Etikett: miljömålsberedningen

 • Verktyg finns men politiska beslut saknas

  Lite oväntat kan tyckas att två professorer på Handelshögskolan i Stockholm skriver på DN-debatt om behovet av minskad konsumtion för klimatets skull. Men de har helt rätt, professorerna Lin Lerpold och Örjan Sjöberg. Dessvärre landade Miljömålsberedningen inte i någon målsättning för de konsumtionsbaserade utsläppen. Men regeringen kan lägga fram ett sådant förslag. Jag skriver om det…

 • Varför flygsektorn ska friskrivas från klimatåtaganden är ett mysterium

  Jag skriver idag på Aktuell Hållbarhet om Miljömålsberedningens slutbetänkande. Visst är det märkligt, och olyckligt, att man sänker målsättningarna för trafiksektorn? Och varför ska flyget helt friskrivas från klimatåtaganden? Läs inlägget där eller nedan. Varför flygsektorn ska friskrivas från klimatåtaganden är ett mysterium Aktuell Hållbarhet, 2016-06-27 Matilda Ernkrans (S) och Stina Bergström (MP) skriver att…

 • Klimatstrategin presenterad

  Igår överlämnade vi i Miljömålsberedningen vårt slutbetänkande En klimat och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) (obs! stor PDF-fil) till ministrarna Karolina Skog och Isabella Lövin. Det är överlag ett bra betänkande, som vi i Vänsterpartiet står bakom. Och det känns lite som en epok går i graven när vi nu efter ett och ett halvt…

 • Vi bidrar inte till sänkta ambitionsnivåer

  Jag skriver svar på DN-debatt om den klimatstrategi som föreslagits av Miljömålsberedningen. Läs där eller nedan. Vi bidrar inte till sänkta ambitionsnivåer DN-debatt, 2016-06-17 Sex av sju partier samt ordförande i Miljömålsberedningen presenterar på DN-Debatt (18/6) delar av vårt betänkande om en klimatstrategi och luftvårdsstrategi för Sverige. Vi har som parti arbetat i beredningen i…

 • Ett klimatpolitiskt ramverk

  Nu är delbetänkande nr 1 från Miljömålsberedningen helt färdigt. Läs det i sin helhet här: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/03/SOU_2016_21_webb.pdf

 • Biologisk mångfald – tal

  Idag har vi i riksdagens kammare debatterat biologisk mångfald. Nedan mitt anförande.   Biologisk mångfald, MJU11, tal riksdagen Vi människor är helt beroende av naturen och den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är inte bara något vi uppnår genom att hägna in naturen och skydda de arter och biotoper som finns därinnanför. Än viktigare är att…