Oslo

Ær på væg hem från Nordiska rådets årsmøte i Oslo (ursækta norska tecken). Detta har hænt idag:

1. Lyssnade på den utrikespolitiska debatten. Carl Bildt krævde ett avståndstagande från PKK från Lars Ohly. Ohly hade næmligen kritiserat USAs och Turkiets krigspolitik i Mellanøstern. Men Bildt tyckte inte han behøvde ta avstånd från USAs och Israels krigsføring. Låg Bildt-nivå på den debatten.

nordiskaradet.jpg
Nordiska rådet, i Stortinget, Oslo.

2. Vår miljøminister, Andreas Carlgren, sa att han ville ha mer av internationell handel. Detta på min fråga i det (o)rimliga i værldens handelsfløden och hur negativt alla transporter påverkar miljøn. Handel tycks vara ett sjælvændamål før Carlgren, oavsett klimatpriset. Måste sæga att jag blev førvånad øver det tydliga stællningstagandet.

3. Annars mycket miljødebatt i Oslo och stor – faktiskt – medvetenhet om den akuta avsmæltningskrisen på Grønland och Arktis (læs DN idag, Nordpolen kan vara isfritt redan om tio år!). Bra.

4. Stor norsk oro før att EU – p g a EES-avtalet – ska stoppa deras kanske størsta klimatinvestering någonsin, den dær miljontals CO2 ska tas omhand i Mongstad, utanfør Bergen. Problemet ær att det tros strida mot EUs nyliberala statsstødsregler. Suck!

5. Har ætit min dyraste lunch någonsin – 184 norska kr (+ 20 procent) før en vegrisotto och lættøl. Hær kan inte ens en EU-parlamentariker øverleva.

6. Ær alla som jobbar i tjænstesektorn hær svenskar? Ja, på restaurangen, flygplatsen, tåget. Øverallt!

7. Går trøgt att skriva med gipsad vænsterarm. Måste sluta hær.


Publicerat

i

av

Etiketter: