Stockholmare kör mest bil

Vi hör det ofta: Nej, höj inte bensin- eller dieselskatten. Det drabbar människor i glesbygd. Men, det stämmer inte. Åtminstone inte om vi ser till vilka som kör mest med bil. Det är nämligen bilarna i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland som rullar längst sträckor. Glesbygdslän som Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ligger långt efter storstadsborna i körda mil med bil.

Detta enligt Trafikanalys fordonsstatistik för 2014 (publicerat 25/3-15, se tabell RS7, s 43)

Län:                                                 körda mil 2014
Stockholms län                            1289
Uppsala län                                   1284
Västra Götaland                           1239
Jämtland                                        1183
Norrbotten                                    1178
Västerbotten                                1172
Genomsnitt                                  1222

Det kan också vara viktigt att komma ihåg att det är vanligare att äga en bil i glesbygdslän jämfört med storstadsområdena. I Stockholms län finns det 393 bilar per 1000 invånare, medan siffran för t ex Norrbotten är 560. Se tabell RSK2, s 11, Trafikanalys.

Rädda kollektivtrafiken – omförhandla trängselavgiften

Läs vårt inlägg i Dagens Arena.

Rädda kollektivtrafiken – omförhandla trängselavgiften
Dagens Arena, 2015-05-21
Regeringen bör erbjuda landstinget en omförhandling av trängselavgiften så att den kan gå till kollektivtrafiken i stället för
 Förbifart Stockholm, skriver Rikard Warlenius, Gunilla Roxby Cromwall och Jens Holm.

Behovet av ny kollektivtrafik och tätare turer på befintliga sträckningar i Stockholm är stort. Staden växer snabbt, samtidigt som trängseln och klimatmålen kräver att fler åker kollektivt och färre tar bilen.

I det läget gör Stockholms läns landsting och SL sitt bästa för att det ska bli tvärtom: drar ner på turtätheten i buss- pendeltågstrafiken, lägger ner populära turer och skjuter upp viktiga investeringar, som tvärbanans Kistagren och Spårväg Syd. Samtidigt skapar den långvariga bristen på investeringar i järnvägen ständiga bekymmer för Stockholms tålmodiga pendeltågsresenärer. Som salt i såren kommer resenärerna nu att få ytterligare en chockhöjning av biljettpriset.

I samband med maktskiftet i riksdagen och i Stockholms stad i höstas erbjöds det borgerligt styrda Stockholms läns landsting en möjlighet att omförhandla den trängselavgift som i dag enbart går till att finansiera vägar, trots att majoriteten av stockholmarna i folkomröstningen år 2006 beslutade att trängselavgiften skulle gå till både vägar och kollektivtrafik.

Men landstingsstyret sa blankt nej till att ens förhandla. Nu ser vi resultatet: en landstingsekonomi i fritt fall som drabbar både sjukvården och kollektivtrafiken.

Sedan dess har S-MP-regeringen beslutat att börja bygga världens största och dyraste motorvägstunnel, Förbifart Stockholm, till en kostnad av minst 30 miljarder kronor. Men att Förbifarten nu ser ut att byggas – vilket vi djupt beklagar – minskar inte behovet av ökad kollektivtrafik i Stockholm. Tvärtom: ska inte biltrafikens utsläpp öka så att vi missar klimatmålen måste kollektivtrafiken nu bli ännu mer attraktiv.

Eftersom den borgerliga regeringen satsade alla intäkter under åren 2007 till 2014 på Förbifart Stockholm och andra vägar, anser vi att 100 procent av intäkterna under en minst lika lång tidsperiod bör gå till kollektivtrafiken. Det skulle innebära ett väldigt välbehövligt tillskott till SL.

Vi uppmanar regeringen att erbjuda landstinget en ny omförhandling av trängselavgiften. Regeringen skulle då visa att de, trots beslutet att bygga Förbifarten, tar klimatmålen och Stockholms behov av en fungerande kollektivtrafik på allvar.

Det borgerliga landstingsstyret har förhoppningsvis insett att den inslagna vägen barkar åt skogen och att de behöver pengar till drift och utbyggnad av kollektivtrafiken. Ge landstinget chansen att göra om och göra rätt – för Stockholmsregionens skull.

