Sluta subventionera flyget

Europeiska flygresor subventioneras med i runda slängar 300-400 miljarder kronor per år. Det konstateras i den intressanta rapporten Aviation and shipping – impacts on Europe´s environment från europeiska miljöbyrån, EEA i Köpenhamn. Och det gäller endast skattebefrielsen av bränslet samt momsbefrielsen på internationella flygresor. Siffran är i själva verket ännu högre.

På sid 16 skriver rapportförfattarna:

”Within the EU alone, the absence of fuel taxation has been estimated to result in a significant reduction in operational costs for airlines, providing an annual revenue saving of between EUR 20 billion and EUR 32 billion per year (Korteland and Faber, 2013). While some Member States do charge value added tax (VAT) on domestic air travel tickets, no VAT is issued on international tickets in the EU. Korteland and Faber (2013) have similarly estimated that if 20 % VAT were to be placed on jet fuel consumption, EU tax revenues would additionally increase by a minimum of EUR 10 billion per year.”

Bidraget till flygindustrin är i själva verket ännu högre. De skriver vidare:

”Airlines can also be offered a number of incentives to operate at certain airports and fly to certain destinations (EEA, 2014a). Further, airports may receive state aid from public authorities, for example to support operations and for new infrastructure investments.”

Alltså, flygsubventionen på bränsle omfattar 200-320 miljarder kronor och momsbefrielsen på internationella flygresor 100 miljarder kronor (räknat på en momssats på 20%, och en Euro på 10kr). Varje år!

I min bok Om inte vi, vem? tar jag upp de svenska subventionerna till flyget på s 134-135. Där konstaterar jag bl a att enbart momsbefrielsen av utrikesflyget motsvarar ett skattebortfall på 6 miljarder kronor (givet högsta momssatsen). Därutöver har vi momsnedsättningen för inrikesflyget, skattebefrielsen på bränslet och ett stort antal lokala och statliga subventioner till flygplatser. Naturskyddsföreningen summerar ex vis den svenska flygsubventionen till 8,4 miljarder kr årligen.

Hur stor är då den europeiska flygsubventionen? 300-400 miljarder kronor årligen – det är mycket pengar. Det är nästan lika mycket som hela EUs jordbrukspolitik omsätter årligen (400-500 miljarder kr). EUs jordbrukssubventioner får med rätta utstå hård kritik, men att våra gemensamma medel går till att understödja ett helt och hållet ohållbart resande, som dessutom till största delen utgörs av personer med en redan välfylld plånbok borde få fler att protestera högt och ljudligt.

Jag har tagit upp flygets snabbt växande utsläpp och dess frikort från miljöansvar mängder av gånger (några länkar nedan). Det som förvånar mig är att så lite händer. I dagarna har det internationella luftfartsorganet, ICAO, försökt att ena sig om ett frivilligt kompensationssystem för flygets utsläpp, något som gått mycket illa. Vi har infört en flygskatt i Sverige. Det är bra, men den räcker inte på långa vägar för att få ned flygets utsläpp. Att det dessutom finns partier som hotar med att riva upp skatten visar på hur stark ställning flyglobbyismen har i Sverige.

Snart är det val. Låt oss då säga högt och ljudligt:
* sluta subventionera det som förstör vår planet
* sluta subventionera de redan välbeställdas resande
* sluta subventionera flyget – satsa på hållbart resande

Jag har bl a tagit upp flygets utsläpp och subventioner här:

Arlandas expansionsplaner och klimatet – interpellationsdebatt.
Vi har inte råd med de rikas flygvanor – debattartikel Aftonbladet.
Sätt stopp för flygets frikort – debattartikel Aktuell Hållbarhet.
ICAO och skatt på flygbränsle – skriftlig fråga.

 

Vi måste komma till rätta med tjuvjakten

Jag skriver i Svensk Jakt. Läs där eller nedan.

Vi måste komma till rätta med tjuvjakten
Svensk Jakt, 2018-07-04
Det är många som ska få plats i våra skogar; joggaren, den som rastar hunden, svampplockaren, jägarna och förstås de vilda djuren. Oftast finns det plats för oss alla, och mer därtill. Det är väl ett av skälen till varför så många av oss svenskar tycker om skogen så mycket. Där kan man få vara i fred.

