Etikett: motioner

 • Sveriges bästa klimatpolitik

  Låt mig få presentera vår helt nya motion för att ställa om Sverige. Vi kallar den kort och gott Klimatkrisen. Inget parti har en så omfattande och heltäckande politik för att ställa om Sverige, och i viss mån också Europa och resten av världen.… Läs hela inlägget “Sveriges bästa klimatpolitik”

 • Biobränsle för flyget?

  Regeringen har lagt fram ett förslag om obligatorisk inblandning av biodrivmedel i flygbränsle, s k reduktionsplikt. Till 2030 ska ungefär en tredjedel av bränslet vara biobaserat, och därmed ska utsläppen minska. Vi är rädda för att det här förslaget, kombinerat med reduktionsplikten för vägfordon, kommer att leda till en så kraftigt ökad efterfrågan av biodrivmedel…

 • Infrastruktur i linje med klimatmålen

  Vänsterpartiets infrastrukturmotion är nu presenterad. Läs gärna motionen i sin helhet här el via pdf: infrastrukturmotion_v_2021-2 Från innehållet: Infrastrukturplaneringen ska utgå från våra klimatmål och bidra till att dessa nås, inte utifrån prognoser om ökat resande (regeringen och Trafikverket planerar ex vis för 27 procents ökad vägtrafik).… Läs hela inlägget “Infrastruktur i linje med klimatmålen”

 • Miljömotioner 2020

  Allmänna motionstiden är över för denna gång. I vanlig ordning har vi i Vänsterpartiet lagt ett antal viktiga motioner på miljö- och klimatområdet. Du finner dem nedan. Ett transporteffektivt samhälleFyrstegsprincipen, hållbara jämlika transporteffektiva städer, cykelpolitik, vägslitageavgift, sänkt bashastighet i städer (40 km/h), stoppdatum fossila drivmedel, klimatmålen i infrastrukturplaneringen, förbjud nybilsförsäljning av bilar fr 2025 och…

 • Lex Preem

  Uppdatering 28/10 kl 17.18. Just fått meddelande från riksdagens kammarkansli att delar av motionen hamnar utanför propositionens ärendeområde. Det som inte kan läggas nu kommer vi lyfta på andra sätt, bl a till den allmänna motionstiden nästa år. Vi har lämnat in en motion med syfte att: Stärka handelssystemet med utsläppsrätter.… Läs hela inlägget “Lex…

 • Transporteffektivt samhälle

  Vi vill ha ett rättvist, jämställt och klimatsmart transportsystem. En av våra intressantare motioner bidrar till konkreta steg framåt mot detta och den heter Ett transporteffektivt samhälle. Läs den hos riksdagen eller nedan. Motion till riksdagen2020/21:1313 av Jens Holm m.fl.… Läs hela inlägget “Transporteffektivt samhälle”