Rikard Warlenius, ledamot (V) i Stockholms kommunfullmäktige
Gunilla Roxby Cromwall, oppositionslandstingsråd (V) i Stockholms landstingsfullmäktige
Jens Holm, riksdagsledamot (V)

Vi anmäler Förbifart Stockholm

Ska Moderaterna kunna använda ett statligt verk som sitt eget propagandaorgan? Idag ska Moderaterna och Trafikverket ta det första spadtaget för motorvägsbygget Förbifart Stockholm. Det här kommer bli ett budgetmässigt slukhål på 30-60 miljarder kronor. Vänsterpartiet vill investera istället alla pengar i kollektivtrafik och utbyggd cykelinfrastruktur i Stockholm.

Vi har idag JO-anmält motorvägsbygget. Eftersom många efterfrågar vår anmälan lägger jag ut den här: FörbifartenJO Anmälan

 

Alternativ till Förbifart Stockholm

På fredag 13 juni kommer jag debattera ett av Sveriges dyraste och onödigaste motorvägsbyggen någonsin, Förbifart Stockholm med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Regeringen påstår att motorvägen nu kan börja byggas, trots att den avfärdas av Naturvårdsverket och att det fortfarande pågår flera rättsliga prövningar av bygget. Läs min interpellation nedan. Tillsammans kan vi stoppa detta och istället se till att de 45 miljarderna går till kollektivtrafiken och utbyggd cykelinfrastruktur.

Alternativ till Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm kan bli ett av Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt någonsin, med en slutnota kring 45 miljarder kronor (inklusive ränta). Motorvägsbygget kommer att leda till ökad vägtrafik och kraftigt försvåra för Stockholmsregionen och Sverige att nå sina miljö- och kvalitetsmål. Av det skälet avfärdar vår expertmyndighet Naturvårdsverket Förbifart Stockholm. Dessutom kommer ingreppen i delar av Stockholmsområdet att bli omfattande. I Skärholmen och kring norra Järva dras motorvägen i ytläge. Invånarna i dessa områden kommer att få en kraftigt försämrad närmiljö. Partikelnivåerna i Förbifart Stockholms tunnlar kommer att bli så höga att det vissa dagar kommer vara direkt skadligt att resa där. Ännu finns ingen lösning på detta problem.

Stockholmsregionen är i starkt behov av utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter. Det behövs nya tunnelbanelinjer, tvärlinjer för att knytta ihop t-bana och pendeltåg, nya bussar, båttrafik och riktiga cykelbanor (inte livsfarliga cykelfält mitt i vägen). Byggs Förbifart Stockholm omöjliggörs dessa investeringar. Ett konkret exempel på denna motsättning är hur regeringen hanterat intäkterna från trängselskatten i Stockholm. Hittills har inte en enda krona av intäkterna från trängselskatten gått till kollektivtrafiken, trots att en del av syftet var just att kollektivtrafiken skulle byggas ut. Den borgerliga regeringen har tagit alla pengar till vägar, inte minst till de dyra projekteringskostnaderna för Förbifart Stockholm.

Den 15 maj avslog regeringen överklaganden av Förbifart Stockholms arbetsplan. Samma dag annonserade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande att ”Förbifart Stockholm kan börja byggas redan i sommar” (Pressmeddelande näringsdepartementet 15/5-14). Det är ett mycket förvånande uttalande för att komma från ett statsråd eftersom viktiga delar av projektet fortfarande är under rättslig prövning. Delar av Förbifart Stockholm har exempelvis inte fått godkännande enligt miljöbalken. Det ska avgöras av mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. De väntas inte komma med något domslut förrän tidigast i slutet av 2014. Därutöver har delar av detaljplanen överklagats av privatpersoner och organisationer. Dessa överklaganden har ännu inte avgjorts.  Dessutom skriver regeringen i nämnda pressmeddelande att bygget endast kan startas i de delar av ”vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen”. Det torde vara en stor del av bygget som kräver annan lagstiftning än väglagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Avser ministern att påbörja bygget av Förbifart Stockholm innan det slutgiltiga godkännandet från Miljödomstolen och andra rättsliga instanser?

Vilka delar av Förbifart Stockholm bedömer ministern inte omfattas av prövning enligt annan lagstiftning än väglagen?

Hur mycket av intäkterna från trängselskatten i närtid (2014-2018) avser regeringen använda till kollektivtrafik och utbyggd cykeltrafik?

Avser ministern att skrota planerna på Förbifart Stockholm och istället lägga alla pengar på utbyggd kollektivtrafik och cykel- och gånginfrastruktur?

Jens Holm

Förbifart Stockholm kommer att köra över tunnelbanan

Jag svarar Fredrik Reinfeldt och de andra borgerliga partiledarna om deras tunnelbaneutspel. Läs på DN-debatt eller nedan. En till kommentar av mig i DN finns här.