Att jakten är reglerad i tid och rum är därför inget konstigt. Hänsyn måste tas för när arterna reproducerar sig och vad som är hållbart för ekosystemen och samhället i övrigt.

För våra rovdjur är det reglerat hur många som får skjutas för varje år. Och ibland inte alls, licensjakt bedrivs till exempel inte på kungsörn och järv. Dessa bestämmelser har vi för att vi vill att de olika intressena ska kunna samsas. Rovdjuren, som står högst upp i näringskedjan, spelar en viktig roll för våra ekosystem. För att våra ekosystem även i framtiden ska vara hållbara med en rik biologisk mångfald bör de stora rovdjuren tillåtas att nå långsiktigt livskraftiga nivåer.

Illegal jakt pågår
Följs inte reglerna kan det riskera hela systemet. Minns den tidigare fria fjälljakten, där välbeställda personer från hela EU reste till Norrland för att fritt skjuta ripor och annat småvilt. Det har vi nu ändrat så att det fungerar bättre. När licensjakten på varg infördes i Sverige 2010 var ett av argumenten att vi skulle få mer ordning och reda och att tjuvjakten därmed skulle gå ned. Hur väl har det funkat i praktiken?

Obduktioner av varg på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ger tydliga belägg för att illegal jakt på varg sker. Detta genom att vargarna haft hagel i kroppen och hageljakt inte är tillåten vid licensjakt. Etablerad forskning visar dock att de vargar som dödas illegalt och som upptäcks genom obduktioner på SVA bara är toppen på ett isberg. Enligt forskare kan uppemot 50 vargar dödas illegalt årligen i Sverige. Om siffran är så hög är det de facto fler vargar som dödas genom illegal jakt än genom licensjakten. Licensjakten har inte minskat omfattningen av den illegala jakten.

Få fälls för jaktbrott
Trots den relativt utbredda tjuvjakten är det ytterst få som fälls för jaktbrott i Sverige. Vi pratar om i snitt en fällande dom för grovt jaktbrott per år. Miljöåklagare Christer Jarlås menar att detta är en brottslighet man kan ägna sig åt utan någon större risk för upptäckt.

Det är förstås en mycket liten minoritet som inte följer våra lagar och regler, men icke desto mindre är det upprörande när djur dödas utan tillstånd. Den försvårar uppfyllandet av våra nationella och internationella förpliktelser och bevarandet av hotade arter.

Därtill förorsakar den illegala jakten i många fall stort lidande för djuren. Men tjuvjakten riskerar också att underminera tilltron till jakt som fenomen i Sverige, ytterst hela jägarkåren. Vore jag jägare skulle jag därför vara mer upprörd över tjuvjakten än den lilla skara demonstranter som ibland protesterar mot jakten.

Aktivt arbete krävs
Att få stopp på den illegala jakten borde därför vara ett intresse för oss alla. Men jag tror jägarorganisationerna har en särställning här av att förklara vikten av att följa lagen.

Vi behöver ett aktivt arbete mot tjuvjakten med fungerande länkar mellan naturbevakare, jakttillsynsmän, myndigheter, rättsväsendet och jägare.

Kan vi få ordning på det kan vi sedan ägna vår energi åt viktigare saker.

Jens Holm (V)

Riksdagsledamot

Mitt Almedalen 2018

På plats i Almedalen. Just debatterar klimat, skog, havspolitik, kemikalier och annat hos Naturskyddsföreningen. Också planterat träd hos Vi-skogen. Det är full fart med andra ord. Och idag är det ju också Vänsterpartiets dag. Nedan mina debatter/seminarier. Obs! Jag skriver inte ut alla bilaterala möten och andra mindre publika arrangemang jag medverkar på. I praktiken är mitt program fullt. Vill du träffa mig och växla ett par ord – gör det – kom isåfall fram direkt efter en av debatterna nedan.

Må 2/7 – Vänsterpartiets dag
8.00-9.30 Miljödebatt, Naturskyddsföreningen, Donners Brasseri
14.00-14.45 Efter Brexit, Europahuset, debatt, H522, Strandv
15.00-15.45 Fika med VD, miljöutfrågning av företagsledare, Hagainitiativet m fl,
Europahuset.
20.15-20.30 Vegomingel, utfrågning, Djurens Rätt, Södra Kyrkog 6A.

