Klimatutskottet kritiserar köttindustrin

I måndags röstade klimatutskottet igenom EUs ståndpunkter (den s k Hassi-resolutionen) inför det stora klimattoppmötet i Bali i december. Glädjande var att a l l a mina och vänstergruppens elva ändringsförslag gick igenom. Det innebär att klimatutskottet kräver åtgärder mot köttindustrin. Se ändringsförslaget nedan. Det är inte världens radikalaste, men ett stort steg framåt.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio,Jens Holm,Dimitrios Papadimoulis och Umberto Guidoni
Ändringsförslag 97

Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet är oroat över att en allt större andel av jordens tillgångar
används till boskapsuppfödning och påminner om FAO:s rapport ”Livestock ’s long
shadow ”från november 2006 som uppskattar att köttindustrin och
boskapsuppfödningen bidrar till 18 procent av världens totala utsläpp av
växthusgaser. Parlamentet understryker behovet av ett internationellt klimatavtal
för perioden efter 2012 som omfattar bestämmelser för en hållbar
boskapsproduktion.

På tal om köttindustrin och miljön. Läs mitt debattsvar till LRF i Värmlands Folkblad från i tisdags.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Klimatutskottet kritiserar köttindustrin”

 1. Profilbild för Petter
  Petter

  Bra debatt om jordbruket, även om jag själv är köttätare så är det ju en bra diskussion. Mer ekologiskt är nödvändigt. Det går väldigt segt när det gäller ekologiskt kött.

  Låter verkligen på Larsson som om vi bara har stora äng och hagmarker där korna går och betar, tittar man efter vägarna så ser man visserligen mycket vallodlingar och betesmarker, men det är ju oftare de används till just att odla vall – ensilage och hö. Samtidigt låter det på han som om det vore dåligt med vallodlingar (där det redan är åkermark sedan flera hundra år?) där de kan använda växelbruk och också odla mat, det blev vanligt på 1800-talet. Då försvann många ängmarker, men ingen har väl förespråkat att man ska bryta upp mark som är äng och hagmark idag. Det var ju som sagt redan på 1800-talet som jordbruket intensifierades och man började med foderodlingar. Det är ju inte som att det inte finns kor att beta den mark man vill hålla öppen.
  Att man måste lägga mark i träda/vila gäller ju även mycket annan mark så varför framhåller han det argumentet? Meningen med växelbruk är ju att man kan växla och får hela tiden produktion av den grödan vi vill ha, fast på andra marker. Monokulturer och konstgödslad mark förespråkar vi väl inte istället för mark till djuren som han försöker få det låta som.

  Sen vore väl allt kött kravmärkt om vi vore så bra här i Sverige, som han får det att låta som.