Förbifart Stockholm kommer att köra över tunnelbanan
Dagens Nyheter, 2013-11-11
Finansieringen är den stora haken när regeringen nu säger sig vilja bygga ut tunnelbanan i Stockholm. För det var Fredrik Reinfeldt med flera som flyttade trängselavgiftspengar från kolletivtrafiken till motorvägsbyggen, skriver Jens Holm (V).

De borgerliga partiledarna skriver på DN Debatt att de vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Det är inte första gången borgerliga företrädare vill se utbyggd t-bana. I sitt sommartal i augusti 2012 lovade statsminister Fredrik Reinfeldt tunnelbana till Nacka. Efter det hände inget. Inga nya pengar, vare sig på statlig nivå eller i länet till t-banan.

 Så, ska vi tro Fredrik Reinfeldt och de borgerliga politikerna denna gång? Tillåt mig tvivla. Finansieringen är förstås den stora haken, och här är det motorvägsbygget Förbifart Stockholm som är den stora pengaslukaren. Reinfeldt m fl skriver att trängselskatterna i framtiden ska fortsätta att gå till Förbifart Stockholm, men också ”bidra till finansieringen av tunnelbanans utbyggnad”. Det där låter ju hoppfullt för alla som vill ha mer kollektivtrafik i Stockholm. Men då ska vi komma ihåg att det var just Fredrik Reinfeldt m fl som ändrade på trängselavgifternas inriktning så att pengarna togs från kollektivtrafiken för att finansiera Förbifart Stockholm. Märk väl, i folkomröstningen om trängselskatt i Stockholm röstade stockholmarna för att intäkterna skulle gå till ”investeringar i kollektivtrafik och vägar”. Så har inte skett.

Den moderatledda regeringen har tagit alla pengar till Förbifart Stockholm och andra vägprojekt. Ja, inte en enda krona av de nära två miljarder kronor som trängselavgifterna drar in 2008–2013 går till kollektivtrafiken. Nej, inte en enda krona. Den absolut största delen går till Förbifarten. På Trafikverkets hemsida står det att: ”Enligt Stockholmsöverenskommelsen ska drygt 75 procent av de investeringar fram till år 2024 som möjliggörs av intäkterna från trängselskatt användas för att finansiera bygget av Förbifart Stockholm.”

Men är det detta som de borgerliga partiledarna nu vill komma till rätta med? Tänker de ändra på Stockholmsöverenskommelsen? Tänker de se till att kollektivtrafiken kompenseras för de nästan två miljarder kronor som den blivit utan sedan 2008? Om det berättar inte de borgerliga partiledarna. Och jag tror att det är medvetet. De vill inte tala om den stora elefanten i rummet: Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm kommer att kosta mellan 40 och 60 miljarder kronor, beroende på hur man räknar. Den tunnelbanesatsningen som Fredrik Reinfeldt m fl vill göra kommer enligt dem att kosta 25,7 miljarder kronor. Hittills finns inte en krona avsatt för denna satsning i vare sig statens eller länets budgetar. Däremot har Fredrik Reinfeldt m fl kommit långt med projektering och spendering av pengar på Förbifart Stockholm. Så länge man ensidigt håller fast vid Förbifart Stockholm kommer inte de erforderliga resurserna för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län inte att finnas. De borgerliga partiernas hantering av trängselskatten är ett flagrant exempel på detta.

Vänsterpartiet har länge drivit ökade satsningar på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Vi vill se nya tunnebanelinjer, utökad pendeltågskapacitet, tvärlinjer, fler bussar och kraftig utbyggnad av cykeltrafiken. Därför anslår vi nya medel för detta; i riksdagen, länet och Stockholms stad. Vi ser till att intäkterna från trängselavgifterna oavkortat går till just kollektivtrafiken och utbyggd cykeltrafik. Vi ser gärna en höjning av trängselavgifterna samt nya avgifter på Essingeleden. Men syftet måste vara att finansiera kollektivtrafiken, inte att bygga Förbifart Stockholm.

Den finns också en annan dimension som glöms bort i sammanhanget. Enligt officiell statistik har bilåkandet faktiskt minskat i Sverige de senaste åren. Trenden är särskilt tydlig för Stockholmsregionen (se exempelvis Trafikanalys den 27/3 2013). Siffrorna för nyregistrerade bilar pekar inte heller längre uppåt. Sverige tycks här följa en europeisk trend där både körda mil och nya bilar inte längre går uppåt. Siffrorna har nu hållit i sig flera år. I ljuset av detta framstår Förbifart Stockholm som ännu mindre motiverat. I ett läge där allt fler förstår vikten av att resa kollektivt och att förflytta sig med cykel är det förstås där krutet måste läggas. Inte på gamla prognoser som förutsätter ett ständigt ökat bilåkande. Lägg där till det viktigaste i sammanhanget, att vi måste kraftigt få ned våra utsläpp och trafiksektorn är en av de största bovarna.