Ti 3/7
10.30-11.45 Djurdebatt, Djurens Rätt, Djurskyddet m fl. Högskolan D22.
11.45-12.45 Carbon Law, klimatdebatt, WWF, Future Earth m fl Korsg 4.
13.00-13.30 Utfrågning om Vs klimatpolitik. Klimatriksdagen/Miljö & Utveckling.
Teaterskeppet.
14.00-15.30 Återvinningsindustrierna, cirkulär ekonomi. Debatt. Hamngatan 3

On 4/7
10.00-11.00 Skogsdebatt, Naturskyddsföreningen, Donners Brasseri.
13.00-13.45 Fossilfritt 2030, debatt, Gotlands museum, Strandv 14.
15.30-16.15 WWF mfl, ungdomsworkshop/mingel, Strandv H521.
17.50-19.10 Vad vill partierna egentligen? Debatt Syre, Södra kyrkog 6.

To 5/7
10.00-10.45 Marint skydd, debatt Naturskyddsföreningen, Donners Brasseri.
15.30-16.15 Östersjön, fiskedebatt Östersjöcentrum, Almedalsbiblioteket.
Kväll hemfärd med båt.

Satsa på biogasen

Igår debatterade jag biogasens framtid i Sverige med energiminister Ibrahim Baylan. Ett av mina huvudkrav var att den aviserade utredningen om biogasens framtid måste tillsättas omgående. Strax innan debatten lät Baylan tillsätta just den utredningen. Gott så, men olyckligt att det ska ta över ett år för regeringen att utse en utredare. Och bara för att en utredning är tillsatt kan det väl inte vara så att regeringen sitter med armarna i kors när biogasens framtid är oviss.

Några av de frågor jag tog upp:

  • Permanenta skattebefrielsen för biogas. Biogas måste fortsätta att vara skattebefriat även efter 2021. Ta strid i Bryssel!
  • Förläng det höjda biogasstödet (270 miljoner kr) för åren efter 2018.
  • Höj ambitionerna för kommunernas insamling och utsortering av hushållsavfall. Matavfallet blir prima biogas.
  • Lös problemet med import av subventionerad dansk biogas. Tala med den danska regeringen.
  • Vi behöver överlag långsiktiga spelregler. Alla som investerar i biogas ska veta att det här är en energikälla som kommer att användas över decennier framöver.

Positivt var att energiministern faktiskt gav ett och annat positivt svar.

Här kan du se hela debatten.

En ny djurskyddslag

anförande2018-06-14Idag har vi debatterat förslaget till ny djurskyddslag. Du kan se hela debatten här. En ny djurskyddslag är verkligen på tiden. Vår nuvarande är från 1988. Och en del bra förslag läggs fram.

I den nya lagen slås det fast att djur ska hållas i a) en god djurmiljö och på ett sådant sätt att b) deras välfärd främjas och så att c) de kan utföra beteenden de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande samt d) att beteendestörningar ska förebyggas. Det blir också nu förbjudet att överge djur (t ex katter och andra sällskapsdjur), elefanter och sjölejon förbjuds på cirkus. Socialtjänsten får rätt att anmäla även om djur far illa (en sekretessbestämmelse hävs).

Det är bra. Men dessvärre återstår det mesta att göra för att vi ska få en djurskyddslag på djurens villkor. I mitt anförande tog jag bl a upp att.

Vilda djur på cirkus borde förbjudas.
Obligatorisk märkning och registrering av katter.
Att fler djur ska ges möjlighet till utevistelse och att uppbindning och s k fixering ska förbjudas.
Att det ska förbjudas att jaga grävlingar i deras bon/gryt förbjuds.
Att pälsindustrin ska förbjudas genom hårdare krav på minkindustrin

DL_res25Den sista frågan om pälsindustrin är den största besvikelsen med S och MPs lagförslag. Att man inte går fram på samma sätt som i t ex Storbritannien, Nedeländerna, Tyskland, Österrike, Schweiz, Kroatien och nu senast Norge och förbjuder pälsindustrin eller reglerar den hårdare är ett stort svek mot djuren. Alla som värnar djuren, pälsdjuren i synnerhet har möjlighet att rösta på våra förslag när vi röstar i eftermiddag. Ett stopp för pälsindustrin finns i vår reservation nr 25.