios Papadimoulis och Umberto Guidoni
Ändringsförslag 97

Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet är oroat över att en allt större andel av jordens tillgångar
används till boskapsuppfödning och påminner om FAO:s rapport ”Livestock ’s long
shadow ”från november 2006 som uppskattar att köttindustrin och
boskapsuppfödningen bidrar till 18 procent av världens totala utsläpp av
växthusgaser. Parlamentet understryker behovet av ett internationellt klimatavtal
för perioden efter 2012 som omfattar bestämmelser för en hållbar
boskapsproduktion.

På tal om köttindustrin och miljön. Läs mitt debattsvar till LRF i Värmlands Folkblad från i tisdags.

Hur ska vi granska EU-kommissionen?

Enligt läroböckerna ska vi EU-parlamentariker granska EUs institutioner. Mäktiga EU-kommissionen är kanske den viktigaste institutionen att hålla koll på. Som parantes kan nämnas att EU-kommissionen – som är en ren tjänstemannaorganisation och tillknäppt som en mussla – numera klubbar fler EU-lagar än vad ministerrådet gör. Det säger något om den maktöverförning som skett till denna 100 procent överstatliga EU-organisation.

Att ställa frågor och debattera med/mot EU-kommissionen är därför en prioriterad verksamhet. Jag hade därför ställt en fråga till handelskommissionär Peter Mandelson om förhandlingarna om nytt handelsavtal med Colombia. Jag blev glad när jag såg att Mandelson var i EU-parlamentet för att ta debatten med oss EU-parlamentariker. Men döm om min förvåning när jag upptäckte att min fråga hade flyttats ned till plats 74 under slaskrubriken ”Övriga frågor” (alla vet att det är sådana frågor som aldrig hinner debatteras i plenum). Mandelson hade själv en egen rubrik med nio olika frågor, d v s det var fullt rimligt att han skulle haft tid att svara på min Colombiafråga.

Jag tog därför upp frågan med EU-parlamentets presidium – det är ju de som ska styra debatten – och bad dem flytta min fråga till Mandelson. Då fick jag det chockerande svaret att det var EU-kommissionen s j ä l v (!) som bestämde ordningen på frågorna. D v s kommissionen kan själv välja vilka frågor man ska svara på och inte. Så här skriver EU-parlamentets presidium: ”As a matter of fact attribution of the questions to Question Time is the sole responsibility of the Commission and the E.P. cannot intervene.” Så var det med den granskningen!

Läs gärna själv min korrespondens med parlamentets presidium: granskning_presidiet.doc
Läs min fråga till Mandelson: colombia_mandelsonEP.doc (som han vägrade debattera).
Läs det skriftliga svaret: colombia_mandelsonEP_svar.doc (det som jag inte fick debattera. Märk väl hur det stavar Colombia, dags för en språkkurs, kanske…).

Som om det inte vore nog: Idag var det dags för utfrågning av ministerrådet. En av de första frågorna hade ställts var av min vänsterkollega Esko Seppänen om det s k Lissabonfördraget. Det kunde ha blivit en intressant debatt om det inte vore för att man stoppade den helt och hållet! Det hade ju varit en debatt i tisdags sa man från presidiet (en debatt där endast ett fåtal hade talartid och där ministerrådet inte kunde ställas till väggen på samma sätt). Förresten var det EU-parlamentets presidium eller ministerrådet som tog det beslutet? Eller var de båda kanske eniga när EUs nya grundlag ska manglas igenom med minsta möjliga motstånd?

Det är inte lätt att vara kritisk granskare när inte ens de mest grundläggande institutionella verktygen fungerar.

Minska rökningen

Nedan mitt anförande från EU-parlamentet mot rökning. Det går också att ladda ned här: Rökning_anförande_ep2007-10-23.doc (som word).

holm_ep_text.jpg
Snart är det dags…

Minska rökningen
Anförande i EU-parlamentet, Strasbourg
650 000 personer dör av rökning varje år och 80 000 avlider årligen av passiv rökning, endast i EU. Bara dessa svarta siffror ger oss en klar bild av att vi måste göra allt vi kan för att motarbeta rökningen.

Karl-Heinz Florenz har lagt fram en serie bra åtgärdsförslag. Exempelvis: skärpning av befintlig lagstiftning, avskräckande märkning på cigarettpeket, förhindra att ungdomar börjar röka, hjälpa rökare som vill bli kvitt sitt beroende och över lag stödja medlemsstaterna i kampen mot rökning.

Det är bra. Men jag är motståndare till att flytta upp mer makt till EU på folkhälsoområdet. Särskilt när medlemsstaterna redan gör ett bra arbete. Rökförbud på krogen är ett gott exempel på detta. Minst tio EU-länder någon form av förbud mot rökning på restauranger och krogar. Det började med Irland 2004 och spred sig snabbt vidare till Sverige, Italien, Finland, Malta, Belgien o s v. Och många fler är på gång. Ska vi nu stoppa upp denna process av goda exempel till att vänta in central EU-lagstiftning? Nej, fortsätt istället att sprida de goda exemplen bland medlemsländerna.

Jag noterar att Florenz skriver i sitt yttrande att uppmana alla medlemsstater att införa generella rökförbud. Det är bra, för det tolkar jag som att vi inte behöver gå omvägen via EU-kommissionen och dessutom löpa risken för att detta ska lobbas sönder av tobaksindustrin.

Är det förresten inte risk för att vi tar med den ena handen och ger med den andra? Å det ena uppmanar vi medlemsländerna till hårda åtgärder, men å det andra fortsätter EU att subventionerna tobaksodlingar på över 1 miljard euro årligen, alltså 1000 miljoner euro. Dessa subventioner måste förstås avvecklas, snarast.

Jens Holm
http://www.jensholm.se

Climate Committee targets meat industry

Yesterday the amendment below passed in the Climate Committee. Great!

Now this, and he whole report – from Satu Hassi on the EU policy on the Bali summit in December – will be voted in plenary in november. I hope it will pass there too.

Amendment by Roberto Musacchio, Jens Holm, Dimitris Papadimoulis, Umberto Guidoni
Amendment 3
Paragraph 10 a (new)

(new) Is concerned that a growing part of the earth’s resources are used for livestock raising; recalls the FAO report ”Livestock’s Long Shadow” from November 2006 which estimates that the meat industry and livestock raising contribute with 18% to the world’s total GHG emissions, stresses the need for a international post-2012 climate agreement to include a framework for an sustainable livestock production;