Det går inte att både bygga Förbifart Stockholm och att samtidigt utlova storskalig satsning på kollektivtrafiken i Stockholm. Problemet förstärks av att regeringen fastställt en ekonomisk ram för infrastruktursatsningar 2014–2025 som kraftigt brister i statliga investeringar för hållbara transporter och därmed förstärker klimatproblemen i stället för att lösa dem. Regeringens utspel om tunnelbanesatsningar saknar därför en fast botten där framtida infastruktursatsningar sker för att möta klimatutmaningen.

Det enda säkra vi kan säga med Fredriks Reinfeldts utspel är att mångmiljardprojektet Förbifart Stockholm ligger fast. Pengarna som eventuellt blir över kan i bästa fall tillfalla en och annat ny tunnelbanestation. Det är att svika stockholmarna och framtida generationer som ska leva med allt större utsläpp från massbilismen.

 Jens Holm (V), riksdagsledamot Stockholm och miljöpolitisk talesperson

Framtida t-bana körs över av Förbifart Stockholm

De borgerliga partiledarna skriver idag att de vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Det är ett välkommet besked. Om det bara skulle bli av… Det är inte första gången borgarna säger att de vill bygga ut t-banan, men det finns ett stort problem. FINANSIERINGEN.

Som bekant vill borgarna bygga Förbifart Stockholm, Sveriges genom tiderna dyraste motorvägsprojekt. Slutnotan för de 21 km motorväg kommer landa i runda slängar någonstans mellan 40-6 miljarder kronor. Det handlar om två till tre miljoner kronor per meter väg, om jag inte räknat fel. Det nya är att de borgerliga partiledarna nu säger att trängselskatten ska kunna finansiera denna utbyggnad samt att trängselskatt ska införas på Essingeleden och att den befintliga avgiften i Stockholms innerstad ska höjas.

Alla de tre delarna är bra, men nu får vi backa bandet en smula. Hela poängen med trängselavgifterna var ju att de skulle minska trängseln samt bygga ut kollektivtrafiken. Hur mycket har då borgarna lagt på kollektivtrafiken och hur mycket till vägbyggen? Jo, mellan 2008-2013 kommer inte en enda krona av de 1,987 miljarder kronor som trängselavgifterna drar in gå till kollektivtrafiken (se dokument nedan). Inte en enda krona! Detta är ett direkt resultat av borgarnas politik, när de har ändrat inriktningen på trängselskatten och de nu gör så att allt går till vägbyggen. Och den största delen går till Förbifart Stockholm.

Enligt den s k Stockholmsöverenskommelsen (som V inte är en del av) kommer minst 75 procent av trängselskattens intäkter fram till 2024 att gå till Förbifart Stockholm. Det står skrivet svart på vitt hos Trafikverket. Så här skriver man:
”Enligt Stockholmsöverenskommelsen ska drygt 75 procent av de investeringar fram till år 2024 som möjliggörs av intäkterna från trängselskatt användas för att finansiera bygget av Förbifart Stockholm.” 

Med andra ord, den framtida tunnelbanan kommer endast att finnas som en ljuv dröm i framtiden så länge som borgerliga politiker öronmärker trängselavgifternas intäkter till Förbifart Stockholm.

Några frågor till de borgerliga partiledarna:
1. Varför ändrade ni så att trängselskatten inte längre går till kollektivtrafik?
2. Kommer ni se till att de 1,987 miljarderna går till kollektivtrafiken, tunnelbanan m m, istället?
3. Förbifart Stockholm kan kosta upp till dygt 60 miljarder kronor, er t-banesatsning 25 miljarder. Varför inte slopa Förbifart Stockholm, så finns pengarna till både utbyggd t-bana, nya tvärlinjer, cykelsatsningar, flera bussar och annat?

Läs gärna min interpellation till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på detta tema.

