Svenska hjältar

HultenSvenskahjältar Författaren Gösta Hultén har skrivit en mycket engagerande bok kring svenska kvinnor och män som genom historien agerat med mod och civilkurage vilket idag gör dem till hjältar. Vissa namn är välkända för den som läst grundkursen i historia. Men med Hulténs personliga perspektiv kastas ändå nytt ljus över personer som frihetskämpen Engelbrekt Engelbrektsson, upprorsmakaren och folkledaren Nils Dacke, kvinnorättskämpen Fredrika Bremer och socialisten Kata Dahlström. Den senare uppoffrade sin personliga bekvämlighet och sociala status vid sekelskiftet 1800-1900 för att kämpa för allmän (och kvinnlig) rösträtt, mot orättvisor, men också mot dogmatism och trångsynthet i både Socialdemokraterna och senare sitt nya parti Vänsterpartiets föregångare Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV). Dessa båda partier borde kunna ha gjort mer för att ge Dahlström en mer framträdande position i partihistorieskrivningen.

Smålandsbonden som blev riksdagsledamot, Jonas Jonasson, var en ny bekantskap för mig. Han var riksdagsledamot i mitten av 1800-talet och en ivrig förkämpe för fred och sedermera grundare till Svenska Freds. Kanske skrev Jonasson världens första uttalade motion om fred till ett nationellt parlament, motion nr 57 från 1869. I den föreslog han att riksdagen skulle ta initiativ till en ”allmän avväpning och evig fred”. Vilken visionär formulering! Motionen avslogs emellertid med knapp majoritet, men dess innehåll spreds i vida kretsar och kom att inspirera till liknande initiativ bland politiker och rörelser runt om i världen. Värt att tänka på då en själv sitter och knåpar med riksdagstexter som kanske inte alltid kommer att bemötas med bifall i kammaren.

Den siste hjälten som presenteras är trendriktigt klimataktivisten Greta Thunberg. Hultén skriver:
”Greta Thunbergs initiativ är första gången som ett barn tvingar oss vuxna att agera och reflektera över vår livsstil och ytterst om mänsklighetens framtida möjligheter att leva drägligt på jorden.”

Exemplet Greta Thunberg visar bättre än något annat hur en enda person i kraft av sitt eget engagemang kan sätta en värld i rörelse. Med Greta Thunberg avslutar Gösta Hultén sin tusenåriga exposé över hjältar i den svenska historien. Det är inspirerande läsning. Men Hultén är inte överordens man. Han skriver kort och kärnfullt om det han vet, och ingenting mer än så. I både stil och innehåll påminner Svenska hjältar om Ola Larsmos och Brian Palmers 101 historiska hjältar. Båda borde ha sin självklara plats varje aktivist bokhylla.

Svenska hjältar är ett inspirerande galleri av modiga personer som trotsat samhällets mittfåra och gått sin egen väg. Förhoppningsvis kan Gösta Hulténs bok inspirera fler till att gå den vägen och agera för en bättre värld. Det behöver vi.


Publicerat

i

av

Etiketter: