Infraplanen – för lite, för sent

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har idag presenterat regeringens förslag till infrastrukturplan 2022-2033. Det här är regeringens största ekonomiska investeringsplan i alla kategorier. Totalt handlar det om 799 miljarder kronor. Trots det är infraplanen helt och hållet underfinansierad. Med det förslag regeringen nu lagt fram kommer en stor del av våra järnvägar och vägar vara i sämre skick 2033 än vad de är idag. Många av de utlovade investeringarna i ny järnväg; Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, fyrspår Alingsås och de nya höghastighetsbanorna för att ta några exempel, kommer att bli färdiga alldeles för sent. Ja, det är svårt att säga ett slutdatum med den här undermåliga finansieringen.

Några nedslag:

 1. I strid med klimatmålen
  Infraplanen är inte förenligt med våra klimatmål. Nya motorvägar får mycket pengar och det finns inte tillräckliga satsningar för att flytta över transporter från väg till järnväg och sjöfart samt andra beteendeförändringar.
 2. Nya motorvägar
  Regeringen fortsätter att finansiera stora motorvägar trots att Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet avråder. Det handlar bl a om Tvärförbindelse Södertörn (kostnad minst 15 mrd kr), E22 i Blekinge och Skåne och nya påfarter till Förbifart Stockholm. Dessa nya dyra motorvägar måste bort från planen.
 3. För lite, för sent
  Totalt sett är det för lite pengar både till underhåll och utveckling (nybyggnation) av transportsystemet. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit 170 miljarder utöver regeringens 799 till hållbara transporter. Därutöver vill vi lånefinansiera vissa objekt, något som skulle frigöra mer resurser till infraplanen. Inget parti föreslår lika mycket pengar till infraplanen som Vänsterpartiet.
 4. Höghastighetsbanorna måste lånefinansieras
  Eneroth skryter med att alla etapper inom höghastighetsbanorna ska utredas. Men vad är vitsen med det när det inte finns finansiering? Höghastighetsbanorna borde läggas som ett separat projekt i en separat organisation som lånefinansieras fullt ut. Det hade regeringen kunnat föreslå nu. Dessvärre gör man det inte.
 5. Cykelpott
  Det är bra med 2,7 miljarder kronor till en separat cykelpott, men helt otillräckligt. Det blir i praktiken 225 miljoner kronor per år i cykelinvesteringar från den nationella planen. Det behövs mycket mer än så.
 6. Underhåll det vi har
  Som jag nämnde tidigare är det för lite pengar till underhåll både av väg och järnväg. Dessutom borde järnvägsunderhållet bedrivas i egen regi och inte uppsplittrat på olika bolag. Enligt Trafikverkets egen bedömning kommer både väg och järnvägen vara i ett sämra skick vid slutet av planperioden 2033 pga otillräcklig finansiering och felaktig organisationsform (allt avreglerat). Vänsterpartiet föreslår mer pengar till både väg och järnvägsunderhåll, det ligger inom vårt totalanslag på 170 miljarder utöver regeringens anslag.
 7. Positivt
  Det är bra att regeringen för första gången lägger in inköp av nya isbrytare i infraplanen. Men detta görs efter att en majoritet i trafikutskottet har krävt detta. Det är också positivt med extra pengar till t ex fyrspåret Uppsala-Stockholm, Gävle-Kringlan, Sydostlänken, Dåva-Skellefteå, Malmbanan och Maria-Helsingborg, men det är i sammanhanget otillräckliga tillskott utifrån de stora behoven.

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

4 svar till ”Infraplanen – för lite, för sent”

 1. Profilbild för Jacob
  Jacob

  Äntligen någon som vet vad han pratar om! Jättebra sagt! Det är en katastrof att inga helt nya etapper av Ostkustbanan-Ådalsbanan kom med!

 2. Profilbild för Ki Nilson Karnerud
  Ki Nilson Karnerud

  Instämmer i ovanstående kommentar!

 3. Profilbild för jensholm

  Tack, tack.
  Vi fortsätter att ligga på.

  1. Profilbild för Ki Nilson Karnerud
   Ki Nilson Karnerud

   Hej Jens! Så bra att du håller många informerade. Hoppas att du, trots att du lämnat din uppgift även orkar ligga på framöver också. Hälsningar från KI