Om trängselskatternas intäkter, se sammanställning från Riksdagens utredningstjänst,
på mitt uppdrag: trängselintäkter_RUT2013-06-19

Förbättra Stockholmsluften

Ska snart debattera mot finansminister Anders Borg. Luften i Stockholm blir återigen allt sämre. Det är främst partiklarna, PM10, som skjuter i höjden. En mardröm för alla barn, asmatiker och andra som vill bo i Stockholms innerstad. Det här är inget nytt problem. Redan 2011 fälldes Sverige i EUs domstol för överträdelser av EUs luftkvalitetsdirektiv. Regeringen har lovat åtgärder, och en del begränsade saker har gjorts. Men mycket mer måste göras. Stockholmspolitiker – från höger till vänster – vill ha avgifter på dubbdäck, likt de man infört i Oslo och Bergen i Norge. Där har partikelnivåerna rasat i takt med att dubbdäcksanvändandet minskat. Avgifterna har också genererat inäkter som går till bättre vägunderhåll (=färre olyckor och bättre luft) samt en ”returpeng” för de norrmän som vill byta dubbdäcken mot dubbfria vinterdäck. Det konstateras i rapporten ”Lokala avgifter på dubbdäck i Norge” från SLB-analys.

Har Borg ens läst rapporten?
Är Borg medveten om att luften i Stockholm och flera andra städer har försämrats under 2013 och EUs gränsvärden har överskridits med över 200 gånger i Stockholm endast i år?
Varför driver miljöminister Lena Ek att dubbdäcksavgifter ska införas, medan Anders Borg förhalar?
Hur länge till ska stockholmarna och andra stadsbor i vårt land dras med en luft som är så usel så att människor blir sjuka och dör förtida dödar?

Läs min interpellation här. Följ gärna debatten på riksdagen.se

Regeringen pressas om Förbifart Stockholm

Snart har jag interpellationsdebatt med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om intäkterna från trängselavgifterna i Stockholm och motorvägsbygget Förbifart Stockholm.

Enligt ny statistik minskar bilismen i Stockholm för fjärde året i rad. Hela grundtanken med Förbifart Stockholm är ökad bilism. Givet att denna positiva trend fortsätter behövs inte förbifarten. Pengarna borde istället läggas helt och hållet på kollektivtrafiken och för att se till att fler kan cykla och transportera sig till fots. Istället väljer regeringen att bygga Sveriges dyraste motorväg, Förbifart Stockholm, för någonstans mellan 29-60 miljarder kronor. I folkomröstningen om trängselavgifter röstade majoriteten för trängselavgifter i Stockholm samt att intäkterna skulle gå till vägar och kollektivtrafik. Regeringen införde trängselavgifterna, men intäkterna går endast till nya vägar, där Förbifart Stockholm fått mest. Det handlar hitills om intäkter på 1, 987 miljarder kronor, alltså inga småsummor (mer info om detta i det alldeles nya PMet från RUT: trängselintäkter_RUT2013-06-19) Kollektivtrafiken har inte fått ett öre. Oacceptabelt!

Förbifart Stockholm borde inte byggas, alla intäkter borde gå till kollektivtrafiken och insatser för ökad cyklism och fotgängare.

Detta är innebärden i mina två interpellationer. Du hittar dem nedan (den ena är ställd till miljöminister Lena Ek, men regeringen har bestämt att Elmsäter-Svärd ska svara på båda).

För övrigt blir jag upprörd över svaret som jag just fick från justitieminister Beatrice Ask om USAs säkerhetstjänst NSA och deras övervakningar av internettrafiken. Läs det här . Min fråga kan du läsa här.

Interpellation
2012/13:468 Minskat behov av Förbifart Stockholm
av Jens Holm (V)
till miljöminister Lena Ek (C)
Enligt myndigheten Trafikanalys (se pressmeddelande Bilkörningen ökar inte längre, www.trafa.se 27/3-13) har den genomsnittliga körsträckan för de svenska personbilarna minskat. Minskningen för 2012 var 0,7 procent jämfört med föregående år. Det här var fjärde året i rad som antal körda mil med bil minskade. Detta visar på en intressant trend. Från att bilismen har ökat år för år började faktiskt svenska folket att köra bil mindre från och med 2008. Sverige tycks följa en europeisk trend där bilen blir allt mindre viktig för att transportera sig. Enligt Trafikanalys statistik minskade nyregistreringen av bilar under 2012 jämfört med tidigare år i EU, däribland stora länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Även i Sverige minskade nyregistreringen av bilar, från 327 000 år 2011 till 301 000 bilar år 2012.

I Stockholmsregionen är trenden av minskat bilresande ännu tydligare. Enligt Stockholms stads Miljöbarometer minskade antalet körda mil ännu mer i Stockholms stad samt Stockholms län än i rikssnittet. I Stockholms stad kördes 597 mil per invånare år 2008. År 2011 hade sträckan gått ned till 535 mil. Motsvarande siffror för riket var 672 mil 2008 respektive 645 mil 2011.

Trenden med färre bilar och kortare körsträckor kan nog delvis förklaras med den ekonomiska nedgången. Men det är också sannolikt att det vi ser är en del av en europeisk trend där man inom, främst, våra storstäder börjar finna andra lösningar än att färdas så mycket som möjligt med den egna bilen. Cyklandet ökar kraftigt över stora delar av Sverige, inte minst i Stockholm. Kollektivtrafiken skulle kunna växa mycket mer om det fanns erforderliga resurser för att bygga ut den. Bilpooler och samåkning är två andra intressanta beteendeförändringar som talar för samma sak. I framtiden kommer vi att färdas mindre med bil, inte mer.

I ljuset av detta är motorvägsbygget Förbifart Stockholm intressant. Motorvägsbygget bygger på ökad bilism. En del av finansieringen handlar också om detta. Förbifart Stockholm innebär också att de, lågt räknat, 40 miljarder kronorna tränger undan viktiga satsningar på kollektivtrafiken. Vi ser till exempel nu att inte ett öre av intäkterna från trängselskatten i Stockholm tillfaller kollektivtrafiken. Regeringen lägger i stället pengarna till att bygga Förbifart Stockholm.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:
1. Har miljöministern gjort det ställningstagandet att bilismen inte kommer att öka i framtiden?
2. Avser miljöministern att verka för att planeringen av Förbifart Stockholm avbryts?

Interpellation
2012/13:448 Trängselskatt och kollektivtrafik i Stockholm
av Jens Holm (V)
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Behovet av stora investeringar i kollektivtrafiken i Stockholmsregionen är mycket stort. De flesta stockholmare kan vittna om den underkapacitet som finns i tunnelbanan, pendeltågen, bussarna och tvärbanan. Det var nästan 20 år sedan tunnelbanan senast byggdes ut, då med sträckan Bagarmossen–Skarpnäck, 1994. Det är glädjande att till och med Moderaterna inser vikten av att bygga ut tunnelbanan i Stockholm. I augusti 2012 deklarerade statsminister Fredrik Reinfeldt att han ville bygga ut tunnelbanan och börja med en ny linje till Nacka (”M vill bygga t-bana till Nacka” Dagens Nyheter, 18/8 -12). Men om dessa satsningar ska komma till stånd behövs betydande finansiering. Precis som statsministern uttrycker borde staten ta sin del av det ansvaret.

En av grundtankarna med trängselskatten i Stockholm, som en majoritet av stockholmarna röstade för 2006, var att intäkterna skulle kunna finansiera utbyggd och förbättrad kollektivtrafik. På valsedeln stod följande: ”Miljöavgifter/trängselskatt innebär att avgifter tas ut i biltrafiken i syfte att minska köer och förbättra miljön. Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar.” Men sedan de borgerliga partierna fick regeringsmakten 2006 har inte en krona av intäkterna från trängselskatten gått till kollektivtrafiken.

I ett skriftligt svar till undertecknad den 22 maj (svar på fråga: 2012/13:504) angående när kollektivtrafiken i Stockholm ska få sin beskärda del av intäkterna från trängselskatten svarar ministern att hon har att förhålla sig till ”inte en utan 15 folkomröstningar angående trängselskatten”. Men trängselskatten tas ut helt och hållet inom Stockholm kommuns markområde, där Stockholm har planmonopol över markanvändningen. Beslutet om skatt har fattats i riksdagen, som en direkt konsekvens av det positiva resultatet i folkomröstningen i Stockholms kommun. Andra kommuner kan alltså inte styra över hur Stockholms kommun vill nyttja sitt markområde. Därför förvånar det mig att infrastrukturministern anser att resultatet från folkomröstningar i andra kommuner än Stockholms kommun ska ha relevans för användandet av intäkterna från trängselskatten.

Regeringen planerar för Sveriges dyraste motorvägsprojekt någonsin, Förbifart Stockholm. Den officiella prislappen för motorvägen är ungefär 29 miljarder kronor. Räknar man med räntekostnader och allmänna prisökningar torde slutnotan landa på en bra bit över 40 miljarder. Detta gigantiska vägprojekt riskerar att tränga undan viktiga resurser till kollektivtrafiken, inte minst den nya tunnelbanelinjen som statsministern utlovat. Ett klart exempel på det är hur regeringen nu använder intäkterna från trängselskatten till projektering och byggnad av Förbifart Stockholm. Det är ett svek mot alla stockholmare som röstade för trängselskatten med förhoppningen om en utbyggd kollektivtrafik. Man kan fråga sig när kollektivtrafiken ska få sin beskärda del av intäkterna från trängselskatten.

Jag vill med anledning av vad som anförts ovan fråga statsrådet:
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att regeringen ska lägga fram en trovärdig finansiering för en kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken, inklusive utbyggd tunnelbana, i Stockholms län?
Hur ser tidplanen ut för att få till stånd ovanstående finansiering?
När kommer regeringen att leva upp till folkomröstningens resultat om trängselskatt i Stockholms stad och låta kollektivtrafiken få sin del av intäkterna från trängselskatten?

Luften i Förbifart Stockholm kan döda 20 bilister varje år

Läs gärna vårt inlägg ”Luften i Förbifart Stockholm kan döda 20 bilister varje år” i dagens DN. Läs det där eller nedan.

Luften i Förbifart Stockholm kan döda 20 bilister varje år
Dagens Nyheter Stockholmsdebatt, 2013-06-08

Förbifart Stockholm kommer att bli Europas längsta motorvägstunnel – en sexfilig motorväg i tunnel under vattnet innebär en luft som inte går att andas. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för projektet kommer minst 20 trafikanter årligen att dö en förtida död till följd av den dåliga luften i tunneln. Störst risk att dö eller skadas av luften har barn.

Pröva själv att låta bilen gå på tomgång en stund inne i garaget, och fundera sedan över om du vill andas den luften varje dag på väg till jobbet? Och om du vill att dina barn ska åka med?

Halterna i tunneln av bland annat kväveoxider och partiklar kommer att överstiga gränsvärdena för uteluft med mer än 100 gånger. Detta har Trafikverket tidigare lovat att lösa men de har nu helt enkelt gett upp. Det är inte tekniskt möjligt. Den enorma mängd giftiga ämnen som produceras i den tillslutna tunneln kan inte sugas ut fort nog på grund av luftturbulens.

När de inte förmår förbättra luften väljer de i stället att på ett cyniskt vis ändra mätmetoderna. I stället för att mäta luftens kvalitet väljer Trafikverket att mäta inne i moderna bilar med fungerande luftfilter. Mätningen gäller alltså endast i den bästa av världar, i den bästa av bilar. Det kommer alltså att krävas en form av personlig skyddsutrustning för att färdas i tunneln. Detta är unikt för svensk miljölagstiftning och fullständigt oacceptabelt. Aldrig tidigare har det byggts allmänna utrymmen som man vet kommer att vara starkt giftiga och där den enskilde medborgaren får ansvaret att inte skadas.

Och detta ska dessutom bli norm för all tunneltrafik i hela landet. Hur ska en bilist eller en passagerare veta hur bilens filter fungerar och vad en trasig ruta innebär för risker i en giftig miljö? Det finns en mängd vardagliga situationer vi alla kan känna igen oss i, och som i Förbifart Stockholms tunnel innebär direkt livsfara. Även inne i de bästa av bilar blir det höga halter. Hur höga tänker Trafikverket berätta nu i juni, då man tvingas väga antalet döda per år på grund av dålig luft mot politikernas krav på en sexfilig motorväg.

Det är de små partiklarna, exempelvis sotpartiklar från avgaser, som lättast tar sig in i fordonen trots att ventilationen är påslagen. Forskning som görs vid Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet tyder alltså på att Förbifart Stockholm kommer att leda till minst 20 förtida dödsfall per år bland dem som åker i tunneln – det innebär 1.600 dödsfall fram till 2100.

Tunnlar saknar helt bindande regler för luftkvalitet, möjligen för att man aldrig tänkt sig att någon skulle bygga 18 kilometer långa tunnlar som delvis går under vattenytan. Trafikverket avgör därför nu själva var ribban ska ligga för att möjliggöra ett projekt som de redan investerat pengar och prestige i.

Starten av motorvägsbygget är redan försenad och fördyrad. Med överklaganden och protester från boende fördröjs byggandet av denna omoderna och klimatfientliga motorväg ytterligare. I en tid när alla politiska partier är överens om att stoppa all användning av fossil energi till senast 2050 är ett jättelikt motorvägsbygge ett monumentalt misslyckande, som ökar bilismen med runt 25 procent när alla är överens om att den ska minska minst lika mycket.

Som professorerna vid avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH konstaterat innebär den nuvarande trafikpolitiken att man inte ens planerar att nå klimatmålen. Låt oss vara ärliga med vad detta innebär. Det nuvarande styret tänker alltså inte ens försöka nå de klimatmål de själva skrivit under. I stället lägger de enorma resurser – bland annat de pengar de tidigare lovat till kollektivtrafiken – på att bygga en väg som kommer att kosta människor livet.

För de pengar som motorvägsbygget kostar kan vi i stället bygga ny en ny tunnelbanelinje mellan Akalla och Barkarby samt mellan Odenplan och Karolinska, bygga en spårlösning till Nacka/Värmdö och en spårförbindelse mellan Karolinska och Solna.

Beskriv ärligt konsekvenserna och låt sedan människor ta ställning till den med alla fakta på bordet. Förbifarten har redan kostat mycket pengar, men än finns chansen att avbryta projektet.

Jens Holm, riksdagsledamot (V)
Ann-Margarethe Livh, gruppledare Stockholms stadshus (V)
Stellan Hamrin, ledamot Miljö- och hälsoskyddsnämnden (V)

Debatt om Förbifart Stockholm

Förra veckan skrev jag om motorvägsbygget Förbifart Stockholm. Även de som är anhängare av detta motorvägsbygge borde kanske tänka om en smula. Hela projektet bygger på ökad bilism, men de senaste fyra åren har bilåkandet i Stockholmsregionen gått ned. Jag undrar vad det borde få för slags konsekvenser på regeringens planer av bygget. Jag har därför skickat in interpellationen ”Minskat behov av Förbifart Stockholm” om detta. Interpellation är en eller ett par frågor som jag kommer att få debattera med ansvarig minister, i det här fallet den 26 juni med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (jag riktade frågan till miljöminister Lena Ek, men hon har lämnat över det till infrastrukturministern).

Min interpellation nedan.

Interpellation
2012/13:468 Minskat behov av Förbifart Stockholm

av Jens Holm (V)
till miljöminister Lena Ek (C)

Enligt myndigheten Trafikanalys (se pressmeddelande: ”Bilkörningen ökar inte längre, http://www.trafa.se 27/3-13) har den genomsnittliga körsträckan för de svenska personbilarna minskat. Minskningen för 2012 var 0,7 procent jämfört med föregående år. Det här var fjärde året i rad som antal körda mil med bil minskade. Detta visar på en intressant trend. Från att bilismen har ökat år för år så började faktiskt svenska folket att köra mindre bil från och med 2008. Sverige tycks följa en europeisk trend där bilen blir allt mindre viktigt för att transportera sig. Enligt Trafikanalys statistik minskade nyregistreringen av bilar under 2012 jämfört med tidigare år i EU, däribland stora länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Även i Sverige minskade nyregistreringen av bilar, från 327 000 2011 till 301 000 bilar 2012.

I Stockholmsregionen är trenden av minskat bilresande ännu tydligare. Enligt Stockholms stads ”Miljöbarometer” minskade antalet körda mil ännu mer i Stockholms stad samt Stockholms län än i rikssnittet. I Stockholms stad kördes år 2008 597 mil per invånare. 2011 hade sträckan gått ned till 535 mil. Motsvarande siffror för riket var 672 mil 2008 respektive 645 mil 2011.

Trenden med färre bilar och kortare körsträckor kan nog delvis förklaras med den ekonomiska nedgången. Men det är också sannolikt att det vi ser är en del av en europeisk trend där man inom, främst, våra storstäder börjar finna andra lösningar än att färdas så mycket som möjligt med den egna bilen. Cyklandet ökar kraftigt över stora delar av Sverige, inte minst i Stockholm. Kollektivtrafiken skulle kunna växa mycket mer om det fanns erforderliga resurser för att bygga ut den. Bilpooler och samåkning är två andra intressanta beteendeförändringar som talar för samma sak. I framtiden kommer vi färdas mindre med bil, inte mer.

I ljuset av detta är motorvägsbygget Förbifart Stockholm intressant. Motorvägsbygget bygger på ökad bilism. En del av finansieringen handlar också om detta. Förbifart Stockholm innebär också att de, lågt räknat, 40 miljarder kronorna tränger undan viktiga satsningar på kollektivtrafiken. Vi ser t ex nu att inte ett öre av intäkterna från trängselskatten i Stockholm tillfaller kollektivtrafiken. Regeringen lägger istället pengarna till att bygga Förbifart Stockholm.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

1. Har ministern gjort det ställningstagandet att bilismen inte kommer att öka i framtiden?

2. Avser ministern att verka för att planeringen av Förbifart Stockholm avbryts?